Huijbertje Gijsberts Hoeffnaegel , *Loon (NB) ±1655 , † <1730.
Dochter van Ghijsbert Geeridtssen (Ghijsbert Geeridt Cornelissen) Hoeffnaegel en Johanna Teunis (?) .


× ’s-Grevelduin-Capelle 4-2-1680 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 13-1-1680)
    Jan Claesz Rosenbrand , *Loon op Zand 1645 , ~Loon op Zand 26-11-1645 , † <1712.
Kinderen:
 1. Nicolaas (Claas Jansen) Rosenbrand , *Loon op Zand 1682 , ~’s-Grevelduin-Capelle 4-6-1682 , † <1748 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 8-2-1711   Geerken (Geeritje Jacobs) Nieuwenhuijzen , * 1683 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-3-1683 .

  8 kinderen


 2. Anthonie Jansen Rosenbrand , * 1687 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-3-1687 , † ±1749 .

   Anthonij Roosenbrant, zijn vrouw Geertruij en de kinderen Dingena en Jan werden in Marieldael in 1730-31 aangeslagen op de hoofdgeldlijst van Loon op Zand.

   Hendrick van den Hoven en Antonij de Rooij, beiden wonende te Capelle, en Antonij Rosenbrant, wonende te Loon op Zand, legden op 18-12-1726 in Loon op verzoek van baljuw Johan Hallingh een verklaring af over de diefstal van hooi te Capelle.

   Op 27-9-1739 in Capelle so heeft Jan van Cleeff Wettelijk over gegeven met eender vrije gifte so dat regt is, aan en tot behoeff van Antonij Rosenbrant, seker Binnen Del gelegen ahier ten Ooste vande Niuwvaert, groot ontrent 5 hont, ofte so groot en Clijn alsij aldaer gelegen is, Belent Zuijden Huijbert van Pelt, Noorden Cornelis Ophorst, strekkende van der halver Niuwvaert aff, Oostwaerts op tot de omloope toe. Ende dat met alle Wegen, Stegen, Schouwen, Watergange en andere nabuirlijke regten, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Vercooper den Cooper inde voorsr: binnen Del te vrije en waren naer den regten van Zuijthollant en alle Voorcommer Calangie en aantael dier op is aff te doen tot Niuwjaer 1739 toe.

   Op 7-6-1747 in Loon op Zand deed Anthonij Rosenbrandt, oud-schepen, afstand van zijn tocht op goederen, ten behoeve van zijn 2 kinderen, Jan Rosenbrandt en Dingena Rosenbrandt, geh. met Gerrit de Rooij, schepen.

   Hendrik Jonkers, Hendrik Nette en Arien Janse Snaphaan legden op verzoek van Jan Rosenbrand en Gerrit de Rooij op 31-5-1751 in Loon op Zand een verklaring af dat vader Anthonij Rosenbrand "sedert lange jaren sterke jenever gedronken heeft, waardoor hij meestal dronken was en zijn verstand verloren heeft."
   Functie: Schepen van 1739 tot 1739
   Anthonij is overleden tussen 7-6-1747 en 3-6-1750.
   Op 3-6-1750 maakten Jan Rosenbrandt en Gerrit de Rooij, geh. met Dingena Rosenbrandt, te Loon op Zand een boedelscheiding van de goederen van hun vader, Anthonij Rosenbrandt.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 28-4-1715   Geertruij Jans van Nieuwenhuijsen , * 1688 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-11-1688 .
      Dochter van Johannes (Jan Elants) van Nieuwenhuijsen en Dingena Arisse (Dingetje Ariens) Deckers .
   Otr. op 2-4-1715 in ’s-Grevelduin-Capelle.

   Antoni Rosenbrant en Robbert van Nieuwenhuijsen zijn voldaen door hun vader Jan van Nieuwenhuijsen van hun moederlijk deel, acte 29-2-1692, actum 8-2-1718 in Capelle.

   Op 25-2-1692 in Capelle Compareerde Jan Eelen Nieuwenhuijsen, weduwenaer van Dingetje Ariens Deckers, ende heeft aengenomen van Adriaen Adriaens Deckers als oom ende voocht sijn drie kinderen, Anthonij, Rob ende Geertruijt, bij Dingetje.
   Toegevoegd: Op 14-8-1711 sijn Anthonij Roosenbrant x Geertruij Nieuwenhuijsen ende Rob Nieuwenhuijsen voldaen.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.