Jan Jacobs van Hamont , † >1670.
Zoon van ? .


x Capelle (NB) 19-3-1628 (otr Capelle (NB) 23-2-1628)
    Wilmijntken Tonis (Willemke Thonisse Geldens) Paans , *Capelle (NB) ±1608 .
Kinderen:
 1. Arjantgen Jans van Hamont , * ±1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-1-1631 , † ’s-Grevelduin-Capelle 17-9-1704 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 21-11-1660   Peter Adriaens (Peter Arisse den Ouden) de Jonge , *Nieuwe Vaart 1626 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-12-1626 , † 1700, [] ’s-Grevelduin-Capelle 8-6-1700.

  5 kinderen


 2. Jacob Jans van Hamont , * 1633 , ~Capelle (NB) 27-2-1633 .

   Compareerde voor Schout ende Heemraden van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt:
   - Dirck van Clootwijck voor hem selven, mitsgaders intervenierende ende rato caverende voor
   - Adriaan van Clootwijck,
   - Jacob Jansen van Hamont in houwelijck hebbende Willemken van Clootwijck,
   - Arien …………………………… in houwelijck hebbende Teuntgen van Clootwijck,
   - Huijbert Jansen Paens in houwelijck hebbende Lijntjen van
   Clootwijck, ende voor
   - de weeskinderen van Willem van Clootwijck,
   den welcke verclaerde alsoo in die qualiteijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aen ende tot behoeff van Jan Gijben mede Heemraet alhier, seecker een tiende part in een geseet van negen hondt ackerlant, gelegen opde Hoogevaert, off haar gerechtigheijt inde voorsr. steede, als haar bij erffenis van hennen oom Dirch Joachemsen is aengekomen,
   onbedeelt met den cooper en Wouter Wijnen, belent Zuijden Adriaen van Campen, noordenCorstiaen vander Vaert cum suis, streckende vander halver Hooghvaert aff, westwaerts op tot den Peijs van outs alsoo genoemt toe ende dat met alle wegen, stegen, schouwen,
   warergangen ende nabuiren rechte, met recht daar uijtgaende, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr. den cooper daar inne te vrije ende waarennaer den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aentael dier op is aff te
   doen tot Niuuwjaer 1699 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaep, Cornelis vanden Hoeck ende Hendrick Timmerman Heemraden, desen 3e appril 1698.Parthijen verclaeren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffentwintigh gl. en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr. daer van voldaen te wesen
   datum uts.

  x   Willemken Pieters van Clootwijck , * 1639 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-2-1639 .
      Dochter van Pieter Wouters de Jongste (Pieter Wouters) Clootwijck en Aentken Joachimsdr ( Verster) .
   Doopget. Maaijken Joachimsd.


 3. ? Teunis Janse van Hamont , * ±1640 .
   Op 18-11-1640 lieten Jan Jacobsz van Hamont en Willemken Thonis Paans een onbekend kind dopen.

   Teunis Jans van Hamont was gehuwd mt Josijntje Hendricx Back, weduwe van Jan Cornelisse Klapmuts. Teunis en Josijntje lieten op 16-10-1672 in Capelle (NB) een dochter Wilmijnke dopen. Josijntje had uit haar eerdere huwelijk de kinderen Cornelis, Anneken en Hendrik Klapmuts.

  x Capelle (NB) 26-7-1671   Josijntgen Handrickx Back , * ±1635 .
      Dochter van Hendrick Cornelisz Back en Adriaentken Adriaens (Aentgen Arijen Geldens) Paans .
   Otr. op 4-7-1671 in Capelle (NB).
   Teunis Jansen was j.m. van Cap. Josijntje Hendricx Back was wed. van Jan Cornelisse [Klapmuts], won. in de Heij. Teunis en Josijntje lieten een dochter Wilmijnke dopen in 1672.

   Capelle, 12-11-1663:
   Erfdeling door Dirck Wouterss x Peeterken Adriaens, Cornelis Jans Wijten x Pieternella Adriaens, Vreijsken Joosten wed Adriaen Geldens, Cornelis Handricx Back, Jan Janss Mouthaen x Peeterken Handricx, Jan Cornelis x Josijntken Handricx, Peeter Corsten de Haen x Marijken Handricx, Cornelis Dircxssen Cranen als voogd van de twee kinderen: Jan en Gelden Handricxss Back, kinderen bij Aentken Adriaens Back, Willem em Grieken geldens, kinderen van Gelden Adriaenss. Allen kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens.

   - Willem en Grietken Geldens,
   - Dirck, man van Peeterken Adriaens,
   - Pieternelleken Adriaens, dochter van Adriaen Arijenss en Vreijsken Joosten,
   - Cornelis Hendrickss Back,
   - Jan Janss Mouthaen, man van Peeterken Hendricx,
   - Jan Corneliss, man van Josijntken Hendricx,
   - Peeter Corsten de Haen, man van Maeijken Hendricx Back,
   - Peeter Corsten Glaviman als voogd van Jan
   en Gelden Hendricx Back;
   kinderen en kindskinderen van Adriaen Geldens ter eenre en Aelbert Wijnants namens Heijltken Cornelis laatst wed van Adriaen Geldens ter andere zijde.
   Zij maken een erfdeling op 19-7-1663 in Capelle.

  1 kinderen


 4. Marijtgen Jans van Hamont , * 1643 , ~Capelle 22-3-1643 .
   Doopgetuige: Maijcken Peeters uit Vrijhoeven.


 5. Jannetgen Jans van Hamont , * ±1645 , ~Capelle (NB) 4-2-1646 .
  Get. bij de doop: Tonisken Thonis Paans (?) .


 6. Jenneken Jans van Hamont , * 1649 , ~Capelle (NB) 14-2-1649 .
  Get. bij de doop: Aentie Thonisse Paans .


 7. Catelijn Jans (Lijntgen Jans) van Hamont , * 1652 , ~Capelle (NB) 20-11-1652 , † Capelle (NB) 7-1714 .

   Peter Smits en Hendrick de Bie verklaren - op 25-10-1714 op verzoek van Jan Talen - dat Peter Talen, zoon van genoemde Jan, van oktober 1713 tot juli 1714 bij zijn grootmoeder, Lijntie van Hamont, in Capelle heeft gewoond en dat hij daar nog steeds gewoond zou hebben als zijn grootmoeder niet was gestorven.

  x Capelle (NB) 15-2-1674   Peter Huijberts Talen , *Vrijhoeve-Capelle 1656 , ~Capelle (NB) 5-6-1656 .
   Otr. op 27-1-1674 in Capelle (NB).
   Peter Huijberts Talen, j.m., en Catalijntje Jans van Hamont, j.d., beide van en won. te Cap. Kinderen: Laurent, Jan, Janneken, Dirck, Willemke, Peter (2x) en Anna.

   Peeter was een zoon van Willem Pietersen Talen en Janneken Louris.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.