Quirijn (Krijn Pietersz) Huijser , * 1645 , ~Ridderkerk 30-7-1645 , † 12-1712, [] Ridderkerk 19-12-1712.
Zoon van Pieter Crijnen Huijser en Lijsbeth Hermens .
Get. bij de doop: Neeltge Geeraerts (Neeltge Gerrits) Cranendonck (?) en Geerit Quirijnen Huijser .
Krijn Pietersz trad op als getuige bij de doop van Cornelis Arijensz Baes .


× Dordrecht 17-6-1672 (otr Ridderkerk 21-5-1672)
    Anneken Cornelisse (Annitgen Cornelis) Blijgeest , * 1647 , ~Ridderkerk 4-8-1647 , † <11-1679.
× Ridderkerk 5-11-1679 (otr Ridderkerk 15-10-1679)
    Jannigje Pieters (Jannetie Pieters) Hordijck , * 1645 , ~Ridderkerk 12-2-1645 , † 1681.    

    Dochter van Pieter Arijen Robben (Pieter Arijensz) Hordijck en Trijntie Arijen Elderden ( Besemer) .
× Ridderkerk 3-5-1682 (otr Ridderkerk 12-4-1682)
    Elisabeth Joosten Steenbergen , *Zeeburg (NH) ±1650 , † 1726, [] Ridderkerk 3-6-1726.    

RECHTSBOVEN: Krijn’s oom Dirck Huyser voerde een wapen met een dubbelkoppige adelaar, vergezeld benenden van een gebladerde roos tussen twee toegewende kraaien, waarbij roos en kraaien staan op dalende grond. Dit wapen is rond 2008 geregistreerd voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader Huyser.

Kinderen:
 1. Pieter Krijnen Huijser , * 1673 , ~Ridderkerk 21-5-1673 , † 1739 , [] Ridderkerk 7-3-1739.

  × Ridderkerk 12-7-1699   Geertruijd Pieters van Noort , * 1664 , ~Ridderkerk 31-8-1664 , † 4-1733, [] Ridderkerk 1-5-1733.

  4 kinderen


 2. ? Machteltje Krijnen Huijser , * ±1675 .

   Machteltje werd op 30-3-1695 lidmaat van de kerk van Ridderkerk.

   In 1680 had Crijn Pietersse Huijser 2 kinderen, het ene is Pieter en het is waarschijnlijk dat deze Machteltje het andere kind was.


 3. Annetje Krijne (Annetie Crijne) Huijser , *Ridderkerk ±1680 .
  Annetie Crijne trad op als getuige bij de doop van Annigje Gerrits Huijsert .

   Annitie Crijne, nagelaten dochter van Jannitie Pieters Hordijck - verwekt door Krijn Pietersz Huijser, wordt op 26-6-1686 in Ridderkerk genoemd als mede-erfgename van Pieter Ariensz Hordijck en Trijntie Ariens - in hun leven gewoond hebbende te Ridderkerk.

  × Rijsoord (ZH) 6-12-1705   Joost Geene Smouter , † ±1739.
      Zoon van Geen Smouter en ?

   Rijsoord, 1705, 6 decemb.:
   - Joost Geenen Smouter, j.m. van Rijsoort, met
   - Annetje Krijnen Huijser, j.d. van Ridderkerk.

   Joost hertrouwde wsl. met Cornelia Klaasse van der Stel en kreeg met haar nog een zoon Geen, gedoopt op 17-7-1729.

   Rijsoord, 26-3-1739:
   Joost Geenen Smouter, als voogd over zijn minderjarige kinderen Krijn en Pleuntie (beiden geestelijk gehandicapt), volgens testament van 22 mei 1714 met zijn eerste echtgenote Annigie Krijnen Huijser, benoemt thans tot voogden Pieter Huijgen van de Ree, zijn zwager en Huijg Pieterse van de Ree, zijn neef.

   Rijsoord, 9-1-1740:
   Cornelia Klaassen van der Stel, weduwe van Joost Geene Smouter, ter eenre, en Pieter Huijgen van de Ree en Huijgen Pieterse van de Ree, in de hoedanigheid van voogden over Krijn Joosten Smouter, minderjarige zoon en Pleuntie Joosten Smouter, beiden kinderen en erfgenamen van de voornoemde Joost Geene Smouter (door hem verwekt bij Annigie Krijnen Huijser - zijn eerste echtgenote), ter andere zijde, geven aan dat zij met elkaar in goede harmonie de nalatenschap hebben gedeeld.

   Joost Geene trad op als getuige bij de ondertrouw van Jacob Bastiaense Smouter .

  2 kinderen


 4. Jan Krijnen Huijser , * 1683 , ~Ridderkerk 14-3-1683 , † 1733 .

   Op 2-4-1711 werd Jan Krijnen Huijser lidmaat van de kerk in Ridderkerk.
   Op de lijst van brandgereedschappen van Ridderkerk van 1731 wordt vermeld bij de landwoningen in de polder van Nieuw-Reijerwaart: "Jan Cr. Huijser, den 30 december 1730, afgebrant."

  × Ridderkerk 20-4-1710   Hendrijna Japiks Leeuwenburg , * 1687 , ~Ridderkerk 3-8-1687 .
   Otr. op 23-3-1710 in Ridderkerk.
   Jan Krijne Huijsert en Hendrika Jacobs Leeuwenburg, zijn vrouw, werden in 1718 in Bolnes genoemd als lidmaten van Ridderkerk.
   Het paar liet een dochter Lijsbetje dopen op 8-2-1722 in Ridderkerk.

   Dochter van Jacob Leeuwenburg en Pietertje Hendriks Boom.

  1 kinderen


 5. Arie Krijnen Huijser , * 1684 , ~Ridderkerk 18-6-1684 , † Ridderkerk 2-6-1758 .

   In 1731 werd Arie Crijne Huiser vermeld "aan de Meulendijk" in Ridderkerk op de lijst van brandgereedschappen met "1 lantaarn, 2 br. emmers, 1 haak".

  × Ridderkerk 8-7-1708   Neeltje Willems Leeuwenburg , * 1688 , ~Ridderkerk 9-5-1688 .
      Dochter van Willem Janse Leeuwenburg en Geertruijd Pieters van Noort .
   Arie Krijne Huijsert en Neeltje Willems Leeuwenburg, zijn vrouw, werden in 1718 vermeld in Ridderkerk aan de Molendijk.

   Neeltje Willems trad op als getuige bij de doop van Geertje Pieters Verhoeven .

  1 kinderen


 6. Lijsbeth Huijser , * 1688 , ~Ridderkerk 28-3-1688 .


 7. Pieter Huijser , *Ridderkerk 1690 , ~Ridderkerk 9-7-1690 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.