Jan Paulusse Houweling , * 1708 , ~Giessen-Oudekerk, Peursum 14-1-1708 .
Zoon van Paulus Huiberts Houweling en Cornelia Jans Verhoef .
Get. bij de doop: Cornelis Jans (Cnelis Jansz) Verhoef (?) .


x Willige Langerak 15-2-1733 (otr Willige Langerak 30-1-1733)
    Annetje Jillisse van Vuuren , * 1714 , ~Langerak 15-7-1714 .

RECHTSBOVEN: Jan Paulusse werd op 14-1-1708 gedoopt.

Kinderen:
 1. Paulus Houweling , * 1733 , ~Willige Langerak 26-7-1733 .
   Doopggetuige: Cnelia Jans Verhoef.


 2. Huijbert Houweling , * 1734 , ~Willige Langerak 22-8-1734 , † ±1735 .
  Get. bij de doop: Heijltje Pauwe Houweling .


 3. Huibert Houweling , * 1735 , ~Willige Langerak 8-8-1735 , † ±1736 .
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren .


 4. Huibert Houweling , * 1736 , ~Bergambacht 14-10-1736 .

  x Polsbroek 14-5-1758   Elisabeth (Lijsje Peeters) Kloot , * 1733 , ~Ammerstol 3-5-1733 , † 1781, [] Schoonhoven 19-1-1781.

  x Willige Langerak 1-2-1784   Pieternella (Pietertje) van Schaick , *Willige Langerak 1756 , ~Willige Langerak 1-1-1756 , † ±1788.
      Dochter van Rijk Pietersz van Schaijck en Mensje Pieterse de Pater .
   Otr. op 16-1-1784 in Schoonhoven.
   Huibert en Pietertje trouwden met att. van Schoonhoven. Huibert was weduwnaar van Lijsje Kloot, Pietertje was weduwe van Jan Hendrik Lodewijk K├╝hnen (+1781) met wie zijn in 1778 was getrouwd en kinderen had.
   Overl. in de periode 1787-1790.
   Doopget. Lena de Pater.

   Pietertje Rijksdr van Schaaick.

   Get. bij de doop: Lena de Pater .
   Pietertje trad op als getuige bij de doop van Huibert Rietveld .

  x Willige Langerak 7-11-1790   Pieternella Jans Booij , * 1752 , ~Streefkerk 22-9-1752 , † 1791, [] Schoonhoven 13-7-1791.
      Dochter van Jan Hermense Booij en Annigje Jans Versaal .
   Otr. op 22-10-1790 in Willige Langerak.
   Pieternella was weduwe van Jacob Kooijman en woonde te Willige Langerak. Huibert was laatst weduwenaar van Pietertje van Schaick. Het huwelijk staat vermeld in de trouwboeken van Willige Langerak en Schoonhoven.
   Pieternella Booden, vrouw van Huijbert Houweling, pro deo.

   Pieternella Booij, 24 j., dochter van Jan Booij, att. gegeven in Streefkerk op 11-11-1775, later gehuwd met Jacobus Jansz Kooij(man). Aanv. vertrokken naar Langerak, weer uitgeg. 6-11-1783.

   Een akte van indemniteit uitgaande van Lopik werd op 2-1-1777 afgegeven voor Jacobus Jans Kooij, gehuwd met Pieternella Booij, dochter van Jan Booij. De oorspronkelijke akte is uitgegeven door Stolwijk op 17 november 1747.

   De achternaam van Pieternella was Booij tijdens haar eerste huwelijk, maar toen ze later met Huibert Houweling trouwde, werd als haar achternaam Boode genoteerd, mogelijk omdat dat een vaker voorkomende achternaam in Utrecht was en de naam Booij in Utrecht minder bekend was.

  9 kinderen


 5. Gerritje Houweling , * 1738 , ~Willige Langerak 25-3-1738 , [] Schoonhoven 24-5-1738.
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren .
   Op 24-5-1738 werd een kind van Jan Houweling pro deo begraven in Schoonhoven.


 6. Gerrigje Houweling , * 1739 , ~Willige Langerak 12-7-1739 , [] Schoonhoven ±1740.
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren .
   Kinderen van Jan Houweling werden op 28-9-1739 en 25-11-1740 pro deo in Schoonhoven begraven.


 7. Aalbert Houweling , * 1740 , ~Willige Langerak 20-11-1740 .
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren .


 8. Gerrigje Jans Houweling , *Zevender (Utr) 1743 , ~Willige Langerak 8-9-1743 , [] Schoonhoven 7-4-1804.
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren .
   In den jare achttien honderd vier den zevende der maand april is begraven
   Gerrigje Houweling, weduwe van Herbert Stoof.

   Bergambacht, 7 July 1797: Geeft aan Gerrigje Houweling, wed. van Maarten Stout, te zullen trouwen met Huijbert Stoof, weduwenaar van Henrika Goedhart, wonende te Schoonhoven. Voor de bruijd. Classe _ Prodeo.

  x Bergambacht 1769   Maarten Gorisse Stout , *Bergambacht 1733 , ~Bergambacht 23-8-1733 , † Bergambacht ±30-10-1791.
      Zoon van Goris Jans Stout en Marija Maartense (Marigje Maartens) Bree .
   Otr. op 1-4-1769 in Polsbroek.
   Gerrigje Jans, j.d. van Seventer, won. aan de Vlist, met Maarten Gorisse Stout, j.m. geb. en won. Bergambacht. Kinderen o.a. Marrigje, Annigje, Goris, Lena, Bastiaantje en Johanna.
   Te Bergambacht op den dertigste October zeventien honderd een en negentig is aangeeving gedaan van het lijk van Maarten Stout, alhier overleden.
   Een kind van Goris Janse Stout en Marija Maartense in benedenberg gen. Maarten.

   Zijn ouders zijn Goris Jansz Stout en Marij Maartense, die op 7-9-1732 in Bergambacht trouwden.

  x   Huijbert Huijberts Stoof , *Noord-Polsbroek 1737 , ~Polsbroek 27-10-1737 , † Schoonhoven ±26-3-1804.
   Otr. op 7-7-1797 in Bergambacht.
   Aangifte huwelijk in Schoonhoven op 6 Julij.
   Ao 1804. Den 26e Maart Huijbert Stooft. Pro deo.
   Get. Lijsbeth Klasse Cool

   Hendrika Goedhart, won. Noord Polsbroek, vrouw van Huijbert Stoof, werd op 29-1-1790 in Polsbroek begraven. Dat echtpaar was in ondertrouw gegaan op 1-5-1774 in Polsbroek. Huijbert Stoof was geb. en won. te Noord-Polsbroek. Henrica Goedhart was geb. in Schoonhoven en won. in Zuid-Polsbroek.

   Huijbert Huijberts Stoof, jm. * Zuid Polsbroek won. Noord Polsbroek, otr/tr. 14-4/1-5-1774 in Polsbroek met
   Henrica Goedhart, jd. * Schoonhoven, won. Zuid Polsbroek.
   Kinderen:
   20/28- 8-1774 Willemijntje, g.Jannigje Stoof
   16/20-10-1776 Elizabeth, g. Marrigje Goedhart
   23/25-12-1778 Jannigje, g. Willemijntje Burggraaf
   28-1/4-2-1781 Willem, g. Elizabeth Goedhart
   13/18-12-1785 Huijbertje, g. idem
   6-12-1789Huijbert

   Huijbert Huijberts Stoof, jm. * Zuid Polsbroek, won. Noord Polsbroek, tr. op 2-12-1736 in Polsbroek met
   Willemijn Cornelis Burggraaf, jd. * Meerkerk, won. Noord Polsbroek.
   Kinderen:
   27-10-1737 Huijbert, g. Lijsbeth Klasse Cool
   18-12-1740 Cornelis, g. Wijntie Ariens Kleijn
   16- 2-1744 Jan, g. idem
   3- 9-1747 Jannigje.

   Bastiaen Huijberts Stoof, jm. *Zuid Polsbroek, tr. 14-8-1735 in Polsbroek met
   Leijsbeth Klaas Cool, jd. * Schoonrewoerd, beide won. Noord Polsbroek.
   Kinderen:
   1- 7-1736 Jannetie, g.Jannetie Dircks Hoek
   26- 1-1738 Ariaentie, g. Maijke Claesse Cool
   1- 1-1740 Baligje, g. Wijntje Ariens Kleijn
   8- 7-1742 Huijbert, g. idem

   Huijbert Stoof(f), jm., beide won. Zuid Polsbroek, tr. op 25-4-1706 in Polsbroek met
   Jannechje Dirks Hoek, jd.
   Kinderen:
   13- 3-1707 Bastiaen, g. Marrichje Teunis
   28- 9-1708 Dirk, g. Jannechje Segers
   20- 4-1710 Huijbert, g. Belichje Stoof

   Polsbroek-Zuid, 17-11-1684:
   De gesamentlijcke kinderen van zalr. Bastiaen Willems Stoff, in syn leven schepen van Noordtpolsbroek, ende oock in de plaetse overleden, met name Willem Bastiaens Stooff, Jan Bastiaen Stooff, Ballichje Bastiaens Stooff, Huybert Bastiaens Stooff, Pieter Bastiaens Stooff, Maria Bastiaense Stooff, ende Cornelis Jansse Schijff, als vooght in desen over het onmondige naergelaten weeskindt van mede carl. Cornelis Bastiaens Stooff, geproc. bij Maria Jacobs Kruyck, scheydinghe en deling van de goederen.

  8 kinderen


 9. Jillis Houweling , * 1744 , ~Willige Langerak 25-12-1744 .
  Get. bij de doop: Ariaentie Jillisse (Jaana Jillisse) van Vuuren (?) .
   Doopgetuige: Jaane van Vuren.


 10. Cnelia Houweling , * 1746 , ~Willige Langerak 24-4-1746 , † ±1747 .
   Doopgetuige: Cnelia Lock.


 11. Cornelia Houweling , *Vlist 1747 , ~Polsbroek 4-6-1747 , † ±1748 .
   De moeder wordt "Annigje Gillis" genoemd. Dopgetuige: Cornelis Jansz Verhoef.


 12. Cornelia Houweling , *Vlist 1749 , ~Polsbroek 29-3-1749 , † Schoonhoven 10-4-1822 .
  Cornelia trad op als getuige bij de doop van Teunis Houweling (?) .
   Doopgetuige: Cornelia Verhoef.

  x Polsbroek 3-11-1771   Cornelis van der Stok , *Nieuwpoort ±1730 , ~Nieuwpoort 4-2-1731 , † Schoonhoven 23-10-1817.
   Otr. op 11-10-1771 in Schoonhoven.
   Cornelia was j.d. van de Vlist, won. te Schoonhoven. Cornelis was j.m. van Nieuwpoort, won. te Schoonhoven. Kinderen: Merrigje (1772), Jan (1773), Annigje (3x), Aart (1779), die trouwde, en Johannes (1781).
   Cornelis werd 89 jaar oud.

   Cornelis was een zoon van Aart Knelisse van der Stok en Krijntje Maartense Vuik, die op 20-1-1726 in Nieuwpoort waren getrouwd.

  7 kinderen


 13. Neeltje Jans Houweling , *Vlist 1752 , ~Polsbroek 25-6-1752 , † Jaarsveld 16-10-1827 .
  Neeltje Jans trad op als getuige bij de doop van Willem (van) Houweling .
   Haar vader heette Jan.
   Doopgetuige: Cornelia Jansen Verhoef.

   Neeltje trouwde te Polsbroek op 7-6-1778 met Thomas van den Berg van Lopik, won. te Noord-Polsbroek, weduwnaar van Fija Oosterdam. Neeltje wordt bij het huwelijk omschreven als j.d. van de Vlist, won. te Noord-Polsbroek.

   Op 8-2-1779 kwam er in Polsbroek een akte van indemniteit in van het gerecht van Vlist en Bonrepas voor de 25-jarige Neeltje Houweling.

   Op 27-2-1788 gaf het gerecht van Zuid-Polsbroek een akte van indemniteit af voor de 1-jaar-oude Jannigje van den Berg, dochter van Thomas van den Berg en Neeltje Houweling. De akte was bestemd voor Benschop.

  x Polsbroek 7-6-1778   Thomas van den Berg , *Lopik 1739 , ~Lopik 15-3-1739 , † <1828.
      Zoon van Dirk Aartsz van den Berg en Jannigje Thomassen .
   Otr. op 22-5-1778 in Polsbroek.
   Thomas van den Berg, wed. van Fijgje Oostendam, geb. Lopik, won. Noord-Polsbroek, tr. met Neeltje Houweling, geb. aan de Vlist, won. Noord-Polsbroek.
   Kinderen: Jannigje (3x), Annigje en Dirk.
   Overl. in de periode 1815-1827.
   Er is een Tomas van den Berg op 81-jarige leeftijd overleden op 8-3-1823 in Benschop, maar dat kan natuurlijk heel iemand anders zijn.
   Thomas, zoon van Dirk van den Berg en Jannigje van den Berg, getuige Geertruij van den Berg.

   Thomas is een zoon van Dirk van den Berg en Jannbigje Thomassen. Dirk was begin 1744 hertrouwd met Cornelia van Koten.


   Een kind van Thomas van den Berg werd op 3-2-1777 in Polsbroek begraven.

   Thomas trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter de Kramer .

  5 kinderen


 14. Teunis Houweling , * 1753 , ~Polsbroek 16-9-1753 , [] 1759.
   Teunis Houning, begraven op 29 jan/1 feb 1759, kind van Jan Houweling.
   Doopgetuige: Cornelia Jans.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.