Maeijken Hendricks Heijmans , * ±1605 , † 29-11-1668.
Dochter van Hendrick Adriaensz Heijmans en Maeijke Adriaens .


× 9-1624
    Willem Joosten Gerit Brock , *Goirle 16-4-1600 , † 6-1681.
Kinderen:
 1. Joost Willems Brock , † ’s-Grevelduin-Capelle 20-1-1677 .

   Een Joost Brocken, man van Laureijnsken, d. Christina en w. Eijmbert, werd op 8-10-1646 in de Bosche Protocollen vermeld.
   Taxatie goedren Joost Willemss Brock za, zonder kinderen overleden.


 2. Handrick Willems Brock , † <1686 .

   Conpareerden voor ons Schout ende Heemraden van Schrevelduijn Cappel hier onder genomineert:
   - Willempje Peerters van Clootwijck, weduwe wijlen Handerick Willemsse Brock, geassisteert met Dirck Peeters van Clootewijck, haeren broeder, voor de helft,
   - Jan Teunissen van Pas in huwelijck hebbende Maijken Willemsen Brock, als mede
   - Peerters Wouter Verscheuren in huwelijck hebben Janneken Willemsen,
   - Henderick Willemsse in huwelijck hebbende Adriaentgen Willemen, mitgaders
   - Jacob Willemsse, als mede last ende procuratie hebbende van Maeijken Willems,
   - Willem Jacobssen als vader, ende verclaren gesamentlijck te intervineren voor de twee onmondigen kinderen verweckt aen Maeijken Willemsse Brock Za: met Maria Willem ende Jan Willemsse, samen voor een vierde paert.
   Allen als erffgenamen van den boedel ende goederen naergelaten bij Za: Handrick Willemsse Brock, der selver swager ende oomen respective was, de welcke verclaren ider in haere voorchreven qualijt met consent van Schout ende gerechten als oppervoogden met den anderen te hebben verdeelt soo danige in meuble goederen soo van haeff, linden, cooper, tin, als anders als den voorschreven Handerick Willemsse Brock mette door heeft ontreijmpt ende naergelaten, alles in gevolgen den staet en inventaris, bij de voorschreven weduer ende eerste Comparante aen Schout ende Heemraden heeft opgegeven ende voordeselve gepasseert van data den 2e Januarije1686, ende verclaren de voorschreven comparante ider in haeren qualiteijt voor haere bedeelde portie voor soo veel den voorschreven meuble goederen deugdelijk te voeden te weesen, sonder dat op d’een off des anders eenige pretentie meer te reserveren, aldus gedaen ende gepasseert ter presentie ende overstaen van Adriaen Timmers Schout, Jan Govert Gijben, ende Michiel Janssen Backer, Heemraden, Actum desen 8e Januarije 1686.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 14-2-1683   Wilmken Peters Clootwijck , * ±1660 .
   Otr. op 23-1-1683 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Handrick en Wilmken waren j.m. en j.d.


 3. Janneke Willemsen .

  ×   Peeter Wouters Verscheuren .

   Peerters Wouter Verscheuren in huwelijck hebben Janneken Willemsen wordt op 8-1-1686 vermeld.

   Capelle, 1682: Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock, verkopen aan Jan Antonisse van Pas.


 4. ? Ariaentgen Willemen .

   Henderick Willemsse in huwelijck hebbende Adriaentgen Willemen wordt op 8-1-1686 genoemd.

  ×   Hendrerick Willemsse .

   Capelle, 1682: Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock, verkopen aan Jan Antonisse van Pas.


 5. Maeijken Willems Brock .

   Capelle, 1682: Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock, verkopen aan Jan Antonisse van Pas.
   Lijstje met schulden van de kinderen van Willem Jacobs en Maijken Willems Brocq,
   wonende te Wasbeeck.

  ×   Willem Jacobs .

  2 kinderen


 6. Maria Willems (Marike Willems) Brock , *Capelle (NB) 1636 , ~Waalwijk 2-3-1636 , † Sprang 2-10-1702 .

  × Loon op Zand 28-9-1659   Jan Antonisse (Jan Theunis) van Pas , *Capelle (NB) ±1630 , † 3-1707, [] Capelle (NB) 15-3-1707.

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.