Arij Peijensz (Arij Peijen) Hoogerwaert , * ±1635 , [] <1682.
Zoon van Peije Ariensz Hoogerwaert en Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) .
Arij Peijen trad op als getuige bij de doop van Willem Cornelisz Hoogenwaart , de doop van Arij Leenderts Hoogerwaert .


x ±1655
    Trijntje Willem Cornelisdr (Trijntje Willems) , * ±1635 , † 2-1709, [] Rotterdam, Cool, In ’t Swaenshals 23-2-1709.
Kinderen:
 1. Teuntgen Aeriaen Peijens (Teuntgen Ariens) Hoogerwaert , * 1658 , ~Rotterdam, Kralingen 4-8-1658 , † 1708 , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-5-1708.
   "Acte van seclusie overgelevert den 1 Jan. 1709".

   Huisvrouw van Michiel Cornelis van den Bergh. Chiel Cornelisz was weduwnaar van Helena/Lena Jans van Nieuwerkerk en woonde onder Hilgersberg. Chiel’s eerste huwelijk vond plaats op 12-3-1679 in Hillegersberg. Chiel trouwde met Teuntje op 23-2-1687 in Hillegersberg (otr 6-2-1687).


 2. Lidewij Hoogerwaert , * 1659 , ~Rotterdam, Hillegersberg 22-12-1659 , † ±1660 .
  Get. bij de doop: Gerrit Corssen (Gerrit Corsz) Hoogerlinde (?) en Neeltge Peijens Hoogerwaert .
   Liedewij, dochter van Arien Peyen en Trijntge Willems, doopget. Gerrit Corsen en Neeltge Peijen.


 3. Cornelis Ariens Hoogerwaert , * ±1661 .

   De dopen van hun kinderen waren gereformeerd.

   Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, worden op 23-3-1682 in Hillegersberg vermeld.

  x Rotterdam, Kralingen 15-4-1685   Grietje Ariens Kerckhof , * ±1663 .
      Dochter van Arie Kerckhof (?) en ?
   Otr. op 23-3-1685 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Hij was j.m. uit Kralingen, zij j.d. uit Hillegersberg, "wonende laetst Weypoort onder Soeterwou". Kinderen: Arij, Anna en Trijntje.

   Berkel en Rodenrijs, 10-1-1716: Leendert Arijensz, veenman wonende in het Noordeinde van Berkel en Rodenrijs en ligt ziek op bed. Hij herroept alle vorige testamenten etc. en legateert de Heiligen-geest armen van Berkel en Rodenrijs 100 gulden. Voor twee zesde deel van zijn bezit is voor zijn broer Cornelis Arijensz Kerkhof, die gedurende 10 jaar na zijn overlijden, jaarlijks een bedrag van 100 gulden aan zijn zuster Maritje Arijensdr Kerkhof uit te keren en na haar door aan haar man Leendert Leendertsen Hoog. Het derde zesde deel is voor de dochter van zijn zuster Anna Arijensdr Broekhuizen, huisvrouw van Dirk Arijensz Roskam. Het vierde zesde deel is voor de zoon van zijn zuster, Arij Arijensz Geneuglijk. Het vijfde zesde deel is voor de kinderen van zijn zuster, Arij Cornelisz Hoogerwaart en Anna en Trijntje Cornelisdr. Hoogerwaart. Het laatste zesde deel voor de kinderen van zijn zusters, Arij Jacobsz Luijken en Anna, Cornelia en Maria Jacobsdr Luijken en Jan Jacobsz Post. De executeurs zijn zijn broer Cornelis Arijensz Kerkhof en Dirk Arijensz Roskam.

  3 kinderen


 4. Lidewij Arijens Hoogerwaert , * 1662 , ~Rotterdam, Hillegersberg 26-2-1662 , † 1711 , [] Rotterdam, Hillegersberg (kerk) 6-5-1711.
  Get. bij de doop: Cornelis Peijenz Hoogerwaert en Marijtge Willems .
   Liedewij, dochter van Arien Peijen en Trijntge Willems, doopget. Cornelis Peijen en [diens vrouw] Marijtgen Willems.

   Lideweij Arijsz Hogerwaart, gehuwd met Jan Engelbrechtsz. Noordhoek, wordt op 9-5-1711 in Hillegersberg vermeld.

   Lidewij Ariensdr. Hoogerwaert nam als weduwe van Leendert Gerritz Kerckhof in 1709 zijn pacht over van het doorvaartrecht aan de brug te Terbregge bij Hillegersberg. Haar 2e man, Jan Engelbregse Noorthoeck, nam het pachtrecht in 1712 over.

  x Rotterdam, Hillegersberg 16-12-1685   Leendert Gerritse Kerckhof , * ±1660 , † 3-1709, [] Rotterdam, Hillegersberg 27-3-1709.
      Zoon van Gerrit Pieters Kerckhof en Claesje Lucassen .
   Ook 16-12-1684 wordt als huwelijksdatum genoemd.
   Pro deo. "Seclusie van de weeskamer gebracht den 30 Aug. 1710".

   Lideweij Arijsz Hogerwaart en Leendert Gerritsz Kerkhof, echtelieden, maakten op 22-4-1708 in Hillegersberg een testament op.

   Leendert Gerritsz Kerckhoff was in 1703 pachter van het doorvaartrecht aan de brug te Terbregge bij Hillegersberg.

   Leendert Gerritse trad op als getuige bij de doop van Helena Ariens Kerckhof .

  x 1710   Jan Engelbreghtse Noorthoek .
   Otr. op 5-9-1710 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Leydewij/Lidewij was weduwe van Leendert Gerritse Kerkhoff en woonde in Hillegersberg.

   Jan Engelbrechtsz Noordhoek, gehuwd met Lidewij Hogerwaart, wordt op 9 mei 1711 in Hillegersberg vermeld.

   Jan Engelbreghtse Noorthoek was weduwnaar van (1) Jannetie Gerrits van der Drift met wie hij op 4-3-1703 in Bergschenhoek trouwde en die op 01-05-1708 werd begraven. Zij liet 3 minderjarige kinderen na.
   Jan hertrouwde (3) op 9-12-1711 met Lijntie Cornelis van der Ham, weduwe van Huijgh Jans Schoute. Mogelijk was hij als eerste met Maertje Cornelisse Binneweg gehuwd.

   Jan had een broer Pieter, die op 13-10-1699 in Hillegersberg werd begraven.

  3 kinderen


 5. Willem Ariense Hoogerwaert , * 1663 , ~Rotterdam, Hillegersberg 14-5-1663 .
  Get. bij de doop: Leendert Peijensz Hoogerwaert .
   Willem, zoon van Arij Peye en Trijntje Willems, doopget. Leendert Peye en Grietje Teunis.

   Rotterdam, 11-5-1697: Willem Ariensz Hoogerwaert (Hoogerwaart) verkoopt aan Marytge Harmans, weduwe van Jan Roelandsz Opstal, bepootinge en beplantinge van een raam, gelegen buiten het Hofpoortje, grenzend ten noorden aan Jacobus Verbrugge en ten zuiden aan Pieter Gerritsz; strekkend van de Rottekade tot aan de raam van Henrik. De koopsom bedraagt 1000 gulden. NB: Marytge tekent met Maertge Harmans.

  x Rotterdam 23-12-1687   Stijntje Cornelisse de Kleijn .
   Otr. op 7-12-1687 in Rotterdam.

   Stijntje Cornelis de Kleijn, weduwe van Andries Cornelis van Bergen, afkomstig van Leckerkerck, wonende Spuij.

  1 kinderen


 6. Heijndrick Arije Hoogerwaert , * 1665 , ~Rotterdam, Hillegersberg 20-5-1665 .
  Get. bij de doop: Neeltge Peijens Hoogerwaert .
   Heijndrick, zoon van Arij Peije en Trijntje Willems, doopget. Neeltje Peije.


 7. Peijen Hoogerwaert , * 1667 , ~Rotterdam, Kralingen 6-7-1667 , † ±1668 .
   Tweeling met Neeltje.


 8. Neeltje Hoogerwaert , * 1667 , ~Rotterdam, Kralingen 6-7-1667 , † <10-1674 .
   Neeltjen heeft een tweelingbroer genaamd Peyen.


 9. Peijen Ariens Hoogerwaert , * 1668 , ~Rotterdam, Kralingen 11-11-1668 , † 1731 , [] Rotterdam, Kralingen 7-8-1731.
   Peyen, zoon van Ary Peyen en Trijntje Willems, is geref. gedoopt in Kralingen.

   Peye Ariensz. Hoogewaert was turfmaker (veenman) in Kralingen.
   Peye Ariensz Hoogerwaert, zoon van Arij Peije Hoogerwaert en Trijntje Willems.

  x Rotterdam, Kralingen 15-1-1696   Aaghjen Davids Leeflang , * 1674 , ~Rotterdam, Kralingen 26-8-1674 , † Rotterdam, Kralingen 19-9-1749.
      Dochter van David Abrahamsz Leeflang en Marijtje Teunis Stolck .
   Zij waren j.m. en j.d. en kwamen beiden uit Kralingen en woonden ook beiden daar. Gereformeerd huwelijk.
   Trijntje Duijvestein, dochter van Marijtje Peijen Hoogerwaard, heeft 400 gld. uit de boedel te vorderen vanwege haar loon als dienstmaagd bij haar grootmoeder Aegie leeflang.

   Zij was een dochter van David Abrahams Levelang en Marijtje Teunis Stolck, dochter van Teunis Cornelisz Stolck en Grietje Pieters. David en Marijtje trouwden op 13-11-1663 in Zevenhuizen. David hertrouwde in Overschie op 5-11-1690 met Grietje Arents Trappers, j.d. van Overschie, won. aan de Kleiweg.

   16-10-1749 en 5-2-1751: Inventaris respektievelijk bewijs van de
   nagelaten boedel van wijlen Aegie Davids Leeflang, in leven weduwe van Peijen Ariensz. Hoogerwaard, op 19-9-1749 aan de Boswegh te Kralingen overleden. De boedel bestaat o.a. uit een hofstede, turfmakerij, akkers en veenlanden te Kralingen. Erfgenamen (ab intestato) zijn: Maria Peijen Hoogerwaard, weduwe van Ari jDuivesteijn, Kernelis Boonenburgh, weduwnaar van Trijntje Peijen Hoogerwaard, Willem Jansz. Romeijn, gehuwd met Neeltje Peijen Hoogerwaard, Teun en Jan Peijen Hoogerwaard, Jan Romeijn, gehuwd met Antje Peijen Hoogerwaard, Klaas Pietersz. Vuijk, gehuwd met Maria Peijen Hoogerwaard, haar kinderen, en Aegie Ariens Hoogerwaard, nagelaten dochter van Arij Peijen Hoogerwaard, haar kleindochter. Trijntje Duijvestein (dochter van het echtpaar Dugvesteijn-Hoogerwaard) heeft 400 gld. uit de boedel te vorderen vanwege haar loon als dienstmaagd bij haar grootmoeder Aegie Leeflang. Maria Duijvesteijn-Hoogerwaard woont te Vinkeveen (evenals haar zuster Trijntje en haar man). De ,,ontvang”van de boedel bedraagt f. 15028-5-4,-; de ,,uitgaaf” f 9385-8-8,-

   Zie: Ons Voorgeslacht CD-Rom genea_2.pdf en Ons Voorgeslacht 1981 en "1000 Jaar Voorgeslacht" van Slijkerman.

   Aaghjen Davids trad op als getuige bij de doop van Peije Arijensz Duijvesteijn , de doop van Aagie Arijens Duijvesteijn , de doop van Jannetje Arijens Hoogerwaert , de doop van Grietje Willems Romijn , de doop van Anna Arijens Hoogerwaert , de doop van Aaghje Cornelisse Boon , de doop van Aaghje Arijens Hoogerwaert , de doop van Aeghje Arijens Hoogerwaert , de doop van Aeghje Teunisse Hoogerwaert , de doop van Adrianus Romijn , de doop van Aaghje Jans Romeijn , de doop van Aagje Jans Romeijn , de doop van Maria Willems Romijn , de doop van Willem Willemsz Romijn .

  7 kinderen


 10. Arij Ariensz Hoogerwaert , * ±1668 .
   Mogelijk was hij tweeling met Peijen.

   Arij Ariensz trouwde op 5-2-1690 in Kralingen met Marijtie Theunis, j.d. van Zevenhuisen.
   Zij lieten zij volgende kinderen dopen:
   - Trijntje, ~Kralingen 4-12-1695,
   - Arij, ~Kralingen 28-6-1693,
   - Neeltje, ~Kralingen 25-12-1690.

   Cornelis Ariens en Arien Ariens Hoogerwaard, meerderjarige kinderen van Trijntje Willems, worden op 23-3-1682 in Hillegersberg vermeld.

  x Rotterdam, Kralingen 5-2-1690   Marijtje Theunis , *Zevenhuizen ±1665 .

  3 kinderen


 11. Marijtje Ariens Hoogerwaert , *Rotterdam, Kralingen ±1669 , ~Rotterdam, Kralingen 9-2-1670 .

  x Rotterdam, Kralingen 29-4-1703   Maerten Andriesse Krom .

  7 kinderen


 12. Claas Arij Peijensz Hoogerwaert , * 1671 , ~Rotterdam, Kralingen 1-11-1671 .
   Claas, zoon van Ary Peyen en Trijntje Willems, werd geref. gedoopt in Kralingen.


 13. Jacob Arijensz Hoogerwaert , * 1673 , ~Rotterdam, Hillegersberg 12-12-1673 .
   Op 21-11-1721 werd in Rotterdam begraven: Jacob Ariensz Hogerwaert, timmerman in ’t Swaenshals.


 14. Neeltjen Arijens Hoogerwaert , * 1674 , ~Rotterdam, Kralingen 30-9-1674 .
   Neeltjen, dochter van Ary Peyen en Trijntje Willems.

   Neeltje wordt op 20-8-1724 in Kralingen vermeld.


 15. Jacobus (Jacob Ariensz) Hoogerwaert , * 1676 , ~Rotterdam, Kralingen 19-4-1676 .
   Jacobus heeft een tweelingzusje Catarijntjen.


 16. Catarijntjen Arijens Hoogerwaert , * 1676 , ~Rotterdam, Kralingen 19-4-1676 .
   Cataryntjen, dochter van Ary Peyen en Trijntje Willems, heeft een tweelingbroer Jacobus.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.