Sijmen Aerden (van den) Hout .
Zoon van Aert Handrixe (vanden) Hout (?) en Anneke Ariens vanden Oosten .


× ’s-Gravenmoer 28-1-1653 (otr Capelle (NB) 2-1-1653)
    Geertruijt Fransen (Geerike Fransen) Stamme , *Capelle (NB) 1629 , ~Capelle (NB) 20-5-1629 , † Vrijhoeve-Capelle 22-9-1702.

RECHTSBOVEN: ’s-Gravenmoer

Kinderen:
 1. Catelijn Sijmens van den Hout , * ±1655 , ~Capelle (NB) 9-1-1656 .
   De ouders woonden aan de Nieuwvaart.
   Doopget. Stijntien Wouters.


 2. Heijlken Simons van den Hout , *Capelle (NB) ±1658 .
   Geschatte geboortedatum.

   Zij was j.d. van Capelle, dochter van Sijmon Aerts van den Hout en Geertrui Janse Stam. Ook "Helena Simons van de Ront" genoemd.

   Capelle, Mei 1715: Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Frans, Hendrik en Dirk Jansen Dolk meerderjarig, Aert vanden Hout en Aalbert Weijgmans als oomen en voogden over Cornelia en Sijmen Jansen Dolk, kinderen van Jan Peetersen Dolk en Heijlken vanden Hout, en dat van soodanige erffgoederen, als henne voorsr ouders, hen t’samen hebben naargelaaten.

  × Capelle (NB) 6-10-1680   Jan Pieters Dolck , * 1654 , ~’s-Grevelduin-Capelle 10-4-1654 .
      Zoon van Peter Jansen (Peter Jansen de Jonge) Dolck en Maria Ariensen (Maijcken Ariaens) van Tilborgh .
   Otr. op 14-9-1680 in Capelle (NB).
   Zij kregen de volgende kinderen, gedoopt in Capelle:
   - Peter, ~25 april 1681,
   - Hendrick, ~8 augustus 1683, +±1687,
   - Frans, ~9-12-1685,
   - Hendrick, ~25-1-1688,
   - Sijmen, *±1695, trouwde Jenneke Alberts van Klootwijk,
   - Dirck Jans, ~4-9-1689, trouwde met Anneke/Anna Cornelissen Swart.
   Zie: Ons Voorgeslacht 1979.
   Hij zou op 5-8-1646 in Capelle zijn gedoopt.

   Hun zoon Frans verhuisde naar Dordrecht en kreeg daar kinderen.

  6 kinderen


 3. Anneke Sijmens van den Hout , * 1661 , ~Capelle (NB) 16-10-1661 .
   Doopget. Neeltgen Lourisdr.


 4. Maria Sijmons van den Hout , *Capelle (NB) 1664 , ~Capelle (NB) 1-1-1665 .

  × Capelle (NB) 1-12-1686   Anthonie Janse Vermeer , * 1663 , ~Capelle (NB) 7-10-1663 .

  7 kinderen


 5. Aert Sijmense van den Hout , * 1667 , ~Capelle (NB) 2-10-1667 , † ±1669 .
   Doopget. Neeltgen Louisdr.


 6. Aert Sijmense van den Hout , * 1671 , ~Capelle (NB) 22-11-1671 .
   Doopget. Neeltgen Lourisdr.

   Capelle, Mei 1715: Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Frans, Hendrik en Dirk Jansen Dolk meerderjarig, Aert vanden Hout en Aalbert Weijgmans als oomen en voogden over Cornelia en Sijmen Jansen Dolk, kinderen van Jan Peetersen Dolk en Heijlken vanden Hout, en dat van soodanige erffgoederen, als henne voorsr ouders, hen t’samen hebben naargelaaten.

  × Capelle (NB) 5-12-1694   Zijken Dirxse Lotte .
   Otr. op 12-11-1694 in Capelle (NB).
   Aert Sijmen van den Hout, j.m., en Zijke Dirx de Lotte, j.d., beiden geb. en won. te Cap.
   Zij lieten in 1695 een dochter Girrike dopen.

   Capelle, 4 Februarij 1717:
   Dat voor ons gekomen en gecompareert sijn Pieter en Gijsbert Lottem, beijde woonende tot Rotterdam, Aert van den Hout, getrouwt met Sijken Lotten, Andries van Kouwelil, getrouwt met Anneken Lotten, Gijsbert Lotten mitsgaders Dirkse Lotten, minderjarige dogter geassisteert met Cornelis van den Houck, haar Stieff vader, en Pieter Lotten, haer oom en gecoren voogden in deesen, en sulks met Consent van Schout en Geregten alhier als opper voogden.
   Item alnog den voorsz: Pieter Lotten en Cornelis van den Hoek als last en procuratie hebbende van Dirk Lotten woonende tot Rotterdam voor sijn selven, en hem selven sterk makende ende de rato Caverende, onder verbant als naer regten, voor sijne andere susters en broeders nagelarene kinderen van Corstiaen Lotten, volgens deselve procuratie gepasseert voor Johan du Clou Notaris en getuijge binnen Rotterdam resideerende in dato den 2 Februarij 1717, hier vooren geregistreert, alle kinderen, kints kinderen, en erfgenamen van Adriaentje Otterdijk in haer leven wed: was van Dirk Lotten gewoont hebbende alhier.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.