Gheeridt Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel , † <5-1628.
Zoon van Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel en Peterken Adriaensen (Peterken Arijens) .


x
    Huijbertje Jans Mandemaecker .
Kinderen:
 1. Ghijsbert Geeridtssen (Ghijsbert Geeridt Cornelissen) Hoeffnaegel , † Loon op Zand 14-9-1704 .

  x   Johanna Teunis , † <1687.

  3 kinderen


 2. Anthonis Geeridtssen Hoeffnaegel .

   Anthonis Geeridtssen Hoeffnaegelen werd op 12-11-1642 en 12-11-1644 vermeld als ruiter onder de compagnie van ritmeester Haefften in garnizoen gelegen te Heusden.


 3. Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegel , † <1673 .

   Cornelis Bastiaenssen Cloostermans en Ghijsbert Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen, in naam van zijn broers Anthonis en Cornelis, transporteerden op 20-3-1644 in Loon op Zand goederen aan Elias Geeridt Jan Adriaens.

   Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert goederen aan Mels Aertssen Schep, schout van Vrijhoeven, op 10-12-1648 in Loon op Zand. Het ging om een bedrag van 590 gulden dat op 1-8-1653 was ingelost.
   Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert op 10-12-1648 in Loon op Zand goederen aan Jan Wouter Claes Hendricxssen (1/2) en Dierck Jan Diercxssen van Nederven (1/2). Het ging om een bedrag van 565 gulden dat op 26-2-1654 is ingelost.

   Ghijsbert Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen maakt op 10-12-1648 in Loon op Zand een boedelscheiding met zijn broer Cornelis.
   Cornelis Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen transporteert dezelfde dag goederen aan Jan Wouter Claes Hendricxssen (1/2) en Dierck Jan Diercxssen van Nederveen (1/2). Zij bekennen hem 565 gulden schuldig te zijn. Die schuld is op 26-2-1654 ingelost.

   Cornelis Geeridtssen Hoeffnagel, wonende in de Vrijhoeven, transporteert op 7-4-1665 goederen aan Corsten Arissen de Loos.

   Capelle, 20-6-1669: Erfdeling door de erfgenamen van Dirck Janssen Mandemaecker:
   - Peeter Adriaenssen Ockers mede namens de kinderen van Jan Adriaenssen Mulder en Adriaentie Jans Dolck:
   - Jan, Cornelis en Huijbrecht Jans Meulder, Teunis Janssen x Neeltie Jans Mulder, allen erfgenamen van Mecheltie Huijbrechts die een halve zus was van Dirck Mandemaeckers.
   - Wouter Joosten Verhaegen mede namens de kinderen van Cornelis Joosten, broer, en Huijbrecht Joosten Verhaegen, erfgenamen van Joost Huijbrechts, halve broeder van Dirck
   Mandemaecker.
   - Dirck Michielsen Smith mede namens het kind van Huijbert Michielsen Smith en namens Adriaentjen Michielsen Smith, Arien Peeter Joosten x Maijken Michielsen Smith, Teunisken Michielsen Smith, wed. van Teunis Goverts, allen erfgenamen van Lijsken Huijbrechts.
   - Peeter Anthonissen Timmer, schout Vrijhoeven, namens Arien Wouterssen Mandemaecker, mede als oom en voogd paternel van de kinderen van Wouter Wouterssen Mandemaecker, het kind van Peeter Wouterssen Mandemaecker en het kind van Jan Wouterssen
   Mandemaecker, mede namens Teunis Wouterssen Mandemaecker en Arien Teunissen van Sprang x Eltie Wouters Mandemaecker, erfggenamen van Wouter Janssen Mandemaecker, broer van Dirck.
   - Gijsbert Geeritssen Hoeffnaegel mede als voogd van de kinderen van Cornelis Geeritssen Hoeffnaegel, erfgenamen van Huijbertje Jans Mandemaecker, zus van Dirck.
   - Peeter Teunissen Vucht mede namens Eltie Teunis Vucht, Cornelis Romme van Dijck x Maeijken Teunis Vucht, erfgenamen van Lijntie Jans Mandemaeckers.
   Allen erfgenamen via hele en halve broers en zussen van Dirck Janssen Mandemaecker.

  x Sprang 20-3-1650   Margriet Adriaens (Grietgen Arijens) Roos , *Sprang ±1625 , † >1671.
      Dochter van Adriaen Arissen Roos en Leiken Gerets .
   Cornelis Gerritsen Hoefnagel, j.m. geb. Vrijhoeve-Capelle, en Grietgen Adriaensen Roos, j.d. geb. Sprang.
   Kinderen: Huibertgen, Jan, Lijntien, Maria, Aert en Adriaen.

   Op 30-10-1679 in Loon op Zand was sprake van de 5 onmondige kinderen van Cornelis Gerits Hoefnaegle en Margriet Adriaen Roos, een zuster van Jan Adriaen Roos, Adriaen Adriaens Roos en Agatha ADriaens Roos.

   Margrita Adriaen Roos, weduwe van Cornelis Gerits Hoeffnagel en geassisteerd met Jan Janssen Piggen de Jonge, transporteert op 5-3-1672 in Loon op Zand goederen aan Adriaen Janssen Snijder en Anna Jans Snijder.

   Loon op Zand, 28-2-1679: Gijsbert Geertis Hoeffnagel en Jan Piggen de Jonge, als voogden over de 5 onmondige kinderen van Cornelis Geerits Hoeffnagel en Margrietje Adriaens Roos, transporteren goederen aan Joachim Aerts Remeijs en Dingeman Gijsberts Decker. Inden Hoeck aende westesijde vande steegh.

   Loon op Zand, 30-10-1679:
   1. Jan Jansen Piggen de jonge voor zichzelf en als voogd over de 5 onmondige kinderen van Cornelis Gerits Hoefnagele en Margriet Adriaen Roos,
   2. Jan Adriaen Roos, voor zichzelf en voor zijn afwezige broer Adriaen en zuster Agatha Adriaens Roos,
   3. Corstiaen Leenderts Smith, en
   4. genoemde Jan Jansen Pigge als voogd over de kinderen van Jan Cornelis van Delf en Agatha Adriaen Roos,
   transporteren goederen aan Jan en Barbara Hendrik Mulder.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.