Jan Maertensz Hoogstad , *Poortugaal ±1615 , † 11-1684, [] Poortugaal ±19-11-1684.
Zoon van ? .


x ±1639
    Lijsbeth Alderts Lems , * ±1615 , † <3-1649.    

    Dochter van Eldert Rokusse (Eldert Rochusz) Lems (?) en Lijsbeth Cornelisse (?).
x Poortugaal 7-3-1649
    Lijntje Pieters de Harde , * ±1628 , † ±5-1649.    

x Poortugaal 7-11-1649
    Maartje Daniels Koppenol , * ±1625 , † 8-1678, [] Poortugaal 18-8-1678.

RECHTSBOVEN: Poortugaal

Kinderen:
 1. Aldert Jans Hoogstad , *Poortugaal ±1642 , ~Poortugaal 29-5-1650 .
   Jan Maertensz. Koeijman liet zijn kinderen Jacob, Aldert, Lijsbeth en Neeltje dopen op 29-5-1650 in Poortugaal.


 2. Jacob Jansz Hoogstad , *Poortugaal ±1647 .


 3. Neeltje Jans Hoogstad , * ±1648 , ~Poortugaal 29-5-1650 , [] Poortugaal 1-3-1719.
  Get. bij de aangifte begraven: Daniel Janssen Hoogstad .
  Neeltje Jans trad op als getuige bij de doop van Marijtje Schilder (?) .
   Daniel Hoogstad, glv. zijn halve zuster Neeltje Jans Hoogstad, huisvrouw van Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt.
   Neeltje, Lijsbeth en Aldert werden tegelijkertijd op 29-5-1650 in Poortugaal gedoopt.

  x Poortugaal 8-8-1666   Bastiaan Dirx de Veth , * 1645 , ~Poortugaal 16-4-1645 , † ±1667.
      Zoon van Dirck Bastiaensz de Veth en Neeltge Pauwels Bijlevelt .
   Bastiaen, j.m. won Albrandswaard, en Neeltje, j.d. won. Poortugaal. Dit huwelijk heeft maar kort geduurd.
   Poortugaal, 8-4-1668: Claes Ariensz. Schrevel, j.m. van Berkouw, won. Welplaat, en Neeltje Jansz. Hoogstad, wed. v. Bastiaen Dirx de Vette, won. Poortugaal.
   Hij was een zoon van Dirck de Vett en Neeltgen Pauwels.

   Poortugaal, 11-9-1666: Transportbrief verleden bij Dirck Goetbier c.s. t.b.v. Bastiaen Dircxsz. de Veth.

  x Poortugaal 8-4-1668   Claas Ariensz (Claas Arentse) Schrevel , † <1685.
   Poortugaal, 8-4-1668: Claes Ariensz. Schrevel, j.m. van Berkouw, won. Welplaat, en Neeltje Jansz. Hoogstad, wed. v. Bastiaen Dirx de Vette, won. Poortugaal.
   Berkenwoude, 6-12-1684: de zaak tussen de gemene crediteuren en schuldeisers van de wedu en kinderen van Cornelis Aryensz. Schrevel zalr.

   Claes Ariens Kooijman/Schrevel. Hij kwam uit Berkenwoude, in het dialekt ook wel Berkou of Perkouw genoemd.

  x Poortugaal 26-8-1691   Gerrit Gabriels Vrijlandt , * <1665 , [] Poortugaal 19-9-1723.
      Zoon van Gabriel Gerrits Vrijlandt .
   Otr. op 11-8-1691 in Poortugaal.
   Gerrit Gabrielse Vrijlant, van Poortugaal, wdnr. van Maertje Jans Prins, en Neeltje Jans Hoochstat, wed. van Claes Ariens Kooijman.
   Pieter Jansz. in ’t Velt glav. zijn schoonvader Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt.

   Gerrit was weduwnaar van Maertje Jans Prins.

   Te Albrandswaard op 4-11-1684 comp. Jacob van Biemond, secretaris alhier, als administrateur over de boedel van Bouwen
   Jansz. van der Sterre en transporteert aan Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt een huis en erf, gelegen aan de Albrandswaardsedijk.
   Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt en bekent schuldig te zijn aan Dirk Bastiaansz. de Vette de som van fl. 110. Borg is Jan Claasz. Prins.(in marge): comp. Gerrit Gabrielsz. Vrijlandt, schuld is afgelost.

  2 kinderen


 4. Daniel Janssen Hoogstad , * 1650 , ~Poortugaal 25-12-1650 , † 1-1721 , [] Poortugaal 17-1-1721.

  x ±1672   Adriaentje Dirx de Vett , * 1643 , ~Poortugaal 31-5-1643 , † ±1682.

  x ±1683   Ariaantje Jacobs Driesprong , * ±1662 , † 3-1726, [] Poortugaal 15-3-1726.
      Dochter van Jacob Driesprong en ?
   Klaas Danielsz. Hoogstadt glav. zijn moeder Ariaentje Jacobs Driesprongh.

   Get. bij de aangifte begraven: Claas Daniels Hoogstad .

  7 kinderen


 5. Lijsbeth Jans Hoogstad , * 1650 , ~Poortugaal 29-5-1650 , † Geervliet (ZH) 30-4-1705 , [] Poortugaal 30-4-1705.
  Lijsbeth Jans trad op als getuige bij de doop van Lisbeth Struijk , de doop van Hereman Vrijhof (?) , de doop van Jannetje Ariens Vrijhof .
   Bij de doop geen moeder genoemd.

   Lisbeth Jans Hoogstad was op 9-4-1673 doopgetuige bij de doop van Lisbeth Struijk, dochter van Johannes Struijk en Magdalena Schilder.

   Te Albrandswaard op 19-10-1691 comp. Cornelis van Driel als erfgenaam onder beneficie van inventaris van zijn broeder Jacobus van Driel, in zijn leven dijkgraaf van het gemene land van Poortugaal voor zich zelf en vervangende zijn zwager Hermanus Pals en draagt over aan Elisabeth Jans Hoogstad, weduwe van Hendrik Schilder, 60 roede land, gelegen in het buiten kijfland, door de overleden dijkgraaf Jacobus van Driel in erfpacht uitgegeven aan Jacob Joosten Meindert voor 1 st 12 penn de roede. Belend: NO dekade, ZO Pieter Welhoek met de weduwe van Hendrik Groenendijk, ZW Hillegond Hogendijk en NW de erfgenamen van Jacob Leendertsz. van der Laan.

   Te Albrandswaard op 21-12-1705 comp. Bastiaan Beijensz. Vermoen, wonende Geervliet, voor de ene helft, mitsgaders Aart Schilder, Frans van Witsenburg als in huwelijk hebbende Neeltje Schilder voor zich zelf en als voogden over haar minderjarige broeder en zuster (volgens akte voor schout en schepenen van Geervliet dd 8-07-1705) als mede vervangende Maria Schilder en Pieter de la Bye, als in huwelijk hebbende Lidia Schilder, tesamen kinderen en erfgenamen van Lijsbeth Jans Hoogstad, voor de wederhelft en geven gifte aan Gerrit Hendriksz., wonende Albrandswaard van een erfje met bomen daar op staande, belend: N, O en Z de dijk en W de koper zelf.

  x Poortugaal 27-6-1666   Hendrik Aarts Schilder , * ±1638 , ~Poortugaal 23-1-1639 , † Poortugaal 17-3-1686.
      Zoon van Aart Gerritsz Schilder en Haasje Heremans Roobol .
   Hendrik liet in 1667 een onbekend kind dopen.

   Hendrik Aarts trad op als getuige bij de doop van Lijdia Jans Struijk .

  6 kinderen


 6. Soetje Jans Hoogstad , * 1653 , ~Poortugaal 26-10-1653 , † <1692 .
  Soetje Jans trad op als getuige bij de doop van Maartje Daniels Hoogstad , de doop van Johannes Schilder (?) .
   Overl. vóór 21-10-1691.
   Bij de doop geen moeder genoemd.

  x ±1675   Claas Janssen Prins .

   Claas Jansse Prins van Poortugaal, wed. van Soetje Jans Hoochstat, hertrouwde op 6-11-1691 in Poortugaal met Ariaentje Jans, mede van Poortugaal, wed. van Tijs Eldertsz, ondertrouw op 21-10.

  3 kinderen


 7. Maertje Jans Hoogstad , * 1657 , ~Poortugaal 4-3-1657 .
   Haar moeder wordt "Maertje Bouwens" genoemd.

  x Rotterdam 14-11-1683   Johannes van der Made .
   Otr. op 31-10-1683 in Rotterdam.
   Jo[h]annes van der Made, jongeman van Geertruijdenbergh, won. Rouaense Kaeij, & Maria Jans Hooghstadt, j.d. van Poortugaal Overmaas, won. Rouaense Kaeij.

  5 kinderen


 8. ? Maerten Jansen Hoogstad , * <1670 , † >1734 .
  Maerten Jansen trad op als getuige bij de doop van Jan van der Made , de doop van Maarten Jaspertsz .
   Maarten Hoogstad is op 13-11-1738 in Delfshaven begraven, buiten de kerk 1.10.0 gld.

   Op 27-2-1732 en 16-9-1733 was in Delfshaven sprake van "een huis in de Schoolsteeg, belend ten westen door Maarten Hoogstadt".

   Maarten Janssen Hoogstat machtigt op 1-11-1735 in Delfhaven Cornelis Brinx om bij de Schepenen van Delft namens hem een huis en inboedel, gelegen aan Groenendaal en Schoolsteegh in Delfshaven, over te dragen aan zijn dochter Marijtje Hoogstat.

   --
   In Maassluis werden op 13-3-1672 huw. voorw. opgemaakt tussen comparante Leuntje Maertens van Hoochstadt, won. Zandambacht, wed. v. Corn. Dircxss Langevelt, toekomende bruid van Cornelis Janse Plockhaer.

  x Rotterdam, Delfshaven 7-4-1686   Marijtje Arens Visser , * ±1658 , † >1728.
   Maarten Jansz. Hooghstadt, j.m. won. Delfshaven, & Marijtje Arijens Visscher, j.d. won. Delfshaven.
   Op 21-8-1729 was zij 71 jaar oud.

   Deslfshaven, 21-8-1729: Op verzoek van Willemijntje Nannings, weduwe van Abram Jacobs Schuijff, overleden in het jaar 1711, en wonend in de Groenendael, verklaren Pieter Stoffelsz van Ommeren, 69 jaar oud, en Maria Arents Visser, vrouw van Maarte Hoogstad, 71 jaar oud, dat genoemde Willemijntje 4 kinderen heeft gehad. Deze kinderen, Nanning, Jacob, Magdalena, gehuwd met Jan Pieters de Velde, en Hendrik, de laatste is ongehuwd in Oost-Indië overleden, hebben zij heel goed gekend. Deze verklaring is inzake de nalatenschap van de overledene.

   Marijtje Arens trad op als getuige bij de doop van Jan van der Made (?) , de doop van Aefje Jaspers Hogerscheijt .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.