Aleid von Helpenstein , † 23-6-1309.
Dochter van Heinrich von Helpenstein (?) .


× ?? 1253
    Willem (Willem III) van Strijen , * 1234 , † <4-1285.
× ? <1295
    Lodewijk (Lodewijk II) van Randerode , † ±2-9-1299.    
Kinderen:
 1. ? Cibilie van Randerode , † 1294 .

   Sibylle van Randerode was de vrouw van Wolfert I van Borsselen, die rond 1250 werd geboren en rond 1-8-1299 is overleden. Hij zou een zoon zijn van Hendrik Wisse van Borselen en Clarissa van Gavere.
   Zie: Ned. Leeuw 1980, Gens Nostra 1986.

  × <1283   Wolfert (Wolfert I) van Borsselen , * ±1250 , † Delft 1-8-1299 (vermoord).

   Wolfert van Borsselen was heer van Veere en Zandenburg. Hij was een zoon van Hendrik (dictus Wisse) van Borsselen en een kleinzoon van Jan van Gavere alias Mulaert. Zie: "Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant", blz. 202.

  6 kinderen


 2. ?? Willem (Willem IV) van Strijen , * ±1255 , † 11-1294 .

  × ±1280   NN. .

  × ±1285   "Oda" van Borsselen , † <1295.
      Dochter van Peter van Borsselen en Hadewich van Cruijningen (?).
   Heer Willem was gehuwd geweest met een zuster
   van heer Florens van Borselen.

   Volgens Schwennicke/Isenburg betreft het idd. een dochter van Peter, heer van Borsselen en Goes, die vóór 1288 met Willem van Strijen is getrouwd. Haar dochter Hadewy noemt in 1294 Floris van Borselen haar oom.

   Haar voornaam is níet zeker. Eén van haar dochters heet Hadewich en zou vernoemd kunnen zijn naar Hadewich van Cruijningen. Hadewich van Cruijningen zou weer een dochter zijn van Godfried van Cruijningen en Oda van Pumbeke, waar de vrouw van Willem van Strijen vernoemd naar zou kunnen zijn, aangezien hun dochter Aleidis ook weer een dochter Oda had.

   In het jaar 1326 werd het noodig geoordeeld een nadere grensafbakening tusschan Holland en Brabant vast te leggen en talrijke enquêtes werden daartoe ingasteld. Een getuigenis, dat van heer Jan van Cruiningan, is van belang; hij vertelt dat "heren Florans van Borselan ende ic quamen ridan uta Zeeland anda wilden wesen in dia Haghe, tote dan Grave Florens . . . . ende dat hair Florens ende ic reden tote Oisterhouta an, tota den hare van Striana, die doe ter tyt wilen haren Florens suster hadda. . . . enda dit was ommetrant dia tyd, dat dia wich te Woaringhan (d.i. 1288) was, luttele are, jof latere”.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.