Lijntken Peter Gerit Andriesdr (Lijntke Peeters) (van der Hoeven) , * ±1583 , † <4-1627.
Dochter van Peter Gerit Andriessen (Peeter Gerits) (van der Hoeven) en Anneke Adriaen Thonis (Anneke Adriaens) de Jonge .
Lijntke Peeters trad op als getuige bij de doop van Ariaen Bastiaen Hendricxsen (Ariaen Bastiaens) van Gorp .


x ±1615
    Meerten Meertens (Merten Mertenss) , * ±1580 , † ±1625.
Kinderen:
 1. Aentke Meertens , * 1618 , ~Capelle (NB) 30-9-1618 , † >7-1659 .
   Aentken, dochter van Marten Martensen en Leyken Petersen.

   Aentke Meertens trouwde Jan Jansz Spranger met wie zij testeerde op 10-8-1659.

   Dat voor ons [in de Vrijhoeven] gecomen ende gecompareert is Antonis Adriaenss Cruijck ende heeft gewilleceurt ende gelooft aen ende ttot behoeff van Jan Adriaenss Spranger op 19-4-1634.Toegevoegd: Op 8-4-1665 is Marten Janss Spranger soon van Jan Janss Spranger, met consent van Aentke Mertens, sijn moeder, voldaan door Wouterken Janss weduwe van Merten
   Adriaenssen Bestken.Op 30-4-1685 is Aentke Mertens wed van Jan Janss Spranger voldaan door Thomas Handrix.

   Capelle, 3-3-1638: Erffdeelinge voor recht aengebracht bij
   - Peeter Meertenss, ter eenre, ende
   - Aentken Meertensdr geassisteert met Andries Peeterss, als oom ende voocht ter andere zijde,
   ende dat van seeckere erffgoederen haer aengecomen ende bestorven van haer vader ende moeder za.,
   mitsgaders van Aentken Dries, haar grootmoeder ende Eltken Adriaens, haer nichte.

   Opten vje november 1640 in Capelle compareerden:
   - Jan Janss Spranger x Aenken Meertensdr,
   - Dirck Peeter Geeritss,
   - Peeter Bastiaenss,
   - Gelden Adriaenss den Jongen x de wed van Adriaen Peeterss.
   en hebben tasamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Cornelis. Betaald wordt via 2 wilkeuren.

   In de Vrijhoeven compareerden opten xiiije dach februarij 1646:
   - Andries Peeterss, voor sijn selven, ende mede als bloetvoocht vande
   - twee onmondige kijnderen achtergelaten bij Adriaen Peeterss za. verweckt bij Keunken Franss int bijwesen ende overstaen van Michiel Willemssem Jaegers als toesiender der selver voorss weeskijnderen,
   - Dirck Peeterss voor sijn selven,
   - Adriaen Handrickxss Back x Aentken Geerits,
   - Andries Peeterss, alnoch procuratie, G’berg 14-4-1639, hebbende van
   - Cornelis Danielss van Deuren x Anneken Geerits dochter,
   - Peeter Tonissen Timmer x Maeijken Geeritsdochter,
   - Peeter Meertens voor sijn selven,
   - Jan Janssen Spranger x Aenken Meertensdochter, - Peeter Bastiaenss;
   Zij zijn alle kijnderen ende erffgenamen van Anneken Adriaenss za. haere moeder ende bestemoeder, alle was ende gaven tsamen over met eender vrijer gifte soe gewoonlijck ende recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger ende Dirck Wouterss Smits.

  x   Jan Jansen (Jan Jans) Sprangers , † <1666.
      Zoon van Johannes Adriaensen (Jan) Sprangers en ?
   Kinderen: Marten, Adriaen, Cornelis en Wouter.

   Jan had een broer Abraham Janss Spranger, gehuwd met Adriaentken Bastiaensdr.

   Opten vje november1640 compareerden Jan Janss Spranger, woonende inde Vrijhoeven, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van
   Abraham Janss Spranger, sijnen broeder. Tevens compareerden Jan Janss Spranger voornt x Aenken Meertensdr, Dirck Peeter Geeritss, Peeter Bastiaenss, Gelden Adriaenss den Jongen x de wed van Adriaen Peeterss en hebben tasamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Huijbrecht Cornelis. Betaald wordt via 2 wilkeuren.
   Opten vje november1640 compareerden Jan Janss Spranger, woonende inde Vrijhoevem, ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Abraham Janss Spranger, sijnen broeder.

   Op 16-2-1646 in Capelle verkopen Dirck Peeters, Peeter Meertens, Jan Jans Sprangers x Aentken Meertens, Adriaen Henricks Back x Aentken Gerits, Peeter Tonis Timmer x Maeijken Gerits mede namens Cornelis Daenjel van Driel x Anneken Gerits (Andries Peeters zorgt voor ratificatie), Peeter Bastjaens van Gorp en Abraham Jans Spranger x Adriaentken Bastjaens, Michiel Willems Jager als toesiender met Dirck Peters als oom van de twee nakinderen van Andriaen Peeters, alle erfgenamen van Anneke Adriaens, moeder en grootmoeder, aan Andries Peeters.

   Gedoopt op 6-9-1648 in Sprang: Jacobus, zoon van Johannes Sprangers en Eelken van Campen.

   Op 27-6-1651 in Capelle bekent Peeter Wouters alias Clootwijck schuldig te zijn aan Jan Jans Spranger, Vrijhoeve.
   Toegevoegd: Adriaen en Cornelis Spranger zonen van Jan Jans Spranger zijn voldaan door Dirck van Clootwijck op 21-2-1698.

   Op 10-8-1659 maken Jan Janss Spranger ende Aenken Meertens, sijnen huijsvrouw, woonende inde Vrijhoeven, hun testament.

   Op 8-2-1652 in Capelle bekent Bernt Peeters schuldig te zijn aan Jan Jans Sprangers.
   Toegevoegd: Wouter Jans Sprangers, zoon van za. Jan Jans, is namens zijn moeder voldaan door Peeter Gritssen Paenacker op 15-11-1665.
   Fol. 186v

  4 kinderen


 2. Peter Maertensen (Peeter Meertens) , * 1621 , ~Capelle (NB) 25-7-1621 , † Capelle (NB) 7-10-1654 , [] Capelle (NB) .

  x ±1638   Geertruijt Gijsbrechts (Gerritje Gijsberts) ( Cauwenbergh) , † ±1640.
   Overleden tussen 18-3-1640 en juni 1641, waarschijnlijk op of kort ná 18-3-1640, toen haar naar haar genoemde dochter Geertruid werd geboren.

   Zij was een dochter van Gijsbrecht Peters Couwenbergh.

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-7-1641   Gericken Jans van Nederveen , * 1621 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1621 , † ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1675, [] ’s-Grevelduin-Capelle .

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.