Gerrit Peeters (van der Hoeven) , † <4-1627.
Zoon van Peter Gerit Andriessen (Peeter Gerits) (van der Hoeven) en Anneke Adriaen Thonis (Anneke Adriaens) de Jonge .


×
    Thunisken Gerarts Antonissen (Thunisken Gerarts) Smit , * ±1585 , † <1623.
Kinderen:
 1. Adriaentgen Geerits (Aentgen Gerrits) (van der Hoeven) , * 1614 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-4-1614 .

  × Capelle (NB) 22-1-1640   Adriaen Handrickxss den Outsten (Adriaen Henricxsen) Back , * ±1612 .

  4 kinderen


 2. Anneke Gerrits (van der Hoeven) , * ±1615 , ~’s-Grevelduin-Capelle 14-2-1616 .
  Anneke Gerrits trad op als getuige bij de doop van Teuntje Peters (Tonisken) Timmer (?) .
   Anneken, dochter van Gerart Petersen & Thuinken Gerartsen.

   Anneke was gehuwd met Cornelis Danielsz. van Deuren/Driel.

   Cornelis Danielss van Duren x Anneken Gerits worden op 4-7-1638 in Capelle genoemd.
   Erffdeelinge voor recht aengebracht bij Anneken Geritsdr huijsvrou van Cornelis van Duren als procuratie hebbende vande selven haeren man (G’berg, 22-10-1637), Aentken Geritsdr, geassisteert met Dries Peeterss, haeren oom, ende Tonis Bastiaenss Smit, haeren neve, ende Dries Peeterss voornt als toesiender over Maeijken Geritsdr, wesende alle als kijnderen van Gerit Peeterss, haeren vader za ende dat van alle goederen achtergelaten door Gerit Peeters ende Truisken Geritsdr, hun ouders, mitsgaders haer aengecomen van Gerit Toniss Smit, haeren beste vader, datum ut supra.

  ×   Cornelis Danielsz (Cornelis Daenjels) van Deuren .

   Cornelis Daenjels van D(e)uren

   Opten xxvije november anno 1637 in Capelle compareerde Adriaen Peeterss als last ende procuratie hebbende van Cornelis Danielss van Douxen x Anneken Geritsdr, G’berg, sijnde neven, (procuratie G’berg, 6-11-1637) ende heeft in dijer quate overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Lijntken Jans wed Meerten Adriaenss za. Betaald wordt via een wilkeur. Lijntken wordt geassisteert door Adriaen Meertens, haeren soon, ende Jan Geritss, haren swager. Cornelis Danielss = Cornelis van Duren.

   In de Vrijhoeven compareerden opten xiiije dach februarij 1646:
   - Andries Peeterss, voor sijn selven, ende mede als bloetvoocht vande
   - twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Adriaen Peeterss za. verweckt bij Keunken Franss int bijwesen ende overstaen van Michiel Willemssem Jaegers als toesiender der selver voorss weeskijnderen,
   - Dirck Peeterss voor sijn selven,
   - Adriaen Handrickxss Back x Aentken Geerits,
   - Andries Peeterss, alnoch procuratie, G’berg 14-4-1639, hebbende van
   - Cornelis Danielss van Deuren x Anneken Geerits dochter,
   - Peeter Tonissen Timmer x Maeijken Geeritsdochter,
   - Peeter Meertens voor sijn selven,
   - Jan Janssen Spranger x Aenken Meertensdochter, - Peeter Bastiaenss;
   Zij zijn alle kijnderen ende erffgenamen van Anneken Adriaenss za. haere moeder ende bestemoeder, alle was ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger ende Dirck Wouterss Smits.

   Op 16-2-1646 in Capelle verkopen Dirck Peeters, Peeter Meertens, Jan Jans Sprangers x Aentken Meertens, Adriaen Henricks Back x Aentken Gerits, Peeter Tonis Timmer x Maeijken Gerits mede namens Cornelis Daenjel van Driel x Anneken Gerits (Andries Peeters zorgt voor ratificatie), Peeter Bastjaens van Gorp en Abraham Jans Spranger x Adriaentken Bastjaens, Michiel Willems Jager als toesiender met Dirck Peters als oom van de twee nakinderen van Andriaen Peeters, alle erfgenamen van Anneke Adriaens, moeder en grootmoeder, aan Andries Peeters.


 3. Peter Gerrits (van der Hoeven) , * 1618 , ~ 21-4-1618 .


 4. Maeijcken Gerrits (van der Hoeven) , *Capelle (NB) ±1620 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 23-2-1642   Peeter Teunisse Timmer , *’s-Grevelduin-Capelle 1623 , ~’s-Grevelduin-Capelle 9-4-1623 .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.