Hendrik van Hellemont , * 1708 , ~Dordrecht 30-1-1708 , † >14-4-1761.
Hendrik was getuige bij de ondertrouw van Izaak van Hellemont .

Zoon van Francois (Frans) van Hellemont en Catrijntien (Catie Hendricx) Rosekrans .


Dordrecht 23-4-1730 (otr Dordrecht 7-4-1730)
    Anna (Agnietje) van Leeuwen , * 1707 , ~Dordrecht 7-10-1707 , † 4-1761, [] Dordrecht 14-4-1761.

RECHTSBOVEN: Hendrik van Helmondt en Anna van Leeuwen zijn op 23-4-1730 in Dordrecht getrouwd..

Kinderen:
 1. Frans van Hellemont , * ±1730 , ~Dordrecht 3-1-1731 , † Dordrecht 28-4-1812 .
   Overlijdensdatum is net zeker, wl waarschijnlijk.

   Frans ging (1) op 06-5-1756 in ondertrouw met Willemijna Bol.
   Frans ging (2) op 30-7-1761 in ondertrouw met Herremijna Bol.

   Metselaarsknecht Frans van Helmont ontving op 19-6-1766 in Dordrecht een schenking van Anne Marieke van den Bergh. Het betrof een object aan de Noordendijk. Verder worden genoemd: Pieter van Beest, de overleden Thomas van Helmont, notaris Leendert van der Horst en Hendrik van Maarseveen.

  23-5-1756   Willemijna Bol , * ±1732 , † ±1760.
   Ondertrouw op 6-5-1756 in Dordrecht.

  1759   Hermijna (Herremina) Bol , * 1734 , ~Dordrecht 8-5-1734 .
      Dochter van Wouter Bol en Gouda Kramers .
   Ondertrouw op 24-8-1759 in Dordrecht.
   Ondertrouw op 24-8-1759 of 30-7-1761.

   Hermijna/Herremina/Willemijna Bol.

  ? 1764   Pieternella Stam .
   Ondertrouw op 26-4-1764 in Dordrecht.

  5 kinderen


 2. Jan van Hellemont , * 1732 , ~Dordrecht 23-3-1732 , † ±1733 .


 3. Jan van Hellemont , * 1733 , ~Dordrecht 1-1-1734 , † 14-12-1816 .

   Zoon van Hendrik van Helmont en Annigje van Leuwe. Jan trouwde op 2-6-1754 met Helena/Lena Bol. Kinderen o.a. ~ 6-3-1765 Engeltje, ~ 5-11-1756 Gouda.
   Beroep: werkman van 1811 tot 1811

  Dordrecht 2-6-1754   Helena (Lena) Bol , * 1731 , ~Dordrecht 11-11-1731 .
      Dochter van Wouter Bol en Gouda Kramers .
   Ondertrouw op 16-5-1754 in Dordrecht.
   Zondagh den 16 Meij 1754:
   Janvan Helmont, j.m. woont buijten de Sluijspoort, geassist met zijn moeder Johanna van Leewuen, huisvr. van Hendrik van Helmont wiens schriftelijk consent mede heeft afgelevert, met
   Lena Bol, j.d. woont in het Willige Bossch van Dordt, geassist. met haer goede vriendin Cornelia van de Velde, huisvr. van Hendrik van Dijck.
   Den 2 Junij 1754 alhier getrout door Do. Tetterode.

   16-11-1725

  6 kinderen


 4. Karel van Helmont , *Dordrecht 1-8-1736 , ~Dordrecht 4-8-1736 , † Dordrecht 5-5-1814 .
   Op 4-3-1815 werd Carel als overleden vermeld bij de overdracht van een object aan de Varkenmarkt in Dordrecht, dat werd verkocht door Bastiaan de Klerk aan de weduwe Sara Plukhooij. Op 12-5-1827 kocht Bastiaan de Klerk, timmerman, het weer terug van de weduwe Sara Plukhooij.

   Karel van Helmond/Hellemont was een zoon van Hendrik van Helmond en Agnietje van Leeuwen.

   Op 23-8-1800 diende Karel van Hellemont een verzoekschrift in bij de municipaliteit van Dordrecht om draaiende deuren te mogen maken in zijn pakhuis op de varkensmarkt.
   Karel van Hellemont, rentenier, verkocht op 18-11-1813 een object aan de Hellingen aan de handelaar Hendrik Feirabent.

   Anna van Helmond is op Requeste van haar vader Karel van Helmondt wonende binnen dese Stadt, bij appointement van den Ed gr agtb Geregte deeser Stad in dato 25 Novb., 1779, weegens slegt gedrag, voor de tweedemaal geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, dog nu ten laste van het Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen Dordregt expireerende 25 Novb. 1781.
   Volgens Resol. van 29 Septb. 1781 gecontinueert tot 25 Novb. 1782. Volgens appointem(ent) in dato [-] Septb 1782 gecontin(ueert) voor den tijd van een Jaar mits betalende 10 st. s weeks.
   Beroep: Koopman van 1811 tot 1811

  Dordrecht 25-6-1758   Johanna (Anna) de Groot , † ±1770.

   Op 9-10-1733 werd in Dordrecht een Johanna de Groot gedoopt als dochter van Jacob de Groot en Trijntje Montree.

  1773   Sara Plokhooij , * 1740 , ~Dordrecht 8-4-1740 , † Dordrecht 14-3-1827.
   Ondertrouw op 4-12-1773 in Dordrecht.

   Sara was een dochter van Barent Plukhooij en Leijntje/Linckje/Lena/Leentje Pincke/Piekee.

   Sara Plukhooij, weduwe van Carel van Hellemond, kocht op 18-2-1815 in Dordrecht onroerend goed aan de Riedijk van Jacobus La Rivire. Zij verkocht op 23-8-1822 onroerend goed aan de Riedijk aan notaris Peter Steven Schull.

   Op 24-7-1821 verkocht Sara onroerend goed aan de Singel aan de particulier Jan van Houtrijve. Onroerend goed aan de Nieuwstraat verkocht zij op 24-10-1818 aan kantoorbediende Pieter Uittenbogaard.

   Sara Plukhooij, weduwe van Carel van Hellemond, verkocht op 12-5-1827 in Dordrecht
   - onroerend goed aan het Slikveld aan de kantoorbediende Arij Lebret, wsl. had zij dit op 18-2-1815 van de weduwe Maria Jenanetta Gregoor gekocht,
   - onroerend goed aan de Varkensmarkt aan de weduwe Metje Barlen,
   - onroerend goed aan de Varkensmarkt aan de timmerman Bastiaan de Klerk, wsl. is dit hetzelfde onroerende goed, dat zij op 4-3-1815 van hem had gekocht.

  6 kinderen


 5. Engeltje van Hellemont , * ±1738 , ~Dordrecht 7-1-1739 .


 6. Izaak van Hellemont , * 1741 , ~Dordrecht 31-12-1741 , † 6-1766 , [] Dordrecht 12-6-1766.

  Dordrecht 24-7-1763   Catrina (Caatje) Warbie , * 1742 , ~Dordrecht 10-6-1742 , † 1-1785, [] Dordrecht 29-1-1785.

  1 kinderen


 7. Caatje van Hellemont , * 1744 , ~Dordrecht 20-9-1744 , † Dordrecht 17-7-1813 .
   Kaatje was weduwe van Adrianus Wilschut.

   Caatje trouwde op 6-7-1766 met Adriaan Weltschut


 8. Hendrik van Hellemont , * 1747 , ~Dordrecht 13-12-1747 .

   Hendrik trouwde wsl. op 30-5-1773 in Dordrecht met Christina/Steijnjen Klos en liet aldaar op 27-3-1774 een zoon Hendrik dopen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.