Marijtje Jans Houthamer , * ±1655 , † <4-1717.
Dochter van Johannis (Jan) Houthamer (?) en NN. (?) .
Marijtje Jans trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Willemse van Haansbergen .


x
    Johannes Rogier , † <1683.    

x Dordrecht 7-12-1682 (otr Dordrecht 22-11-1682)
    Hendrik Mathijsz (Hendrik Tijssen) Rosekrans , * ±1660 , ~Dordrecht 5-1-1661 .

RECHTSBOVEN: Trouwinschrijving van Marijtje Jans Houthamer van 22-11-1682 in Dordrecht.

Kinderen:
 1. Elisabeth (Lijsbeth Hendricx) Rosekrans , *Dordrecht 1683 , ~Dordrecht 20-8-1683 .
   Aang. begr. op 5-10-1717 in Dordrecht van een Lijsbet Rosekrans, mogelijk deze.
   Elisabeth, dochter van Henrick Matthijsz Rosecrans en Maria Jans (Houthamer).

   Elisabeth trouwde op 4-4-1706 met Jan Willems van Haansbergen/Eensbergen na een otr. op 28-3-1706 aldaar. Zij lieten op 30-5-1714 in Dordrecht een dochter Maria dopen.

   Dordrecht, Sondach den 28e Maart 1706.
   Coram D’Heer Bartholomeus vanden Santheuvel.
   Jan Willemse van Haansbergen, j.m. woont buijten de Sluijspoort, geassist. met sijn moeder, met
   Lijsbeth Hendricx Rosekrans, j.d. woont ontrent de Marijborn straet, beijde van Dordregt, geassist. met haer moeder, en bij mondeling consent van haer vader.
   Dese persoonen mocten heden den 28e Maert haar 1e en 2e gebod hebb& en den sondagh daer aen het 3e of laetste door ordre van Ede. Heeren van den Geregte.
   Den 4e April hier getrouwt.

  x Dordrecht 4-4-1706   Jan Willemse van Haansbergen .
   Get. bij het huwelijk: Marijtje Jans Houthamer .

   Kinderen: Willem en Maria.

   Hij zal een zoon zijn van Willem Jansen van Haensberghe, die op 14-4-1669 in Dordrecht wordt vermeld.

  2 kinderen


 2. Catrijntien (Catie Hendricx) Rosekrans , * 1685 , ~Dordrecht 25-12-1685 , † >7-1736 .

  x Dordrecht 4-4-1706   Francois (Frans) van Hellemont , * 1683 , ~Dordrecht 27-5-1683 , † <1723.

  x Dordrecht 29-3-1723   Jochem (Joghem Willemse) de Haen , † >7-1736.
   Otr. op 12-3-1723 in Dordrecht.
   Sondagh den 14 Maert 1723: Jochem Willemse de Haen, j.m. van Geertruidenberg, woont buijten de Sluijspoort, met Caetje Rosekrans, wede. Frans van Helmont van Dordt., woont buijten de Sluijspoort.

   Dordrecht, Vrijdagh den 12 Maert 1723:
   Jochem Willemse de Haen, jongman van Geertruijdenbergh, woont buijten de Sluijspoort, geassisteert met Marij Robbertse, wede. Jan Abrahamse, sijn goede kennis, met
   Caetje Rosekrans, wede. Frans van Helmont, van Dordregt, woont buijten de Sluijspoort.
   Den 29 Maert 1723 alhier getrout door do. Vrolikhert.

  6 kinderen


 3. Matthijs Hendriks Rosekrans , * 1689 , ~Dordrecht 3-6-1689 .
   Een kind van Hendrick Rosekrans werden begraven op 27/28 juli 1689.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.