Thomas Franssen van Hellemont , * 1655 , ~Dordrecht 10-3-1655 , † >1705.
Zoon van Frans Thomassen van Hellemont en Jenneke Dircks .
Thomas Franssen trad op als getuige bij de ondertrouw van Thomas Goverts van Helmont , de ondertrouw van Francois (Frans) van Hellemont .


x Dordrecht 19-4-1674 (otr Dordrecht 1-4-1674)
    Geertruijt Geurden (Geertruij Geurts) , * 1645 , ~Dordrecht 20-10-1645 , † >1704.
Kinderen:
 1. Fancois (Frans) van Hellemont , * 1674 , ~Dordrecht 21-12-1674 , † <27-5-1683 .


 2. Francijntje van Helmont , *Dordrecht 1677 , ~Dordrecht 20-11-1677 , [] Dordrecht ±29-1-1746.
  Francijntje trad op als getuige bij de ondertrouw van Philip (Flip Jans) Rosekrans , de ondertrouw van Pieter Gerritse van Velsen , de ondertrouw van Thomas Gerritse van Velsen .
   Aang. begr. van Francijntje van Helmond, de vrouw van Hendrik Roosekrans op 29-1-1746 in Dordrecht.
   Francijntje, dochter van Thomas Fransz en Geertruijd Guerts.

   Dordrecht, Sondach den 62 December 1711:
   Gerrit Pieterse, wedr. vande Westmaes, woont buijten de Sluijspoort, met
   Francijntie van Helmont, j.d. woont buiten de Sluijspoort van Dordregt.
   Den 20e decemb. hier getrouwt.

   Dordrecht, Vrijdagh Den 12 October 1725:
   Hendrik Rosekrans, weduwenaer van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, met
   Francijntie van Helmont, wed. Geerit Pieterse, van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort.
   Den 28 October 1725 alhier getrout door do. Verster.

   Dordrecht, Vrijdagh den 30 April 1728:
   Flip Rosekrans, jongman van Dordregt, woont aen den Rietdijk, geasst. met Maeijke Philippe, wede. Jan Rosekrans, zijn moeder, met
   Neeltie Bonte, jonge dogter van Dordregt, woont inde Wingertstraet, geasst. met Francijntie van Helmondt, huijsvr. van Hendrik Rosekrans, haer muij.
   Den 16 Meij 1728 alhier getrout door do. Verster.

   Dordrecht, Vrijdagh den 24 Julij 1733:
   Geboden gaan tot Overschie.
   Pieter van Velse, jongman van Dordregt, woont tot Overschie, geasst. met Francina van Helmont, wede. Geerit Pieterse van Velse, zijn behout moeder [stiefmoeder], met
   Catharina Gronthout, jongedogter van Dordregt, woont in de Marienbornstraet, geasst. met Leendert Gronthout, haer vader.
   Den 16 Augustij 1733 alhier getrout door do. Meurs.

   Dordrecht, Donderdagh den 15 November 1736:
   Abraham van Nek, jongman van Dordregt, woont buijten de Sluispoort (?), geassisteert met Jenneken van Nek, huisvr. van Dirk de Visser, zijn suster. En bij mondelingh consent van Pleuntje Wandels, wede. Jan Pualusse van Nek, zijn moeder. Met
   Cornelia de Waker, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Francijntie van Helmont, huisvr. van Hendrik Rosekrans, haer goede kennis.
   Den 2 december 1736 alhier getrout door do. Bosschaert.

  x Dordrecht 20-12-1711   Geerit Pieterse van Velsen , † <1733.
   Otr. op 6-12-1711 in Dordrecht.
   Francijntje was j.d. van Dordrecht en woonde buijten de Sluijspoort. Geerit was weduwnaar van Abigael Abrahams van der Beeck en ook hij woonde buijten de Sluijspoort. Zij kregen een zoon Thomas in 1714.

   otr. Dordrecht zondag 6-12-1711 (tr. 20/12):
   Gerrit Pieterse, wedr. vande Westrmaes, woont buijten de Sluijspoort, met Francijntie van Helmont, j:d: woont buijten de Sluijspoort, van Dordregt.

   Een kind van Geerit van Velse werd op 3-10-1711 in Dordrecht begraven.

   Dordrecht, Donderdag den 19 September 1737:
   Thomas Gerritse van Velsen, jongman van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassteert met Francijntie van Helmondt, wede. Geerit Pieterse van Velsen, zijn moeder, met
   Rebekka van Eck, jonge dogter van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Jenneke van Eck, huisvr. van Dirk de Visser, haer zuster. En volgens cosent van Pleuntie Wandels, wede. Jan Paulusse van Eck, haer moeder.
   Den 6 October 1737 alhier getrout door do. Snethlage.

  x Dordrecht 28-10-1725   Hendrik Mathijsz (Hendrik Tijssen) Rosekrans , * ±1660 , ~Dordrecht 5-1-1661 .

  1 kinderen


 3. Geertruij van Hellemont , * 1681 , ~Dordrecht 7-12-1681 , † >9-1709 .

   Sondach den 22e Februarij 1705:
   Pieter Bonten, j.m. geassist. met sijn moeder, met
   Geertruij van Helmont, j.d., beijde van Dordt. en wonende buijten de Sluijspoort, geassist. met haer moeder en bij mondelingh consent van haer vader.
   Den 8e maert hier getrouwt.

   Sondach den 6e October 1709:
   Pieter Bonte, wedr. van Dordt., woont buijten de Sluijspoort, met
   Geertruij Pieters, j.d. an Dordrecht, woont ontrent de Nieubrugh, geassisteert met Geertruij van Helmont, haer goede Kennis.
   Den 1e November hier getrouwt.

  x Dordrecht 8-3-1705   Pieter Bonte .
   Otr. op 22-2-1705 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Geertruijt Geurden (Geertruij Geurts) .

   Pieter Bonte en Geertuid van Helmond lieten op 3-10-1705 in Dordrecht de tweeling Thomas en Neeltje dopen.

  2 kinderen


 4. Francois (Frans) van Hellemont , * 1683 , ~Dordrecht 27-5-1683 , † <1723 .

  x Dordrecht 4-4-1706   Catrijntien (Catie Hendricx) Rosekrans , * 1685 , ~Dordrecht 25-12-1685 , † >7-1736.

  4 kinderen


 5. ? Jannichje Thomas , * 1685 , ~Dordrecht 25-2-1685 .
   Jannichje, dochter van Thomas ’Jansz’ en Geertruijd Geurden.


 6. Gerdijna van Hellemont , * 1686 , ~Dordrecht 22-4-1686 .


 7. Gerrit van Hellemont , * ±1687 , ~Dordrecht 9-1-1688 .


 8. Margaretha van Hellemont , *Dordrecht ±1690 .

  x Dordrecht 26-8-1714   Cornelis Adriaensz van Kruijskercken , *Sint Anthoniepolder 1681 , ~Sint Anthoniepolder 16-11-1681 , [] Dordrecht ±29-12-1723.
      Zoon van Adrianus van Cruijskercken en Anna den Harder .
   Otr. op 12-8-1714 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Adrianus van Cruijskercken en Francois (Frans) van Hellemont .

   Aang. begr. op 29-12-1723 in Dordrecht.
   Cornelis, z.v. ds Adrianus van Cruijskercken en Anna den Harder.

   Sondagh den 12 Augustij 1714:
   Cornelis van Cruijskerken, jongman van St. Anthonis Polder, medicine doctor binnen dese Stadt, geassist. met De Heer Adriaen van Cruijskerken, Predikant tot Bleskensgraaff, sesselfs vader, met
   Margaretha van Helmondt, jonge dogter van Dorgdregt, wonende op de Nieuwe Haven, geassisteert met De Heer Fran├žois van Helmont, Coopman binnen dese stadt, desselfs Broeder;
   den 26 Augustij 1714 alhier getrout door do. Bilbaut.
   Kinderen: Anna, Cornelis, Adriaen en Agnetha.

   Predikanten in de S.A.P. waren o.a. C. van Cruijskercken (1635-1676) en A. van Cruijskercken Jzn. (1676-1684).

   Op 18-9-1714 compareerden
   de heer Cornelis van Cruijskerke, medicine doctor, ende
   mejuffr. Margarita van Hellemont, egtelieden binnen de stadt.
   Zij benoemen elkaar tot voogd over eventuele kinderen.
   Extract op 31-1-1724.

   Agnita, Adriaan en Cornelis van Cruijskerke verkochten - samen met Johan van Geenland, Margareta ’t Hooft en Adriaan ’t Hooft - een huis en erf aan de Pelserstraat in Dordrecht op 29-10-1754 aan Johannes Santman. Ook genoemd worden de overleden Anna en Marija van Cruijskerke.
   Beroep: Arts

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.