Pieter Crijnen Huijser , *Ridderkerk 1616 , ~Ridderkerk 15-5-1616 , † >1663.
Zoon van Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser en Lijdia (Leigje Pleunen) Verschoor .


x Hendrik-Ido-Ambacht 23-3-1642 (otr Ridderkerk 2-3-1642)
    Lijsbeth Hermens , *Ridderkerk ±1620 , † >1682.

RECHTSBOVEN: Pieter’s broer Dirck Huyser voerde een wapen met een dubbelkoppige adelaar, vergezeld benenden van een gebladerde roos tussen twee toegewende kraaien, waarbij roos en kraaien staan op dalende grond. Dit wapen is rond 2008 geregistreerd voor alle naamdragende nakomelingen van de stamvader Huyser.

Kinderen:
 1. Leijtje Pieters Huijser , * 1642 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-12-1642 , † <1695 .
   Leijtje, d.v. Pieter Crienen en Lijsbeth Hermans.

   Leijntje / Lijdia Pieters Huijser..

   Leiighjen Pieters Huyser, j.d. werd op 28-6-1662 lidmaat in Ridderkerk.

   GRIETJE ARIENSDR. NUCHTEREN, ged. Ridderkerk 26 juli 1671 (get. Arien
   Clemen, Leentje Leenders), jonge dochter (1696), weduwe wonende te Ridderkerk (1714), overl. (impost pro deo Ridderkerk 21) dec. 1718,
   tr. le Ridderkerk (impost ieder 3 gld. 21 jan. en ondertr. ald. 22 jan.) 12 febr. 1696 PIETER (PETRUS) AERTSZ. DE HOET (DEN HOEDT, DE DOOT), ged. Ridderkerk 20 dec. 1671, jonge man (1696), overl. (impost pro deo Ridderkerk 16) aug. 1703, zoon van Aert Jansz. de Dood, landarbeider, en Lydia (Leyghje) Pietersdr. Huyser. Grietje tr. 2e Ridderkerk (impost pro deo 7 april en ondertr. ald. 8 april) 22 april 1714 "meester" PIETER JANSZ. BLOCK (BLOCQ), ged. Ridderkerk 12 juli 1654, jonge man van Ridderkerk (1678), weduwnaar wonende te Ridderkerk (1681, 1714), schoenmaker en hulp-schoolmeester (1680), schoolmeester (1693- 1714) te Ridderkerk, overl. (impost pro deo Ridderkerk 9) april 1728, zoonvan "meester" Jan Willemsz. Blok (Blocq), schoolmeester en voorlezer te Ridderkerk, en Sabina Pietersdr. van Egmont. Hij tr. le Ridderkerk (ondertr. ald. 5 aug.) 28 aug. 1678 Margrietje Evertsdr. Vermeulen, jonge dochter wonende in Den Briel, hij
   tr. 2e Ridderkerk (ondertr. ald. 13 april) 4 mei 1681 Elysabet (Lijsbeth) Cornelisdr., jonge dochter Oud-Beijerland, wonende te Delft, overl. na 4 juni 1702.

  x   Aert Jansse (Aert Jansz) de Doot .
   Zij hadden in 1680 samen 5 kinderen, waaronder een zoon Pieter, ged. op 20-12-1671 in Ridderkerk en getr. op 12-2-1696 ald. met Grietje Ariensdr. Nuchteren, ald. ged. op 26-7-1671 als dr. van Leendert Ariensz. Nugteren en Lena Damen Plockhaijr.

   Aert Jansz. de Doot was veldarbeider te Ridderkerk.

   Ridderkerk, 1680: Aert Jansse de Doot ende sijn huijsvrouw belast sijnde met vijf kinderen ende weijnigh daer toe als hij dagelijcks met sijn arbeijdt int velt windt; een [kind] boven de thien jaeren, twee boven de vier ende benede de thien jaeren, de rest benede de vier.

  3 kinderen


 2. Quirijn (Krijn Pietersz) Huijser , * 1645 , ~Ridderkerk 30-7-1645 , † 12-1712 , [] Ridderkerk 19-12-1712.

  x Dordrecht 17-6-1672   Anneken Cornelisse (Annitgen Cornelis) Blijgeest , * 1647 , ~Ridderkerk 4-8-1647 , † <11-1679.

  x Ridderkerk 5-11-1679   Jannigje Pieters (Jannetie Pieters) Hordijck , * 1645 , ~Ridderkerk 12-2-1645 , † 1681.
      Dochter van Pieter Arijensz Hordijck en Trijntie Arijen Elderden ( Besemer) .
   Otr. op 15-10-1679 in Ridderkerk.
   Crijn was wednr. won. Ridderkerk. Jannigje was wed. won. Ridderkerk. Zij had een zoontje Pieter uit haar 1ste huwelijk.

   Zij wass een dochter van Pieter Adriaansz Hordijk en Trijntje Adriaans. Zij was weduwe van Pieter Pieters Penninck.

   Op 3-7-1678 maakte de zieke Pieter met zijn vrouw een mutueel testament. Hierbij was o.a. hun buurman Querijn Pieterse Huyser getuige,
   met wie zi jna het overlijden van Penning zou hertrouwen.

   In 1680 in een kohier der huishoudens te Ridderkerk staat: "Crijn Pietersse Huyser met sijn huysvrouw hebbende twee kinderen en een meyssie met een sleghte bouwerije daer mede sij haer soberlijck behelpen".

   Ridderkerk, 26 juni 1686:
   - Jan Pietersz Hordijck, ter ene, en
   - Jan Hendrixe Houwmes, getrouwd met Ariaentie Pieters Hordijck, wonende te IJsselmonde,
   - Maeijcken Pieters Hordijck,
   - Arien Dircksz getrouwd met Trijntie Pieters Hordijck ook wonende te IJsselmonde,
   - Arij Ariensz Besemer als voogd over Annitie Crijne, nagelaten dochter van Jannitie Pieters Hordijck - verwekt door Krijn Pietersz Huijser;
   Zij zijn allen kinderen en erfgenamen van Pieter Ariensz Hordijck en Trijntie Ariens in hun leven gewoond hebbende te Ridderkerk, verklaren met elkaar de nalatenschap in goede harmonie te hebben verdeeld.

  x Ridderkerk 3-5-1682   Elisabeth Joosten Steenbergen , *Zeeburg (NH) ±1650 , † 1726, [] Ridderkerk 3-6-1726.
   Otr. op 12-4-1682 in Ridderkerk.

  7 kinderen


 3. Pietertje Huijser , * 1648 , ~Ridderkerk 11-10-1648 , † <18-2-1664 .


 4. Marij Huijser , * 1651 , ~Ridderkerk 10-3-1651 .
   doopget. Grietjen Pieters.


 5. Arij Pieters Huijser , * 1654 , ~Ridderkerk 22-11-1654 .

   Arij Pieters Huijser werd op 2-4-1681 lidmaat in Ridderkerk.


 6. Pieter Pieters Huijser , * 1658 , ~Ridderkerk 14-4-1658 .


 7. Pietertje Pieters Huijser , * 1664 , ~Rijsoord (ZH) 7-2-1664 .
   doopget. Barbertje Joris.

   Pietertje Pieters Huijser werd als j.d. op 3-10-1685 lidmaat in Ridderkerk.

  x   Hendrik Jansz in ’t Velt , * 1658 , ~Ridderkerk 10-3-1658 .
      Zoon van Jan Hendriksz in ’t Velt en Martijntgen Dircx (Martijnken Dircks) Verduijn .

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.