Aert Joosten van den Hoek , *’s-Grevelduin-Capelle ±1610 , † 1655, [] ’s-Grevelduin-Capelle 24-11-1655.
Zoon van Joost Aerts (Joest Aertss) (van den Hoek) en Adriaena Gherit Antoniss (Aentje Gerrits) Smit .


x ’s-Grevelduin-Capelle 29-1-1634 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 27-12-1633)
    Janneken Willems Kouwen , *’s-Grevelduin-Capelle ±1610 , † ’s-Grevelduin-Capelle 5-1-1670, [] ’s-Grevelduin-Capelle .
Kinderen:
 1. Adriaentjen Aerts van den Hoek , * 1636 , ~Sprang 24-9-1636 , † >1681 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 28-4-1658   Adriaan Cornelisse van Oosterhout , *’s-Gravenmoer ±1635 .

  7 kinderen


 2. Maaijcken Arisse van den Hoek , * 1640 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-9-1640 , † ’s-Grevelduin-Capelle 3-8-1680 .

  x Capelle (NB) 2-7-1673   Hendrik Arisse Timmer , * 1633 , ~Capelle (NB) 16-10-1633 .
      Zoon van Adriaen Hendriks Timmer en Sijken Roelen .
   Zij lieten een kind dopen op 11-3-1674 in Capelle, waarvan de naam begint met "Aer". Daarna doopten zij nog meer kinderen in Capelle, zie: bhic.nl

   Zoon van Adriaan Hendriks Timmer en Fijtje Roelen. Weduwnaar van Wouterke Joosten. Hij hertrouwde op 24-4-1681 in Capelle met Lijske Jorisse Prins, weduwe van jacob Arisse van Dongen.


 3. Joost Arisse van den Hoek , * 1644 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-2-1644 , † ’s-Grevelduin-Capelle 25-4-1684 .

   Jost Arisse van den Hoeck.

  x Capelle (NB) 12-2-1668   Aentje Geldens Paans , *Vrijhoeven 1642 , ~Capelle (NB) 22-6-1642 .
      Dochter van Gelden Thonis (Gelden Thonis Geldens) Paans en Maaijke Bastiaans Boer (?).
   Otr. op 19-1-1668 in Capelle (NB).
   Aentjen Geldens Paens, j.d. van de Vrijhoeven, en Joost Arisse van den Hoeck, j.m. van Capelle.
   Aechtien Geldens, doopgetuige: Willemken Jans.

   Aentje/Ariantjen Geldens is vernoemd naar haar grootmoeder van vader’s zijde.

  3 kinderen


 4. Willemke Aerts van den Hoek , * 1646 , ~’s-Grevelduin-Capelle 7-10-1646 , † ’s-Grevelduin-Capelle 22-8-1680 .

   Willemke trouwde op 6-7-1670 in Capelle met Gerrit Janse Hoevenaar, * Raamsdonk ±1645, +Capelle 1681-1684. Hij hertrouwde op 9-3-1681 in Capelle met Jenneke Joosten de Bruijn.


 5. Gerrit Aartse van den Hoek , * 1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1649 , † ’s-Grevelduin-Capelle 30-10-1680 .

   Capelle, 12-11-1667:
   Erfdeling door Driecxken Willems, wed. van Corst Ariens Lotten, met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems, wed. van Aert Joosten, met Geraert Aertssen, haar zoon, Jan Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis.
   Beroep: Brouwer
   Beroep: Burgemeester van ’s-Grevelduin-Capelle van 1678 tot 1678
   Beroep: Schepen van ’s-Grevelduin-Capelle van 1680 tot 1680

  x ’s-Grevelduin-Capelle 4-8-1669   Dirkske Dircks van Nederveen , * 1643 , ~’s-Grevelduin-Capelle 29-3-1643 , † ±1715.
      Dochter van Dirck Janssen (Dierck Jan Diercxssen) van Nederveen en Catelijn Hendrickse (Lijntgen Hendricx) .
   Otr. op 22-6-1669 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Op 24-8-1715 had erfdeling plaats tussen haar kinderen.
   Doopget. Janneken Jansdr en een Bastiaensz.

   Capelle, 24-8-1715:
   Erffdeelinge voor Regt aan Schout en Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Aert en Dirk vanden Hoek, Arien de Rooij, Jacob Konincx getrouwt met Janneken vanden
   Hoek, Sijmen Starrenbergh getrouwt met Jenneken vanden Hoek, ende Aalbert van Cleeff getrouwt met Cathalijn vanden Hoek, alle kinderen en Erffgenamen van Dircxken van Nederveen, henne respective gewesene moeder. Ende dat vande Erffgoederen haar int gemeen toebehoorende. Daarop volgde een verdeling van een uitgebreide erfenis.

  6 kinderen


 6. Cornelis Arisse van den Hoek , * 1649 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1649 .
   Cornelis trouwde
   (1) Capelle 9-3-1670 Huijbertje Jacobs Glaviman, ~ Sprang 15-9-1647, dochter van Jacob Geldens Glaviman en Hester Jansd,
   (2) Capelle 7-3-1688 Elfje Cornelisse Kluijters, * Capelle ±1660, weduwe van Jan Abrahams Spranger.


 7. Anneke Arisse van den Hoek , * 1652 , ~’s-Grevelduin-Capelle 28-4-1652 , † ’s-Grevelduin-Capelle 8-4-1654 , [] ’s-Grevelduin-Capelle .
   Begraven in de kerk.


 8. Johannes Aartse van den Hoek , * 1655 , ~’s-Grevelduin-Capelle 30-5-1655 .

   Johannes trouwde met Annetje Nagtegaal.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.