Jacob Hordijck .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Marijgje Jacobusse Hordijk , *Puttershoek ±1695 , † Maasdam 20-6-1735 .

  × Puttershoek 3-5-1717   Frans Cornelisse Bestebroer , *Maasdam ±1693 , ~Maasdam 7-2-1694 .

  3 kind(eren)


 2. ? Jacob Jacobs Hordijk , * ±1695 .

   Verwantschap op basis van doopgetuigen.

  ×   Lijntje Cornelisse Reedijk , * ±1697 .
   Otr. op 25-4-1720 .
   Kinderen: Jacob, Bastiaantje en Johanna.

   Zij zou een dochter zijn van Cornelis Jacobs [of Jansz.?] Reedijk en Bastiaantje Sijbrands Vernoemt [ook: Van der Vlist] en zou op 18-5-1692 in Charlois zijn gedoopt.

   Lijntje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Heijltje Fransen Bestebroer .

  3 kind(eren)


 3. ? Maarten Jacobus Hordijk , *Puttershoek ±1700 , † Puttershoek ±9-1-1762 .
  Maarten Jacobus trad op als getuige bij de doop van Bastiaantje Jacobse Hordijk .

   Verwantschap op basis van doopgetuigen.

   Maarten Jacobus Hordijck werd op 5-4-1724 op belijdenis lidmaat te Puttershoek.

   Ik ondergesz. Maarten Hordijck, verlare mij te zullen begeven inden huwelijke staat met Pietertie Groenewegen, beijde wonende alhier. En ten opsigte van het middel op het trouwen geEmaneert [..] gehoorende onder de classis van drie guldens, verclare mij dier conform aan te geven en het voorz. regt te voldaan. Acte Den 22e Junij 1731.
   Hij tekende met "M.IJ.H.". Zij schreef "Pietertie Cornelis Groenwege".

  × Puttershoek 15-7-1731   Pietertje Groenewegen , * ±1705 , † Puttershoek 10-12-1760.
   Otr. op 22-6-1731 in Puttershoek.
   Beiden woonden te Puttershoek. Kinderen: Marigje, Cornelia en Jacoba.

   Pietertje Cornelis Groenewegen werd op beleidenis op 18-3-1731 in de kerk aangenomen.

  3 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.