Cornelis Ariensz van Herk , † Ouderkerk a/d IJssel 6-4-1747.
Zoon van Adriaen Heijndricxs (?) en Ariaantje Pieters (?) .
Get. bij de overl. aangifte: Arie Cornelisse (Arij Cornelisz) van Herk .


× Ouderkerk a/d IJssel 15-4-1696
    Joosje Willems Segwaert , *Ouderkerk a/d IJssel 1675 , ~Ouderkerk a/d IJssel 8-12-1675 , † Ouderkerk a/d IJssel 30-8-1745.

RECHTSBOVEN: Cornelis Ariens en zijn vrouw Joosje Willems Segwaert lieten op 7-10-1703 in Ouderkerk a/d IJ. een dochter Merritgje dopen.

Kinderen:
 1. Willem Cornelisse , * 1697 , ~Ouderkerk a/d IJssel 3-3-1697 , † ±1700 .
  Get. bij de doop: Cornelis Willems Ruijchooft en Maria Willems (Maritje Willems) Segwaert .
   Doopget. Cornelis Ruighoofd, Maria Segwaert.
   Jong overl.


 2. Teuntje Cornelis van Herk , * 1698 , ~Ouderkerk a/d IJssel 20-11-1698 .
  Teuntje Cornelis trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arij Arijense (van) Steere , de doop van Cornelis Goverts Snoek , de doop van Arij Govertse Snoek .
   Een kint gedoopt van Cornelis Ariens. ’t Kint Teuntje, de moeder Joosje Willems Segwaert, de getuige Pieter Ariens en Neeltje Ariens.

  × Ouderkerk a/d IJssel 25-6-1724   Arij Arijense (van) Steere , [] Krimpen a/d Lek 16-7-1770.
      Zoon van Arij van Steeren en Mergien Huijgen .
   Otr. op 30-5-1724 in Krimpen a/d Lek.
   Geeft aan Arij Arijense van Steeren hem om te trouwe met Teuntie Cornelis, woonende tot Ouderkerk op den IJssel, classes Prodeo.
   Arij Ariens Steere, j.m., won. te Kr/Lek, en Teuntje Cornelis van Herk, j.d. van O/IJ. Kinderen o.a. Arij, Cornelia en Marrigje Joosje.
   Zij gaan naar Crimpen op de Lek.

   Kr. a/d Lek, 20-8-1729: Arij van Steeren, gehuwd met Teuntie Corneliss., won. te Kr/L, maken hun mutueel testament. De langstlevende moet de kinderen alimenteren etc., een uitzet geven en
   elk 31½ stv. Van toepassing is het aasdoms versterfrecht. Als zij de eerst overlijdende is (zonder kinderen na te laten) en haar ouders leven nog, dan krijgen deze een legitime portie. Er behoeft geen inventaris gemaakt te worden, de langstlevende is voogd en daarna: Huijg
   Arijensz. van Steere (zijn broer) en Gerrit Bastyaensz. (haar oom, won. te O/Y). Secluderen de weeskamer.
   Geeft Teuntie van Hark, aan ’t lijk van haar man Arij van Steeren, om begrave te werden, onder de classes van pro deo.

   Get. bij de overl. aangifte: Teuntje Cornelis van Herk .
   Arij Arijense trad op als getuige bij de begrafenis van Marrigje Ariens Steere , de begrafenis van Marrigje Ariens Steere .

  7 kinderen


 3. Merritje Cornelisse van Erk , * 1703 , ~Ouderkerk a/d IJssel 7-10-1703 , † 19-1-1774 .

  × Ouderkerk a/d IJssel 19-1-1727   Teunis Jacobs (Teunis Cobusse) Boel , * 1703 , ~Streefkerk 25-12-1703 , † Streefkerk ±8-4-1793.

  7 kinderen


 4. Willem Cornelisse , * 1705 , ~Ouderkerk a/d IJssel 2-12-1705 , † ±1706 .
  Get. bij de doop: Leendert Jans Mul en Maria Willems (Maritje Willems) Segwaert .
   Doopget. Leendert Jans Mil, Maria Willems Segwaert.
   Jong overl.


 5. Willem Cornelisse van Herk , * ±1706 , ~Ouderkerk a/d IJssel 16-1-1707 .
  Get. bij de doop: Leendert Jans Mul en Maria Willems (Maritje Willems) Segwaert .
   Doopget. Leendert Jansz. Mul en Maria Willems Segwaert.

  × Ouderkerk a/d IJssel 13-3-1735   Pietertje Teunisse Schouten , * 1706 , ~Ouderkerk a/d IJssel 25-12-1706 .
      Dochter van Teunis Pietersz Schouten en Marichje Abrahams Noorlander .
   Zij waren j.m. en j.d. van O/IJ.
   Hun kinderen verkochten onderling land op 27-3-1777.

   Zij was een dochter van Teunis Pietersze Schout en Merritje Abramse Noirlander. Zij had broers Arij, Pieter en Cornelis.

  6 kinderen


 6. Arie Cornelisse (Arij Cornelisz) van Herk , * 1709 , ~Ouderkerk a/d IJssel 14-4-1709 , † Ouderkerk a/d IJssel 18-2-1789 .
  Arij Cornelisz trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Cornelis Ariensz van Herk , de overlijdensaangifte van Neeltijen Willems Segwaert (?) , de overlijdensaangifte van Joosje Willems Segwaert .
   14e dito.
   Een kint gedoopt van Cornelis Ariens. ’t Kint Arij, de moeder Joosje Willems Segwaard, de getuijgen Pieter Ariens en Neeltje Ariens.
   Een kint gedoopt van Cornelis Jacobs Weggeman, ’t kint Jannigje, de moeder Maria Pieters Stolk, de getuijgen Pieter Jacobs Weggeman en Ariaantje Jacobs Weggeman.

   Arij Corneliss van Herk, jm v O/IJ, z.v. Cornelis Arijense van Herk en Joosje Willems Segwaert, tr 2.6.1737 O/IJ fl 60,- met Marija Cornelis Jongebreur, jd v O/IJ. Zij ovl. 7.4.1738 O/IJ fl 30,-, hij leeft.
   Hij hertr 25.2.1756 in O/IJ met Adrieana Corns Broeren.
   Hij is bouwman, gezin bestaat uit 2 hoofden, won. i/d zijde. Hij heeft 4 koeien, 1 veers en 1 paard. in doleantie te hoge aanslag. afgesch pachten 1749 mo 102 O/IJ.

   Arij Cornelisz van Herk betaalde vanaf 1737 belasting voor het huis waarvoor vanaf 1735 Pieter Centen had betaald en vanaf 1733 Huig van der Veer voor had betaald.
   Arij Cornelis van Herk betaalde vanaf 1753 belasting voor een huis en schuurtje; eerder betaalde Pieter Koster daarvoor.
   Op 15-2-1752 vond transport plaats van een huis en erf van Pieter Ariens Koster, geh. met Maria Claesz. Markus, aan Arij van Herk. Koster en zijn vrouw mogen gratis levenslang in het voorste gedeelte van het huis blijven wonen. Zouden zij er financieel beter voor komen te staan, dan zullen zij f 10,- huur per jaar moeten gaan betalen. De koper heeft overpad aan de oostzijde van het huis.

   Ouderkerk a/d IJssel, 4-10-1779resp. 29-10-1779:Transport van 2 woningen, onder één dak resp. een huis, erf en boomgaard: Pieter Moonen aan Ary Cornelisz.van Herk, regerend heemraad.

   Ouderkerk a/d IJssel, 26-8-1785:Transport van een huis en erf van de dijktot Jan de Jong, met pad als voren vermeld: Dyna Verheul, wedu van Pieter Westbroek, aan Ary van Herk. Jan de Jong etc. mogen aan de dijk timmeren tot op de muur van dit huis voorzover zij het licht van dit huis niet hinderen.
   Op 11-5-1789 vond er in Ouderkerk a/d IJssel kaveling plaats van de boedel van Ary van Herk, overleden 12-2-1789 geh. met Arjaantje Cornelis Broere, tussen hun kinderen Cornelis en Adrianus. Adrianus kreeg het huis, schuren, erf en boomgaard in het dorp.

   Op 11-5-1789 in Ouderkerk a/d IJssel kavelen de kinderen van Arij van Herk, overleden 12-2-1789 geh. met Aryaentje Cornelisz. Broere nml. Cornelis en Adrianus. Het huis, dat verhuurd is aan Rut Roggeveen, blijft onverdeeld. Op 13-8-1798 krijgt Adrianus dit huis

  × Ouderkerk a/d IJssel 2-6-1737   Marija Cornelisse Jongebreur , † Ouderkerk a/d IJssel 7-4-1738.
      Dochter van Cornelis Jongebreur en ?
   Arij Corneliss van Herk, j.m. van O/IJ, z.v. Cornelis Arijense van Herk en Joosje Willems Segwaert, en Marija Cornelis Jongebreur, j.d. van O/IJ.

   Op 14-7-1737 werd in Ouderk. a/d IJ. een inventaris opgemaakt van de nagelaten boedel van Pieter Centen Zantrack, mr. steenbakker, overleden in 1736 te Krimpen a.d. IJssel. Enige erfgenamen zijn Ary Jongebreur en Maria Jongebreur geh. met Ary Cornelisz. Ary Jongebreur krijgt dit huis en erf, van de dijk tot de schout Guldemont
   Ouderkerk a/d IJssel, 20-5-1738: Taxatie van een ½ huis en erf: Maria Jongebreur, geh. met Ary Cornelisz. van Herck, overleden zonder descendenten.

  × Ouderkerk a/d IJssel 25-2-1756   Adrieana Cornelissen Broeren , † Ouderkerk a/d IJssel 3-9-1805.
   Arij Corneliss van Herk, wednr v Maria Jongebreur, tr 25.2.1756 o/y fl 60,- Adrieana Cornelissen Broeren, jd v L’kerk, won O/IJ. Hij ovl 18.2.1789 o/y fl 30,-, zij 3.9.1805 O/IJ fl 3,-

   Transport van een huis en erf op 30-4-1798 in Ouderkerk a/d IJssel van Arij Cornelisz. van Herk’s weduwe aan Jan Louter.

  3 kinderen


 7. Cent Cornelisse van Herk , * 1711 , ~Ouderkerk a/d IJssel 29-3-1711 , † ±1711 .
  Get. bij de doop: Pieter Centen Zantrak (?) .
   Een kint gedoopt van Cornelis Ariens, ’t kint Cent, de moder Joosje Willems Segwaard, de getuijgen Pieter Cente en Neeltje Ariens.
   Jong overl.


 8. Cent Cornelisse van Herk , * 1712 , ~Ouderkerk a/d IJssel 6-11-1712 , † Ouderkerk a/d IJssel 9-7-1791 .
  Get. bij de doop: Pieter Centen Zantrak (?) .
  Cent Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelis Goverts Snoek , de doop van Arij Govertse Snoek .
   6 November. Een kint gedoopt van Cornelis Ariens. ’t kint Cent, de moeder Joosje Willems Segwaard, de getuijgen Pieter Centen en Neeltje Ariens.

   cent cornelis van herk, jm v o/y tr 31.3.1748 o/y (pd) aariaantje cornelisse verkaik jd v o/y. zij ovl 27.11.1777 o/y fl 3,-; hij ovl 9.7.1791 o/y pd (oom v cornelis ariensvan herk); hij is arbeider, gezin bestaat uit 2 hoofden, won i/d zijde. in de doleantie te hoge aanslag en onvermogend. afgesch pachten 1749 no 102 o/y.
   Kinderen:
   1 cornelis ged 20.9.1750 o/y,
   2 cornelis ged 17.6.1753 o/y ovl 26.3.1784 o/y pd.

  × Ouderkerk a/d IJssel 31-3-1748   Aariaantje Cornelisse Verkaik , * 1711 , ~Ouderkerk a/d IJssel 16-7-1711 , † Ouderkerk a/d IJssel 27-11-1777.
   Hij was j.m., zij was j.d., beiden van O/IJ. Zij hadden 2 zoontjes met de naam Cornelis.
   Doopdatum van Adriaantje, dochter van Cornelis Jacobsze Verkaijk en Marrigje Krijnen Verlek.

  2 kinderen


 9. Arriaantje Cornelisse van Herk , * 1715 , ~Ouderkerk a/d IJssel 22-12-1715 , † >1788 .
  Arriaantje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelia Ariens Steere , de doop van Cornelis Goverts Snoek , de doop van Arij Govertse Snoek , de doop van Cornelis Goverts Snoek .
   22 dito. Een kint gedoopt van Cornelis Ariens, ’t kint Ariaantje, de moeder Joosje Willems Segwaard, de getuige Neeltje Ariens.

  × Krimpen a/d Lek 23-12-1746   Pieter Huigen van Steeren , † >1788.
      Zoon van Huigh Arijensz van Steeren en ?
   Otr. op 30-11-1747 in Krimpen a/d Lek.
   Geeft Pieter Huijgen van Steeren, j.m., hem aan om te trouwen met Aarjaantie van Erk, j.d. van Ouderkerk op den IJssel, onder de classes van prodeo.
   Pieter van Ste(e)ren, j.m. van Kr/Lek, tr. met att. van O/IJ naar Kr/Lek met Ariaantje Cornelis van Herk, j.d. van O/IJ. Zij lieten op 6-1-1789 te Kr/Lek een testament opmaken, waarin voogden werden aangewezen.

   Kr. a/d Lek, 14-2-1784, beneden de ƒ 2000,- gegoed:
   Pieter van Steeren, gehuwd met Ariaantje van Herk, won. te Kr/L, hij ziek, mutueel testament. Erfgenaam o.a. hun nicht Neeltie Ariens. van Steeren. Voogden: Arij- en Cent van Herk (beide won. te Ouderkerk a/d IJssel).

   Kr. a/d Lek, 6-1-1789, beneden de ƒ 2000,- gegoed:
   Pieter van Steeren (x) gehuwd met Ariaantie van Herk, te Kr/L, hij ziek, mutueel testament. Erfgenamen na het overlijden van de langstlevende zijn o.a. zijn neef Jan Ariensz. van Steeren (won. te Lekkerkerk), de 2 nichten Neeltie Ariens. van Steeren (gehuwd met Adrianus Verschoor te Kr/L) en Anna van Steeren (gehuwd met Johannes Dekker te Lekkerkerk). Voogden: Arij- en Cent van Herk, beide won. te Ouderkerk a/d IJssel.


 10. Marrigje Cornelisse van Herk , * 1719 , ~Ouderkerk a/d IJssel 18-6-1719 , † Ouderkerk a/d IJssel 20-2-1797 .
  Marrigje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Cornelia Ariens Steere , de doop van Maria Ariens Steere , de doop van Marrigje Joosje Steere .
   den 18 Junij een kint gedoopt van Cornelis Ariens: ’t kind Marrigje, de moeder Joosje Willems, de getuijge Cornelis Ruijghooft en Cornelia Ruijghooft.

  × Ouderkerk a/d IJssel 7-4-1743   Govert Jans Snoek , *Ouderkerk a/d IJssel 1714 , ~Ouderkerk a/d IJssel 8-7-1714 , † Ouderkerk a/d IJssel 23-7-1769.
   Zij waren j.m. en j.d., beiden van O/IJ. Kinderen o.a. Jan, Cornelis en Arij.

   Hij is arbeider won. i/e nesse en heeft 1 koe.

   Hij is een zoon van Jan Pieters Snoek, die als jm v o/y tr 3.12.1702 o/y voor f6 met Merritje Franse van (n)es. Zij ovl. 4.12.1756 o/y.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.