Marijnis Pietersz ( Hoogvliet) , *Hoogvliet ±1565 , † >14-5-1627.
Zoon van ? .


x Poortugaal 2-8-1587
    Lijsbetge Oirbarts , * ±1565 , † ±1626.
Kinderen:
 1. Heijltje (Eijltgen Marijnusse) ( Hoogvliet) , * 1590 , ~Poortugaal 20-5-1590 , † >25-3-1656 .
   Doopgetuigen: Vincent Jacobs op Hoogvliet en in Roon Eijlgen, vrou van Komen Jan, Job Ariaenss en Maritgen Werberts.

   Andries Arennout en Heijltgen Marinus, echtelieden, wonende te Roon, testeerden voor de langstlevende op 24-2-1643 in Rotterdam. Aan Aert Andries, zijn voorzoon, werd 56 gulden uitgekeerd. Hun zoon Cornelis Andriesz was naar Oost-Indië gevaren en stuurde hen jaarlijks 36 gulden, wat na de dood van de langstlevende verrekend moest worden met de erfenis.

   In 3-10-1655 werd Eijltgen als weduwe en boedelhoudster genoemd. Zij was voornemens een overdracht te doen van 4½ gemeten weiland in het Oudeland van Poortugaal aan haar in Pernis wonende zwager Bastiaen Cornelisz Vette, die de andere helft van het land reeds bezet.

  x   Andries Arnoutsz Rijsdijk , † <3-10-1655.

   Andries Arnoutsz was weduwenaar; de naam van zijn eerste echtgenote is onbekend.
   Andries Arnoutsz werd in 1632 voor het eerst vermeld, toen hij 4 ponden en 5 stuivers ontving voor het delven van 25 roeden bermsloot. In 1643 ontving hij 9 ponden en 10 schellingen voor het devlen van 20 roeden sloot "wijt acht voeten diep drije ende halve voeten".
   Beroep: Polderwerker

  1 kinderen


 2. Cornelis Marijnisz ( Hoogvliet) , * 1590 , ~Poortugaal 20-5-1590 , † <14-5-1627 .
   Doopgetuigen: Gijs Gijsen op Hoogevliet en Jacob Ariaenss en Maritgen Jans in Roon.


 3. Arijaenken Marinusse ( Hoogvliet) , * 1601 , ~Poortugaal 21-10-1601 , † >17-5-1646 .
   Haar peters zijn Cornelis Jooste, rietdecker, Neelken Jansen, j.d., en Trijne Claes in Rhoon.

   Ook "Serjaenken" genoemd. In de periode 1612-1622 werkte Arijaenken op de ouderlijke boerderij. Haar ouders verklaarden te Schiedam op 12-10-1622 aan Arijaenken Marinis 250 gld. schuldig te zijn. Daarvan had 50 gld. betrekking op een haar toebehorende koe, die de ouders verkocht hadden.

  x Poortugaal 28-12-1625   Bastiaen Cornelisz (de) Vette , * 1591 , ~Poortugaal 23-7-1591 , † >1647.
   Hun kinderen Cent, Cornelis en Elisabeth worden vermeld in het ouderlijk testament van 17-5-1646.

   Hij is een zoon van Cornelis Centen en Kringe/Krijntje Dircksdr.

   Rotterdam, 27-3-1668: Pieter Cornelisz in de Waert, wonende in Albrantswaert benoemt tot universeel erfgenaam Willem Pietersz Jongejan en zijn vrouw Lijsbeth Bastiaensdr de Veth, bij wie hij inwoont. Hij legateert aan de volgende personen: drie kinderen van Bastiaen Cornelisz de Vetth, de kinderen van Aeltgen Cornelisdr de Vette, de kinderen van Dirck Cornelisz de Vette, en de kinderen van Grietge Pietersdr en Jacob Gijsen.

  1 kinderen


 4. Pieter Marijnisz ( Hoogvliet) , * 1601 , ~Poortugaal 21-10-1601 , † <14-5-1627 .
   Doopgetuigen: Lenerd Willemss in Shaerloos, Bastiaan de wercker in Roon en Phie Pieters op Hoogvliet.

   Waarschijnlijk had hij een zoon Arie Pieters, *Hoogvliet ±1645, +Barendrecht 5-8-1713, die op 17-5-1682 in Barendrecht voor de 3e keer in het huwelijk tradt met Leentie Leenderts Molenaar, die op 8-4-1721 in Barendrecht overleed.
   Zij hadden een dochter Lijntje Hoogvliet, ~Barendrecht 6-5-1685, + Barendrecht 8-4-1721, die op 25-4-1707 in IJsselmonde trouwde met Pieter Hordijk, ~Barendrecht 15-9-1669, zoon van Inge Hordijk en Aaltje Ariens. Zij hadden de volgende kinderen: Leendert, Neeltie, Inge, Jacob, ~2-12-1714, Johannes, Lena en Arie Hordijk.


 5. Oorboor Marijnisz ( Hoogvliet) , *Poortugaal 1606 , ~Poortugaal 1-10-1606 , † ±1653 .

  x ±1626   Maertjen Ariens (’t Boertjen) , † >20-10-1646.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.