Gerrit Hendricx van der Ham , † Lexmond <4-1694.
Zoon van Hendrick van der Ham (??) en Maaike Gerrits (??) .
Gerrit Hendricx trad op als getuige bij de doop van Gerrit Meertens van der Ham .


x Gorkum 24-1-1638
    Cornelia Pauwels , *Gorkum ±1615 , † Gorkum ±1639.    

x Gorkum 2-1640
    Grietje Maertens den Boer , *Gorkum ±1625 .
Kinderen:
 1. Maria Gerrits van der Ham , * ±1639 , † Rijswijk (ZH) ±6-6-1696 .

   Voordochter Maria Gerrits van der Ham.

   Maria zou zijn getrouwd met Cornelis Pauwelsz van der Bol, zoon van Pauwels Crijnsz. van der Bol en Maritgen Adriaensdr. Roosenburch en een kleinzoon van Crijn Pauwelz. van der Bol en Ettge Annetje Hendrixdr. Maria zou de moeder zijn van Meijnsje Cornelisdr. van der Bol, die is overl. op 9-4-1743 in Wassenaar.


 2. Hendrickje Gerrits van der Ham , * ±1642 .

  x ? ±1663   Matheus Mattheusz (van den Bergh) .

  6 kinderen


 3. Neeltge Gerrits van der Ham , * ±1645 , † <3-1694 .
   Mogelijk gedoopt te Lexmond op 3-4-1648 of 26-5-1650 (geen naam vermeld).

  x ±1667   Arien Jansz t’ Laechie .
   Zij laten kinderen dopen vanaf 1669.

   Op 15-3-1694 in Lexmond compareerde Grietge Maertens, weduwe van Gerrit Maertensz van der Ham, wonende op Lexmont. De schulden waren groter dan de boedel waard was.
   Genoemd werden:
   - Maerten, Joost en Cornelia van der Ham, ieder een staeck,
   - item de kinderen van Hendrickje van der Ham, met name Gerrit en Heijltje Mattheus, een staeck;
   - noch de kinderen van zaliger Neeltge Gerrits van der Ham, met name Jan, Teunis en Henrick Arisz t’Laechje, een staeck;
   - ten laatste de voordochter van haar zaliger man voors. Maria Gerrits van der Ham, een staeck;
   uitkeren 6 maal een halve rijcxdaler.

  4 kinderen


 4. Willem Gerritsz van der Ham , *Zederik 1648 , ~Lexmond 3-4-1648 , † Lexmond ±31-12-1696 .

  x ???   Geertien Aerts van der Heuvel .

  2 kinderen


 5. Maerten Gerrits van der Ham , * 1650 , ~Lexmond 15-5-1650 , † Lexmond 31-12-1696 .
   Op 6-4-1699 in Lakerveld compareerden:
   - Aelbert Gerrits en Arien Peters van de Graef, mitgaders als mede voochden over de wed. van Meerten Gerrits van der Ham, en procuratie hebbende van
   - Gerrit Meertens van der Ham,
   - Hendrick Meertens van der Ham,
   - Bastiaan Sweeren, als man en voocht van Dirckje Meertens van der Ham, ende
   - Gijsbert Ariens als man en voocht van Maeijcken Meertens van der Ham,
   alle kinderen en erfgenamen van voorn. Meerten van der Ham in zijn leven administrerende voogt van de kinderen van Arien Jansz ’t Laechje. Gepasseert te Ameide, een transport aan Joost Gerrits van der Ham betreffende een huijsinge etc.

   Maerten was sluismeester te Ameide, marktschipper Ameidese sluizen op Schoonhoven. Hij woonde aan de sluis te Ameide.

  x ±1666   Teuntgen Gerards , † 1684.
   Kinderen: Grietjen, Gerrit en Maeijgjen.

  x   Ariaentjen Aerdse , † <1693.
   Otr. op 27-3-1685 in Ameide.
   Meerten Gerrits was weduwnaar van Teuntgen Gerards. Ariaentjen Aerdse was weduwe van Lambert Bastiaense.
   Kinderen: Gerard, Maijgjen, Hendrick, Grietjen (2x), Annigjen en Leendert.

   Ariaentje Aertse [van Leerdam] was een dochter van Aardt Corn. Krijnen en Maijchje Aris Copier.

   Lexmond, 8-3-1693: Maijchje Aris Copier, wedu van Aardt Corn. Krijnen, won. op Achthoven testeert. Zij vermaakt [iets] aan de kinderen van haar dochter Ariaentge Aerts zalr., geh. met Maarten van der Ham. Item legateert zij aan de kinderen van ijder staeck gelijck mede Claesge Aerts.

  x Ameide 16-9-1692   Geertjen Dirksen van Grootammers .
   Otr. op 27-8-1692 in Ameide.
   Geertje Dirksen van Grootammers was j.d. won. te Lexmond.
   Kinderen: Aertie, Arien en Gerrit.

  14 kinderen


 6. Joost Gerrits den Boer , * 1655 , ~Lexmond 23-12-1655 , † <1723 .

   Joost Gerrits van der Ham werd ook "den Boer" genoemd.

   Op 6-4-1699 in Lakerveld compareerden:
   - Aelbert Gerrits en Arien Peters van de Graef, mitgaders als mede voochden over de wed. van Meerten Gerrits van der Ham, en procuratie hebbende van
   - Gerrit Meertens van der Ham,
   - Hendrick Meertens van der Ham,
   - Bastiaan Sweeren, als man en voocht van Dirckje Meertens van der Ham, ende
   - Gijsbert Ariens als man en voocht van Maeijcken Meertens van der Ham,
   alle kinderen en erfgenamen van voorn. Meerten van der Ham in zijn leven administrerende voogt van de kinderen van Arien Jansz ’t Laechje. Gepasseert te Ameide, een transport aan Joost Gerrits van der Ham betreffende een huijsinge etc.

   Op 19-3-1706 in Lakerveld deed Jacobus de Montenegro, wonende op Lexmond, als gevolmachtigde van jufr. Maria Cats, weduwe van Cornelis van der Burgh tot Schoonhoven, een transport aan Joost van den Ham, wonende Swaanskuijken.

   Op 3-9-1722 in Lakerveld vond uijtcoop plaats door
   - Huijbertje Hendricks, laetst weduwe van Joost van der Ham, ter eenre, ende
   - Joost Hendricksz [Bassa] als man en voocht van Maria van der Ham,
   - mitsgaders Jan Pieters Maeckop, gemachtigde van Arien Versluis en Grietje van der Ham, echteluijden, ende hem sterkmakende voor hun broeder Cornelis Joosten van der Ham, die in Indië is,
   deden een verdeling van aanbestorven goederen van Joost van der Ham, hun vader en schoonvader.
   Daarna compareerde opnieuw Huijbertje Hendricks, laetst weduwe van Joost van der Ham ter eenre, ende Joost Hendricksz [Bassa], man en voocht van Maria van der Ham, die een dochter is van vs. Joost van der Ham, en uit die hoofde schoonbroeder en voocht over hendrickje Joostdr. en Jan Joostz van der Ham, nog minderjarige kinderen.

  x ±1675   Hendrickje Jans ( Maes) , † <1716.
   Kinderen: Jan, Grietje, Cornelia, Cornelis, Hendrick en Marijgie.

  x Heicop 17-11-1715   Huijbertje Hendrix .
   Joost Gerrits was weduwnaar van Hendrickje Jans en Huijbertje Hendrix was weduwe van Gerrit Cornelis Orischot.
   Kinderen: Hendrickje en Jan.

  8 kinderen


 7. Cornelia Gerrits van der Ham , * 1661 , ~Lexmond 28-2-1661 , † <4-1696 .
  Cornelia Gerrits trad op als getuige bij de doop van Cornelis Joosten van der Ham , de doop van Hendrick Joosten van der Ham , de doop van Grietie Maertens van der Ham .
   Doopget. Claertjen Kraeckneutjes.

   In 1683 was zij dienstmaagd op "Swaenshuysen" in 1684 op "De Drie Brugge". Daarna trouwde zij Pieter Hendriks van Varik.

   29-1-1695: Pieter Hendricksz van Varick, gehuwd met Cornelia Gerrits van der Ham, won. Lexmond, testeren, zijn universele erfgen. is Grietge Teunis, zijn moeije, en haer universele erfgen. haar zuster Maria Gerrits van der Ham.

   20-3-1696: Peter Hendricks van Varik, wedr. van Cornelia Gerrits van Ham, ter eenre, en Grietje Maartens, wed. van Gerrit Maertens van der Ham, ter andere zijde, contract van uijtcoop.

  x <1695   Peter Hendricks van Varick .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.