Arjantgen Jans van Hamont , * ±1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-1-1631 , † ’s-Grevelduin-Capelle 17-9-1704.
Dochter van Jan Jacobs van Hamont en Wilmijntken Tonis (Willemke Thonisse Geldens) Paans .


x ’s-Grevelduin-Capelle 21-11-1660 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 24-10-1660)
    Peter Adriaens (Peter Arisse den Ouden) de Jonge , *Nieuwe Vaart 1626 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-12-1626 , † 1700, [] ’s-Grevelduin-Capelle 8-6-1700.
Kinderen:
 1. Peter Peters de Jong , * 1661 , ~Capelle (NB) 17-7-1661 .
   Peter, zoon van Peter Arisse (Hoornman) en Aentjen Jans (van Hamont). de ouders wonen aan de Nieuwevaart.


 2. Jan Petersse de Jongh , * 1663 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-12-1663 , † 1742 , [] Loon op Zand 3-2-1742.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 28-2-1694   Jenneke Adriaense van Oosterhout , * 1670 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-11-1670 , † 3-1729, [] Loon op Zand 25-3-1729.

  10 kinderen


 3. Catelijn Peters de Jongh , * 1667 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-12-1667 , † ’s-Grevelduin-Capelle 19-9-1703 .
   Haar weduwnaar hertrouwde in 1704.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 22-1-1690   Cornelis Hendricxe Timmermans , *’s-Grevelduin-Capelle ±1665 , ~’s-Grevelduin-Capelle 6-1-1666 .
      Zoon van Hendrik Teunisse Timmermans en Ariaentje Peters (Ariaentien Peeters) Timmer .
   Otr. op 6-1-1690 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Zij trouwden als j.m. en j.d.

   Cornelis Handrix Timmerman.

   Capelle, 1704: Den 10 Maij sijn ondertrouwt Cornelis Handrikse Timmerman(s), weduwenaar van Catalijn Peters de Jong, won. tot Cappel, met Catalijn Wouters Verstege, j.d. van Waspik. Op attestatie van Dort getrouwt den 8 juni.

   Onderdeelinge voor recht aan Schout ende gerechten van ’s Grevelduijn Cappel aangebraght bij Peeter Leempoel, in houwelijck hebbende Lijsken Peeters de Jongen, mitsgaders den selven neffens Aert van Dongen als in desen gecooren deel vooghden, over de twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peeters de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart in houwelijck hebbende Willemken Peetersen de Jongen, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Ariensen de Jongen.
   Bij blindt Lot is te deel gevallen aan Cornelis Hendricxe Timmerman eerst op een huijsken met de Zuijdense helft van drie en een halff hont ackerlant, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent noorden Adriaantjen van Hamont, Zuijden Gerit en Jan Crol, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot d’erve van anna van Tilborgh toe.
   Item alnoch twee vijffdeparten inde helft van een huijs, schuie, schocht, miesgaders twee vijffde parten van vier hondt ackerlant, gestaan ende gelegen alsvooren, onbedeelt met Jacobus Mutsaart, belent noorden Jan Peetersen de Jongen met een vijffdepart, Zuijden de wed: Anthonij Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op, tot d’erve van Anna van Tilborgh toe, mits dat dit Lot, aant Loth gevallen aande weeskinderen van Arien Peetersen de Jongen uijt sal moeten keeren eens eene somme van twee hondert sevenentwintigh gl tien stuijvers.

  6 kinderen


 4. Wilmken Peters de Jonge , * 1671 , ~’s-Grevelduin-Capelle 24-5-1671 .
   Wilmken, dochter van Peter (Adriaans) Hooremans en Ariaentje Jans (van Hamont).

  x Loon op Zand 8-3-1693   Jacobus Meertens Mutsaert , *Capelle (NB) ±1670 .
      Zoon van Merten Janssen Mutsaert (?) en Anna Jan Woutersdr (Anneke Jans) (?).
   Otr. op 15-2-1693 in Loon op Zand.
   Wilmke was j.d., Jacobus j.m. Hun jongste dochter Catharina trouwde 4 maal.

   In Capelle opden 9e 9ber 1700 vijfftigh vond een verdeling plaats van de eigendommen aangebraght bij Peeter Leempoel in houwelijck hebbende Lijsken Peeters de Jongen, mitsgaders den selven neffens Aert van Dongen als in desen gecooren deel vooghden, over de twee onmondige kinderen van Arien Peetersen de Jongen, Jan Peeters de Jongen, Cornelis Timmerman in houwelijck hebbende Catelijn Peetersen de Jongen, ende Jacobus Meertens Mutsaart in houwelijck hebbende Willemken Peetersen de Jongen, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Ariensen de Jongen.

  7 kinderen


 5. Johannes Peters de Jonge , * 1674 , ~Capelle (NB) 20-5-1674 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.