Maria (Marijke) van Immerseel , * 1672 , ~Dordrecht 2-4-1672 , † ±1739.
Dochter van Geerard van Immerseel en Pieternella François .
Marijke trad op als getuige bij de ondertrouw van Hendric Kleijn , de ondertrouw van Jacobus (Jacob) van der Koogh .


× Dordrecht 20-4-1699 (otr Dordrecht 5-4-1699)
    Hendrik Kleijn , *Dordrecht ±1670 , † 1713.
× Dordrecht 15-5-1718 (otr Dordrecht 1-5-1718)
    Matthijs Struijckmans , † ±1737.    
Matthijs trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Struijckmans .

Afb. Maria van Immerseel hertrouwde op 15-5-1718 in Dordrecht met Mattijs Struijkmans.   

Kinderen:
 1. Hendric Kleijn , * 1699 , ~Dordrecht 23-12-1699 , † <11-1734 .

   Dordrecht, Vrijdagh Den 8 April 1729. Present de Heer Mattheus Onderwater vervangende de Heer Mr. Balthasar Repleaer:
   Hendrik Kleijn, jongman van Dordregt, woont op de Groenmart, geassisteert met Marijke van Immerseel, eerst wede. Hendrik Kleijn en nu huisvr. van Mattijs Struijkmans, zijn moeder, met
   Johanna van Wijk, jongedogter van Dordregt, woont inde Vriesestraet, geassisteert met Cornelis van Wijk, haer vader;
   den 24 April 1729 alhier getrout;
   den troubrieff gegeven den 3e Januarij 1734.

   Hendrick liet de volgende kinderen dopen: Maria (1730) en Sibilla (1731).
   Zijn weduwe is in 1742 hertrouwd met Fransman Jean Challier.

  × Dordrecht 24-4-1729   Johanna van Wijck , *Dordrecht 1709 , ~Dordrecht 10-4-1709 .
   Otr. op 8-4-1729 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Maria (Marijke) van Immerseel .

   Kinderen: Maria & Sibilla ("Belia").

   Johanna is een dochter van Cornelis van Wijk, die bij haar ondertrouw aanwezig was. Cornelis van Wick was zelf op 30-12-1708 in Dordrecht in ondertrouw gegaan met Sijbilla de Vlucht. Cornelis van Wijk is waarschijnlijk op 16-1-1751 in Dordrecht begraven.

   Dordrecht, donderdagh den 26 januarij 1742:
   Jean Challier, j.m. geboore te Souchere Brandelez Prasela, France refugee, woont bij ’t Bagijnhoff, geassisteert met Pietrre Mallans, sijnen goeden vriendt, met
   Johanna van Wijck, wede. van Hendrick Kleijn, van Dordrecht, woont in de Vriesestraet.
   De geboden gaan in de Francekerk.

   Den 11 februarij 1742 alhier getrout door dom. Sandifort.

   Dordrecht, Donderdag den 8 Meij 1760:
   Adriaan van Spijk, j.m. woont inden Crommen Elboogh.
   N.B. moet op morgen doen blijken dat in’t weeshuijs is gealimenteert en opgevoed geweest; heeft zulks den 9 Meij 1760 na genogen getoont, met
   Belia Kleijn, j.d. woont inden Dwarsgangh, beijde van Dordt, geassist. met haar schoonvaeder [=stiefvader] Jan Sellier, als in huwelijk hebbende Johanna van Wijk, eertijds wede. van Hendrik Kleijn.
   Den 25 Meij 1760 Alhier getrouwt.
   Johanna van Wijck verkocht als weduwe op 7-10-1734 in Dordrecht een grutterij in de Nieuwstraat gelegen, ook wel "Romeinhuis" genoemd, aan de weduwe Lucia van Havenbeeck voor f 1140. Erflater was hendrik Klijn, overleden. Buren waren Andries Boshoven en de weduwe Engeltje Corstiaanse. Overige genoemde personen waren Cornelis de Clerq en Cornelis van Gilst, beiden overleden.

   Jean Chaellier kocht op 27-2-1744 een huis en erf aan de Dwarsgang in Dordrecht voor f95 van Cornelis van Wijk.

  2 kind(eren)


 2. Petronella Kleijn , * 1704 , ~Dordrecht 5-5-1704 , † ±1705 .


 3. Pieternella Kleijn , * 1705 , ~Dordrecht 14-8-1705 .


 4. Margrieta (Grietje) Kleijn , * 1707 , ~Dordrecht 30-12-1707 , [] Dordrecht 1-11-1793.

  × Dordrecht 13-12-1733   Jacobus (Jacob) van der Koogh , * 1710 , ~Dordrecht 25-8-1710 , [] Dordrecht 5-2-1793.

  8 kind(eren)


 5. Gerard (Gerrit) Struijckmans , * 1720 , ~Dordrecht 25-9-1720 , † >8-6-1768 .

   Gerard Struijkman werd op 15-5-1755 in Dordrecht vermeld als bakker.

   Hij kocht op 29-1-1756 in Dordrecht een object aan de Tolburgstraat, landzijde, van de weduwe Maria Kamerling voor f 400,-. Buren waren de weduwe De Knijp en de weduwe Pothoff. Overige genoemde personen waren Abraham Kamerling en Gerret van Reenen, beiden overleden.

   Hij kocht op 21-3-1758 in Dordrecht een object achter de lutherse kerk van de chirurgijn Pieter van Esch voor f 73. De buurvrouw was de weduwe van Corstiaan Verbroek.

   Op 3-9-1754, 21-3-1758, 16-5-1761, 10-4-1762, 19-5-1767 en 9-6-1768 leende Gerard Struijkman, bakker, geld voor een hypotheek aan resp. timmermansknecht Johannes Monij (f 200), klompenmaker Nicolaas van der Wall (f 200), schippersknecht Aalbert Claasz van der Velde (f 230), kleermakersknecht Pieter Vonk (f 200), Geurt Wienhove (f 600) en dominee Anthonij Stoel (f 300). Op 27-4-1762 leende hij f 200 voor een hypotheek aan suikerrafinadeursknecht Pieter Klijn met als onderpand de "vier lammetjes" aan de Wijngaardstraat.
   Beroep: Bakker.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.