Erit Lambert Meeus ( Haverhals) , † Sprang 1624.
Zoon van Lambert Meeusz en IJken Gerits .


x ±1600
    Gritgen Dircks Princen , † Sprang ±1622.
x Sprang 11-2-1624 (otr Sprang 15-1-1624)
    Leenke Huberts .
Kinderen:
 1. Hendrixken Eritssen (Hendrich Eritten) .

   Sprang, 14-4-1629:
   - Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispenx Lambertken Eritssen ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster,
   - Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Lenaert Geeritssen
   van Nispen ende heeft overgegeven aen Jan Eritssen, swaeger, het ¼ deel in een geset mette timmeringe, 14-4-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Sprang, 21-8-1633: Compareerden Cornelis, Thonis, Adriaen ende Adriaentken Janss Talen mede namens Lambert Robben, swager, Joost Ghijsbertss x Lijsken Jans Talen ende Adriaen Corsten Textor x Maeijken Jans Talen, Hendrick Cornelis Dries alsa voocht ende Jan Joosten Talen als bestevader ende toesiender van de kijnderen van Jan Cornelis Dries bij Joostken Jans Talen ende Jan Joost noch
   als bestevader ende voocht van Jan Jan MeeussTalen bij Maeijken Wouterss, erfgenamen van Wouter Janss Talen, ter eenre ende Peeter Aertss Rommen x Hendrickxken Erits weduwe van Wouter Janss Talen ter andere zijden ende sluijten een accoort.

  x Sprang 8-3-1615   Wouter Jan Talen (Wouter Janssen) , † <1627.
   Otr. op 14-2-1615 in Sprang.
   Wouter Janssen, jongeman van Loon op Zand, en Henricxken Erarts, jongedochter van
   Sprang.

   Wouter was een broer van Adriaen Jan Talen en Cornelis Jan Talen die in de 1630-er jaren kinderen lieten dopen in Sprang.

   Te Sprang op 21-8-1633 Compareerden Cornelis, Thonis, Adriaen ende Adriaentken Janss Talen mede namens Lambert Robben, swager, Joost Ghijsbertss x Lijsken Jans Talen ende Adriaen Corsten Textor x Maeijken Jans Talen, Hendrick Cornelis Dries alsa voocht ende Jan Joosten Talen als bestevader ende toesiender van de kijnderen van Jan Cornelis Dries bij Joostken Jans Talen ende Jan Joost noch als bestevader ende voocht van Jan Jan MeeussTalen bij Maeijken Wouterss, erfgenamen van Wouter Janss Talen, ter eenre ende Peeter Aertss Rommen x Hendrickxken Erits, weduwe van Wouter Janss Talen, ter andere zijden ende sluijten een accoort.

   Een Wouter Janssen liet op 3-3-1616 in Sprang een zoon Jan dopen, maar het is onbekend of dat deze Wouter was.

   Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bij Marten Gerit Dirckss ende Henrick Janss Heijn x Erken Gerit Dijrcks ende Adriaen Janss Talen x Henricken Gerit Dirckss, kinderen van Gerit Dirckss ende Tonis [?] Peeters, sijne huijsvrouwe ende dat van de goederen van hun ouders, op 11-2-1631 in Sprang.

  x Sprang 20-8-1626   Peter Aert Jan (Peter Arts) Rommen .
      Zoon van Aerdt Janss Rommen en Geeriken Jan Daemen .
   Otr. op 6-8-1626 in Sprang.
   Peter Arts Rommen, weduwnaar van Eelcken Jans, en Hendrien Eritten, weduwe van Wouter Jan Talen, beiden uit de Berkhaag. Zij kregen een zoon Erit.

   Sprang, 14-4-1629: Dat voor ons gecomen endegecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispen x Lambertken Eritssen ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster.

   Sprang, 15-2-1631: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Peeter Aertss Rommen x Hendrickxken Eerits ende heeft overgegeven aen Jan Eritss, swager, ¼ deel van een geseet.

   Sprang, 11-2-1631: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Henrick Corst Jan Wijnen als administrateur ende voocht over de kijnderen van Huijbrecht Corst Jan Wijnen bij Eeltken Aert Jan Rommen met Peter Aert Jan Rommen als toesiender, gereeckent int bijwesen van oa Huibrecht Meeuss van Dijck. Volgt noch een lijstje met besittingen.

   Sprang, 26-1-1638: Reeckeninge bewijs ende reliqua voor Handrick Corst Jan
   Wijnants, als voocht, ende Peter Aertss Rommen, als toesiender van de kijnderen
   van Huijbert Corst Jan Wijnen, broeder, int bijwesen van Aert ende Truijcken
   Huijbertss.

  1 kinderen


 2. ?? Art Erits .

   Art Erits liet op 5-10-1624 in Sprang een dochter Deunes dopen.

  x Sprang 22-9-1624   Jenneken Jans .
   Otr. op 25-8-1624 in Sprang.
   Art Erets, j.m., en Jenneken Jans, j.d. van de Berkhaag.
   Art Erits’ dochter Deunes werd reeds op 5-10-1624 gedoopt, dus Jenneken was hoogzwanger bij haar huwelijk.

  1 kinderen


 3. Lambertken Eritssen .

  x   Lenaert Geertissen van Nispen .

   Dat voor ons [in Sprang] gecomen ende gecompareert is Lenaert Geeritssen van Nispen ende heeft overgegeven aen Jan Eritssen, swaeger, het ¼ deel in een geset mette timmeringe, 14-4-1629. Er wordt betaald via een wilkeur.


 4. Aentken Eritssen .

   Sprang, 14-4-1629:
   - Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Eritssen, Peeter Aertssen Rommen x Hendrixken Eritssen ende Lenaert Geeritssen van Nispenx Lambertken Eritssen ende hebben overgegeven aen Aentken Eritssen, suster,


 5. Jan Eritten Haverhals , *Sprang ±1600 , † Sprang 1680 .

  x Sprang 31-5-1626   Lesken Jans Leempoel , *Loon op Zand ±1605 , † Sprang >1687.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.