Michiel Cornelis Hagens , † <1634.
Zoon van ? .


x <1600
    NN. .    

x <1605
    Truijken Adriaens .
Kinderen:
 1. Cornelis Michiels Hagens .

  x   Uken Laurens (IJcken Louwen) , * ±1605 .

  7 kinderen


 2. ? Adriaen Michiel Hagens .

  x 1623   Neeltje Cornelissen van der Moer , * ±1600 .
   Otr. op 1-10-1623 in Leur (NB).
   Adriaen Migiel Hagens en Neeltjen Cornelis. Kinderen o.a. Michiel, Soetjen en Jacob.

   Zij was wsl. een dochter van een Cornelis van der Moer en een Soetje.

   Staet ende Inventaris in de sterfhuijse Stere Cornelissen van der Moer salr gemaect ter verclaringhe van Soeijtje Pieter Vissers sijne naergelaten wedue [werd opgemaakt in Etten-Leur in] 1657. Rekeninge van Corn Corn van der Moer als voocht van de kinderen Steven Corn van Moer [werden opgemaakt in Etten-Leur in] 1669.
   Etten-Leur, 13-7-1671: Ter presentie van Pieter Cornelis van de Moer als Vooght en de Michiel Pr Vissers als toesiender van het naergelaten weeskint verweckt aen de selve Soetje Stevens van de Moer daer vader van is den voorne Anthonij Goriz van Bael met name Soetje, out 4 jaren ofte daer ontrent.

  7 kinderen


 3. ?? Anthonius Migielsen (Teunis Michiel) Hagens .

  x   Ucken Hendrix (IJcken Heijndrix) , * ±1600 .
   Otr. op 26-8-1623 in Leur.
   Anthonius Migielsen Hagens en IJcken Heindrix. Kinderen: Michiel, Hendrick en Cornelis.

  3 kinderen


 4. ?? Pieter Michiel Cornelis Hagens , † <1642 .
   Rekening van Sterfhuijse wijlen Peeter Michiel Hagens met Jacobmijne Cornelis Jacobs dr [in Etten-Leur in] 1641

  x   Jacomijn Jacobs Cornelis .
   Otr. op 1-6-1624 in Leur (NB).
   Pieter Michiel Cornelis Hagens huwde Jacomijn Jacobs Cornelis.
   Rekeninge van de kinderen Pieter Michiel Hagens daer moeder af is Jacobmijne Cornelis Jacobs dochter [in] 1651 [in Etten-Leur].

   Staet van sterfhuise Jacobmijna Cornelis zalr., weduwe voormaels van Pieter Michiel Hagens en lestgetrout geweest met Lenaert Cornelissen Schipper, op den XX februarij 1647 [te Etten-leur].

   Rekening van de gemeene sterfhuijse van Jacobmijne Cornelis voormaels wede van Pieter Michiel Hagens, leste huijsvrouwe van Lenaert Cornelissen schipper van Zuijdtlant [in Etten-Leur in 1651].

   Staet ende liquidatie tussen Jacomijntje, Michiel Hagens wedue, erstmael Huijbrecht Calis, Geassisteert met Jan Corn. Jan Lambrechts, haren toekomende man, ter eenre, ende Merten Anthonis Oonincx Danen, ghiedtvoight ofte curator van Corn Huijbrecht Calis’ innocentie soone ter ander sijde 1654 [te Etten-Leur].

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.