Johannes (van der) Hum , † <4-1715.
Zoon van Sander Hum (?) en Janneken Arijens (?) .


× (otr Dordrecht 30-7-1684)
    Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes , *Dordrecht ±1660 , † >1730.

RECHTSBOVEN: Gepje Jooste en Johannes Hum zijn in 1684 in Dordrecht getrouwd.

Kinderen:
 1. Jannitie (Jenneken) van der Hum , * 1685 , ~Dordrecht 20-8-1685 , [] Dordrecht ±14-1-1757.

  × Dordrecht 13-11-1718   Jan Jacobse van der Gelder , * 1697 , ~Dordrecht 28-7-1697 , † <7-1747.

  6 kinderen


 2. Pietertje van der Hum , * 1687 , ~Dordrecht 8-8-1687 , † <1692 .


 3. Alexander (Sander) van der Hum , * 1688 , ~Dordrecht 1-9-1688 , † <6-1732 .

   Dordrecht, Sondach den 13e Augustij 1713:
   Coram D’Heeren mr. Adriaan Halling & Pieter Onderwater.
   Sander Janse vander Hum, j.m., geassist. met sijn moeder, met
   Maeijcken de Lange, j.d., beijde van Dordregt en wonende inden Augustijnekamp, geassist met haer moeder.
   Den 27e augustus hier getrouwt.
   Overl. in de periode 1724-1732.

  × Dordrecht 27-8-1713   Maria (Marijke) de Lange , * 1686 , ~Dordrecht 16-11-1686 , † >4-1732.
   Otr. op 13-8-1713 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes .

   Kinderen o.a. Johannes, Kristina, Thomas en de tweeling Abraham en Isaack.

   Maria was een dochter van Jan de Lang(e) en Christijna van Rijssenberg, die op 14-4-1686 in Dordrecht in ondertrouw gingen.

   Marijke trad op als getuige bij de ondertrouw van Johannes (Jan) van der Hum .

  6 kinderen


 4. Pieternella (Pietertie) van der Hum , * 1691 , ~Dordrecht 8-5-1691 , [] Dordrecht ±20-11-1760.

   Dordrecht, Sondagh den 14 April 1715:
   - Teunis van Doorn, jongman van Dordregt, woont inde Nieuwkerkstraat, geasisteert met Dirk van Doorn, zijn vader, met
   - Pieternella vander Hum, jonge dogter van Dordregt, woont inde Nieuwstraat, geassisteert met Gepje Jooste, wede. Johannes van der Hum, haer moeder.
   Den 5 meij 1715 alhier getrout door do. Hagelis.
   Aang. begr. op 20-11-1760 in Dordrecht van de vrouw van Theunis van Doore, Pietertje van der Hum.

  × Dordrecht 5-5-1715   Teunis Dirks van Dooren , *Dordrecht 1694 , ~Dordrecht 5-5-1694 , † >1750.
   Otr. op 14-4-1715 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes .

   Zij lieten in 1721 een dochter Gepje dopen in Dordrecht en verder o.a. Dirk, Ariaentje, Klaertje en Johannes.

   Teunis is een zoon van Dirk [Andriessen] van Doorn en Ariaantje Corstiaans, die op 15-3-1671 in Dordrecht in ondertrouw gingen.

   Kinderen van Teunis van Doren werden in Dordrecht begraven op 25-2-1719, 11-10-1723, 31-10-1723, 15-2-1729, 4-2-1730 en 7-7-1731.

   Teunis van Dooren was getuige bij het huwelijk van zijn zoon Dirk in 1751 en het huwelijk van zijn dochter Claartje in 1750. Beiden lieten een zoon dopen met de naam Teunis.

  8 kinderen


 5. Stijntje Janse van der Hum , * ±1695 , ~Dordrecht 1-2-1696 , [] Dordrecht ±7-8-1767.
   Stijntje, dochter van Johannes Hun en Jaepje Joosten.

   Dordrecht, Vrijdagh den 11 Julij 1727:
   Present de heer Pieter Onderwater vervangende de Heer Anthonij Repelaer.
   Jan de Ridder, jongman van Dordregt, woont inde Raem straet, geassisteert met Susanna van Sittert, eerst wede. Claes de Ridder en nu Huisvr. van Davit Coppijn, zijn moeder, met
   Stijntie Jansse vander Hum, jongedogter van Dordregt, woont inde Nieustraet, geassisteert met Gepje Jooste Lipsjes, wede. Johannes vander Hum, haer moeder.
   Den 27 Julij 1727 alhier getrout door do. Bosschaert.
   Aang. begr. van de weduwe van Jan Clasen de Ridder op 7-8-1767 in Dordrecht.

  × Dordrecht 27-7-1727   Jan Claesse de Ridder , *Dordrecht ±1710 , [] Dordrecht ±23-9-1754.
   Otr. op 11-7-1727 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Gepije Joosten (Gepje Joosten) Lipsjes .


   Jan is een jongere zoon van Claas de Ridder en Susanna van Sittert.

   Dordrecht, Sondach den 22e Meij 1707:
   Nicolaes de Ridder, j.m. woont aende Vriespoort, geassit. met Gabriel van Insbergen, desselfs oom, en bij consent van sijn moeder, met
   Susanna Jans van Sittert, j.d. woont voor ’t Bagijnhof, beijde van Dordregt, geassist met haer vader.
   Den 12e Junij hier getrouwt.

   Susanna van Sitter ging op 25-6-1723 in Dordrecht in otr. met David Koppijn en liet met hem op 5-12-1724 aldaar nog een dochter Jenneke dopen en op 3-1-1728 ald. nog een zoon Joost.
   Aang. begr. van Jan Clasen de Ridder op 23-9-1754 in Dordrecht.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.