Maijken Cornelis Ghijsbertssen (Maeijke Cornelisse) Hoeffnaegel , * <1595 .
Dochter van Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel en Peterken Adriaensen (Peterken Arijens) .


x <10-1611
    Joost Huijbrecht Baijens ( Verhagen) , † ±1633.
Kinderen:
 1. Huijbert Joost Huijberts ( Verhagen) .

   Op 13-5-1642 werd hij vermeld in het dorpsbestuur van Loon op Zand.

   Loon op Zand, 16-1-1634: Huijbert, zoon wijlen Joost Huijberts en Maijken, dochter wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maken een boedelscheiding met ADriaen Peter Ockers en Cornelis Bastienssen Cloostermans, als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van genoemde Joost en Maijken.

   In de Vrijhoeven compareerden opten ccvije dach janurij anno 1634 Huijbert Joost Huijbertss, Wouter Joost Huijbertss, Adriaen Peeter Ockerss als bloetvoocht van Cornelis Joosten, onmondichweeskijnt, tsamen broeders ende kijnderen van Joost Huijberts za ende gaven tsamen over met een vrij gifte ten behoeve van Antonis Aertss Veucht. Betaald werd via een wilkeur.

   Cornelis Joosten Verhaegen, weduwnaar van Jenneken Dierck Cornelissen, sluit een overeenkomst met Huijbert Joosten Verhaegen en Cornelis Anthonis Jan Zacharias Schuermans, als voogden over de onmondige kinderen van voornoemd echtpaar op 14-4-1653 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 7-8-1660: Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en
   Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Dierck en Hendrick, zonen van Peter Hendrick Haemers.

  x <1633   Maijken Ghijsberts Hoeffnaegel .
      Dochter van Ghijsbert Cornelisse Hoeffnaegel en Anthonisken Quirijnen (Thonisken Quirijn Stoffels) .
   Huijbert, zoon van wijlen Joost Huijberts, en Maijken, dochter van wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maakten op 14-1-1634 in Loon op Zand een boedelscheiding met Adriaen Peter Ockers en Cornelis Bastiaenssen Cloostermans als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van Joost en Maijken.

   Loon op Zand, 16-1-1634: Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts en Maijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maakt een
   boedelscheiding met Adriaen Peter Ockers en Cornelis Bastiaenssen Cloostermans als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van genoemde Joost [=Huijbert] en Maijken.

  x ±1644   Thoma Adriaens .

  5 kinderen


 2. Wouter Joosten Verhagen , * 1614 , ~Loon op Zand 20-3-1614 , † >1684 .

  x Loon op Zand 6-3-1639   Maijken Michiel Jan Claessen (Maijcken Michiels) , * 1616 , ~Capelle (NB) 4-9-1616 , † Capelle (NB) 15-3-1676.

  x 1679   Adriaentje Henricx Rombout (Adriaentie Henricx Robben) .
      Dochter van Hendrick Robbrechtssen (Henrick Robben) en Maijken Jan Anthonissen de Leeuw .
   Wouter Joosen Verhagen maakt huwelijkse voorwaarden op voor zijn huwelijk met Adriaentje Henricx op 11-1-1679. Beiden hadden kinderen uit hun eerste huwelijk.

   Te Loon op Zand op 6-8-1676 wordt een boedelscheiding genaamkt door
   1. Adriaentje, dochter van Hendricx Rombouts en Maria Janse de Leeuw,
   2. Cornelis,
   3. Loureijs,
   4. Bastiaen,
   5. Jan,
   6. Gerit Jans Boom, gehuwd met Hendricxken,
   allen kinderen van genoemde Maria Janse de Leeuw bij haar tweede echtgenoot Henrick Cornelis de Bie.

   Loon op Zand, 16-12-1676:
   - Jan Hendricx de Bie en Adrientje Hendricx Rombout, weduwe van Willem Janssen van der Loo, en Gerit Hans Boom, gehuwd met Henricxken Henricx de Bie, transporteren 3/4 deel in goederen aan Willem Jan Schuermans.
   - Servaes Cornelis Henssen, gehuwd met Willemken Willem Schuermans, bekent schuldig te zijn aan Jan Hendricx de Bie en Adrientje Henricx Rombout, weduwe van Willem Janssen van der Loo, en Gerit Hans Boom, gehuwd met Henricxken Henricx de Bie, een bedrag van 318 gulden en 15 stuivers. De schuld is op 5-1-1678 ingelost.

   Te Loon op Zand op 20-12-1686 worden goederen getransporteerd aan Hendrick Anthonis Snijder door:
   - Cornelis Andries de Weirt voor Adriaentie Henricx Robben, wed. Willem Janssen van Loo,
   - Christoffel Peetersen Quirijn, geh.m. Heijltie Willem Janssen van der Loo,
   - Johan Raeijmakers, geh. m. Anna Willem Janssen van der Loo,
   - Laureijn Hendricx de Bie en Cornelis Hendricx de Bie als voogden over de kinderen van Willem Janssen van der Loo en Adriaentie Hendricx Robben.

   De gemeente Loon op Zand bekend op 13-9-1687 schuldig te zijn aan de 4 kinderen van Willem Janssen van der Loo, genaamd Hendrick, Willem, Marijke en Janneke, een bedrag van 165 gulden. Jenneke heeft haar deel ontvangen op 29-12-1693, Hendrick van der Loo op 29-5-1700 en Jacob Quirijns voor zichzelf en zijn zuster op 15-6-1716.

  8 kinderen


 3. Cornelis Joosten Verhagen , * >1615 .
   In januari 1634 was nog sprake van Cornelis Joosten, onmondich weeskijnt.

   Loon op Zand, 9-1-1643:
   Willem Adriaenssen Cuijlman bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelant Oirlemans als voogden over de onmondige kinderen van Dierck Cornelis Jan Diercxssen een bedrag van 100 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 1-5-1648 bij Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, ingelost is.

   Loon op Zand, 10-4-1649: Peter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelant Oirlemans, weduwe van Thonis Jan Zacharias en van Dierck Cornelis Jan Diercxssen, tevens voor hun drie kinderen, sluiten een overeenkomst met Cornelis Thonis Jan Zacharias en Cornelis Joosten Verhaegen, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen.

   Cornelis Joosten Verhaegen, weduwnaar van Jenneken Dierck Cornelissen, sluit een overeenkomst met Huijbert Joosten Verhaegen en Cornelis Anthonis Jan Zacharias Schuermans, als voogden over de onmondige kinderen van voornoemd echtpaar op 14-4-1653 in Loon op Zand.

  x   Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen .
      Dochter van Dirck Cornelis Jan Dircksen en Huijbertgen (Huijberken Elens) Oerlemans .

   Loon op Zand, 6-6-1633: Peeter Hendricxssen alias Colster bekent schuldig te zijn aan Aert Janssen de Hooge en Baijen Eelantssen
   Oirlemans, als voogden van Jenneken dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden.

   Loon op Zand, 24-2-1640:
   Wouter Henrick Lau Vrancken bekent schuldig te zijnaan Aert Jan Diercxssen de Hooge en Baijen Eelen Oirlemans, als voogden over
   Jenneken, onmondige dochter van Dierck Cornelis JanDiercxssen, een bedrag van 50 gulden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuldop 24-5-1648 bij Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken Dierck Cornelis Jan
   Diercxssen, ingelost is.

  x Loon op Zand 23-2-1653   Cornelia Hendricks .
   Otr. op 16-2-1653 in Loon op Zand.
   Cornelius Judoci Verhagen & Cornelia Henrici.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.