Adriaen Pietersz Hofman , *Puttershoek ±1570 , † <1627.
Zoon van Pieter Adriaensz Hofman en Gooltge Jacobs .


x
    Marijken Meus , † <1628.
Kinderen:
 1. Annichgen Adriaen Pietersdr Hofman .

  x Puttershoek 19-4-1626   Job Leendertsen Vogelaar .
   Otr. op 19-3-1626 in Puttershoek.
   Aanget. op 19 Maart: Job Lenaerts, j.m. v. Puttershoek, won. ’s-Gravendeel, en Anneken Ariens, j.d. v. Puttershoek, 19 April getr.

   Mijnsheerenland, 24-6-1628: Jop Lenertsz. op Puttershouck, echtgenoot van Annichgen Adriaen Pietersdochter Hoffman, verkoopt aan Meeuw Adriaen Pietersz. Hoffman en Adriaentge Adriaen Pietersdochter Hoffman, zijn zwager en schoonzus, 1 morgen 470 roeden en 8 voet bouwland in het Heilige Geestblok onder de ban van Moerkercken, wezende het 1/3 deel van 5 mrg en 53 roe land, zijnde een gedeelte van een stuk bouwland genaamd De Houff. ’
   Dit land is de verkoper aangekomen bij successie van Pieter Adrianesz. Hoffman en Gooltge Jacobsdr., zijn grootvader en grootmoeder, op 6-12-1627. Oost Joost Dircksz. op Maasdam met bruikweer, zuid de weg strekkende naar de Maasdam, west Adriaen Lendertsz. op Maasdam en noord de andere partijen van De Houff.

   Mijnsheerenland, 20-2-1631: Job Lenertsz. op Puttershoek, echtgenoot van Annichgen Adriaensdr., bekent met meer andere personen dat hij 583 roeden en 6 voeten land verkocht heeft aan Adriaen Thonisz. smit op Puttershoek. Het land is de verkopers aangekomen bij overlijden van Adriaen Pietersz. Hoffman, hun vader, en deze aangekomen van Floris Pieter Florisz. op 2-7-1601. Oost de koper, zuid Anthonis Florisz., west Jacob Cornelisz. Langen Boer en noord de Postweg. Genoemd worden Meeuw Adriaensz. en Jacob Pietersz. Hoffman, voogden van Adriaentge Adriaensdr., kinderen van Adriaen Pietersz. Hoffman.


 2. Maergien Ariens Hofman , † ±1652 .
   Geb. in Goidschalksoord of Heinenoord, wonende te Puttershoek in 1637.

   Maergien trouwde
   (1) 26 april 1637 in Puttershoek Cornelis HEIJDRICKS., geboren in Puttershoek. Cornelis is overleden ±1640.
   (2) 3 maart 1641 in Puttershoek Isaack PIETERS.

  x   Jan Roijlantse Glasemaecker .

  x Puttershoek 26-4-1637   Cornelis Heijndricks Wiedraijer , † 1637.
   Otr. op 4-4-1637 in Puttershoek.
   Cornelis Hendricksz. was wednr. van Neeltgen Pietersdr. Maergien Arijensdr. was weduwe van Jan Roijlantse Glasemaecker.
   Hij is overl. tussen 26 april en 18 dec. 1637.

   Hij was wieldraaier te Puttershoek.

   Uit het eerste huwelijk van Cornelis werden de volgende kinderen te Puttershoek gedoopt: a. Elisabeth ged. 16 januari 1628 (get. Dirrick Cornelis, Pieterge Jans), b. Adriaantgen, ged. 25 maart 1629 (get. Cornelis Pieters, Deliantje Cornelis, Sijchie Pieters), c. Maritge, ged. 24 november 1630, en d. Heyndrick, ged. 7 juli 1633 (get. Abraham Lenaerts, Maerten van Dilsen, Cleys Meews, Heyltgie Reyers, huysvr. van de predicant van Simonshaven).

   In 1643 kreeg Cornelis Pieterse Hoogheyt door de diakonie van Puttershoek betaald voor het in huis nemen van ene Henderick, ongetwijfeld het jongste kind van zijn zwager de wieldraaier. In 1644 en 1646 staan door de diakonie betalingen geboekt aan de vrouw van Hoogheyt voor het houden van - ongetwijfeld hetzelfde- kind van Cornelis Heyndrickse Wieldrayer.

  x Puttershoek 3-3-1641   Isaack Pieters Bestebreurtie .
   Isaack Pietersz. woonde instrijen en was weduwnaar van Niesien Pietersdr. Maergien Ariens was weduwe van Cornelis Hendricksz. Wieldraijer.

   Hij was timmerman.


 3. Jacob Adriaansz Hofman , * ±1595 , † >1649 .
   Beroep: secretaris van Maasdam


 4. Adriaan Adriaansz Hofman , *Puttershoek ±1604 , † ±1644 .
   Overleden in 1644 of 1645.

  x Dubbeldam 17-4-1634   Huibertje Cornelisse (de Jong) , * ±1604 , † <7-1637.

  x Dubbeldam 25-10-1637   Aechjen Stevens (Aefken Stens) Heinenoort , * ±1610 , ~Heinenoord 1-6-1611 .

   Dochter van Steven.

  1 kinderen


 5. Meeuw Adriaen Pietersz (Meus Adriaensz) Hofman , *Puttershoek ±1610 , † <7-1669 .

  x Puttershoek 12-12-1636   Ariaentge Cornelis , *Mijnsheerenland ±1615 , † Puttershoek ±1654.

  6 kinderen


 6. Aariaentien Arijens (Adriaentge Adriaen Pietersdr) Hofman , *Heinenoord ±1615 .

  x Puttershoek 26-4-1637   Maerten Janse Leckerlandt , * ±1605 .
   Otr. op 4-4-1637 in Puttershoek.
   Get. bij het huwelijk: Meeuw Adriaen Pietersz (Meus Adriaensz) Hofman .

   Maerten Jans Leckerlant, wedn. van Pietertje Segers, won. Puttershoeck, en Ariaentien Arijens Hofman, j.d. van Puttershoeck; get. Teunis Jans, sijn broer, en Meuwis Arijens, haer broer.

   Kinderen: Johannes/Jan (3x), Marijtje, Baertje en Adriana.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.