Lijsbet Ariens in ’t Hout , * ±1600 , † >1666.
Dochter van ? .


x ±1630
    Arien Ariensz Salij , * ±1590 , † Heerjansdam <1667.
Kinderen:
 1. Arie Ariens Salij , *Heerjansdam 1635 , ~Barendrecht 5-4-1635 , † >10-7-1715 .
  Arie Ariens trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendrik Daenen de Jonge , de doop van Arijen Cornelisz ( Salij) (?) .
   Doopget. Aechtge Ariens en Maritge Jans.

   Adriaen/Arien Ariensz Salij/Saelij/Zalij was wellicht boer te Kleine Lindt.
   Arij Arense Salij kocht op 1-5-1659 een huis, erf en beteling te Kleine Lindt.

  x Heerjansdam 12-5-1658   Aeghien Joosten , *Heer Oudelands Ambacht ±1635 , † >1675.
      Dochter van Joost Cornelisz (?) en Neltgen Adriaans Vliet (?).
   Aeghien Joosten was j.d. van Heeroudelandsambacht.
   Overleden in de periode 1676-1706.

  x Heer Oudelands Ambacht 1706   Barber Abrams van de Mast .
   Otr. op 21-3-1706 in Groote Lindt.
   Barber Abrams van de Mast, wed., die "een tijdt lang onder Pieterman was woonagtigh geweest". Zij was weduwe van Teun Cornelisz Hoogenbergh, ’pieckenier’ te Heeroudelandsambacht.

   Barber was een dochter van Abraham Willemsz van der Mast en mogelijk Maeijke Jacobs van Prooije/Peroije.

   Barber Abrams trad op als getuige bij de doop van Mareijtie de Jong .

  7 kinderen


 2. ? Jan Ariensen Salij , * >1635 , † >2-1706 .
  Jan Ariensen trad op als getuige bij de doop van Jacob Cornelisz Salij (?) , de doop van Volckje Cornelis Salij (?) , de ondertrouw van Pieter Leendertsz Hofflant .

   Jan Ariens Salij alias Donckjes.

  x 25-6-1663   Bastiaentje Pieters , † >5-1679.

   Een Neeltje Pieters was op 10-9-1673 in Heerjansdam getuige bij de doop van Bastiaentje’s dochter Neeltje.

  7 kinderen


 3. ? Steven Ariensen Saelij , *Heerjansdam >1635 , † >10-2-1698 .

   Heerjansdam, 14-7-1674: "Steven Ariensen Saelij, j.m. van Heerjansdam en aldaer wonende, en Maertje Joris, weduwe van Pieter Paulussen wonende tot Rotterdam, sijn aldaer in den eghten staet bevestigd".

  x Rotterdam 19-2-1675   Maritien Joris (Maertgen Joris) , *Hazerwoude ±1635 .
   Otr. op 27-1-1675 in Heerjansdam.
   Stephen Ariensen was j.m. van en won. te Heerjansdam/won. te Quakernaat te Rotterdam. Maritien Joris, weduwe van Pieter Paulussen, wonende tot Rotterdam.
   Maritien Joris had kinderen uit haar beide eerdere huwelijken, maar haar 3e huwelijk bleef kinderloos.
   Als weduwe woonde Maertjen Joris in 1670 in de Lijnstraat in Rotterdam.
   Er is in Hazerswoude een Maertgen gedoopt op 17-10-1727 als dochter van Joris Jacobs [van der Beer] & Trincken Jansdr. met getuigen Maertgen Prsdr., Jan Pieterss, Cijtgen Jochemsdr., maar dat kan natuurlijk een andere Maertgen Joris zijn.

   Maertgen Joris was weduwe van (1) Bartel Bartelsen en (2) Pieter Pauwelsen, wedr. van Waddinxveen.

   Maertgen Joris was op 28-4-1658 in Rotterdam samen met Joris Jacobsz en Lijsbet Jans getuige bij de doop van Trijntgen, dochter van Lenaert Isaax en Aeriaentgen Joris.

   Bartel Bartelsz en Maertie Joris waren samen met Annetie Michiels op 13-5-1663 in Rotterdam getuigen bij de remonstrantse doop van Cornelia, dochter van Frans Heijndericksz en Trijntie Bartels.


 4. Lenert Ariensz Salij , * 1637 , ~Barendrecht 22-3-1637 , † 1719 .
  Lenert Ariensz trad op als getuige bij de doop van Leendert Jansz Salij (?) .
   Na Lenert’s overlijden werden zijn landerijen, gelegen onder Heerjansdam, Kleine Lindt en inde Hoge Nes onder Heinenoord, in 1719 getaxeerd op 4700 gld.
   Lenert’s boedelhouder en executeur, Sijmon van Brakel, was afkomstig uit Mijnsheerenland en gehuwd met Pietertje Leendertsdr. Bleiker, dochter van Lenert’s nichtje Vlockje Cornelisdr. Salij.
   Doopget. Lenert Adriaens en Maeijke Willemse.
   Mogelijk was de ene doopgetuige Leendert Adriaensz. Andijck.

   Lenert was boer te Heerjansdam en schepen in de periode 1686-1719. Vanaf 1699 was Lenert leenman van de Lek te Heerjansdam.
   Lenert’s vrouw zal een zuster zijn geweest van de vrouw van zijn broer Adriaen.

   Op 7-1-1713 deed Salij, vanwege het zonder descedenten overlijden van zijn vrouw Joosje Jooste, voor het gerecht te Heerjansdam aangifte van hun onroerende goederen. Deze bestonden uit ruim 17 mr. onder Heerjansdam, 4 mr. en 2 griendakkers onder Kleine Lindt en ruim 3 mr. in de polder de Hoge Nes onder Heinenoord. Dit alles werd begroot op een waarde van 4575 gld.

  x Heerjansdam 16-11-1664   Joosje Joosten , *Heer Oudelands Ambacht ±1640 , † ±1712.
      Dochter van Joost Cornelisz (?) en Neltgen Adriaans Vliet (?).
   Joosje Joosten was j.d. van Heeroudelandsambacht, wonend in Heerjansdam.
   Een mede-erfgenamen van Joosje was ene Gijsbert Cornelisz. Broeling.

   Joosje Joosten trad op als getuige bij de doop van Joosjen Ariens Salij , de doop van Marijtje Ariens Salij .


 5. ? Volkje Ariens (Volxjen Arijaens) Salij , *Heerjansdam ±1640 , † <4-1705 .

  x Heerjansdam 3-6-1657   Leendert Cornelisz Snoo , *Ridderkerk ±1635 , † Heerjansdam <4-1705.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.