Annechie Pieters Jas , *Bleskensgraaf ±1650 , † <1709.
Dochter van Pieter Ariensz Jas .
Annechie Pieters trad op als getuige bij de doop van Cijgen IJsbrands Brand (?) , de doop van Sijgien Dirks Brand (?) , de doop van Claes Jacobs Brand (?) , de doop van Hilligje Jacobs Brand (?) .


× ±1670
    Arie Klase (Arije Claesz) Brand , *Bleskensgraaf ±1650 , † Bleskensgraaf 9-8-1728, [] Bleskensgraaf 14-8-1728.

Afb. Bleskensgraaf in 1733   

Kinderen:
 1. ? Jacob (Jacob Ariensen) Brand , *Bleskensgraaf ±1675 , † Gijbeland (ZH) 5-9-1727 , [] Molenaarsgraaf 7-9-1727.

  × Bleskensgraaf 20-1-1697   Sijgje Jilles (Cijgje Gillis) van de Graaf , * ±1674 , [] Giessen-Oudekerk ±19-9-1757.

  13 kind(eren)


 2. Pieter Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1676 , ~Bleskensgraaf 4-8-1676 , † Bleskensgraaf 2-8-1683 .
   Doopget. Leendert Arienz, Ariaentie Pietersd. en Lijsie Woutersd.


 3. Claes Ariensz (Klaas Ariensze) Brand , *Bleskensgraaf 1678 , ~Bleskensgraaf 12-11-1678 , † 7-10-1748 , [] Brandwijk 14-10-1748.
  Get. bij de doop: Jacob Claesz (Jakob Claese) Brand (?) en Neeltje Claasse Brand .
  Klaas Ariensze trad op als getuige bij de doop van Hilligje Jacobs Brand , de doop van Klaas Ariensz Brand .
   Doopget. Jakob Klaesse, Bastiaen Foppe, Neeltje Klaessen.
   1748. In de kerk onder het zegel v.3.gb.
   is gestorven op den 7 otob. ’s morgens ten 10 uuren.
   den 14 Octob. is begraven
   Klaas Ariënse Brandt, voor Luijen en Graft maken, het graft 2 diep, het doodt kleedt gehadt, betlaat 3:4:0.

  × Brandwijk 12-7-1705   Gerrigien Ariens (Gerrigje Balten) ( Kreukniet) , *Brandwijk ±1680 , † Brandwijk 5-1-1762.
   Otr. op 20-6-1705 in Bleskensgraaf.
   Ao 1705. Claas Ariens Brandt, j.m. van Bleskensgraav, & Gerrigje Ariensd., j.d. alhier. Alhier getrouwt d& 12 Julij 1705.

   Zij was een dochter van Arien Balsen Kreukniet en Aegie Ariens van de Bergh.

   Gerrigje Ariens was op 26-10-1749 getuige bij de doop van haar kleinzoon Claes, zoon van Willem van den Berg en Aegje Brand.

  11 kind(eren)


 4. Maarten Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1681 , ~Bleskensgraaf 30-3-1681 , † <3-1716 .
  Get. bij de doop: Dirck Claesz Brand .
  Maarten Ariensz trad op als getuige bij de doop van Pietertje Jacobs Brand , de doop van Annigje Jacobs Brand , de doop van Arie Klaasse Brand , de doop van Pieter Klaasse Brand , de doop van Pieter Wouters Schoonderwoerd .
   Doopget. monsr. Blonk, Dirk Klaessen Brand, Ariaentje Pieters.

   Maarten Arienz. Brand(t)

  × Bleskensgraaf 27-10-1709   Lena Willems Schoonderwoert , * 1689 , ~Bleskensgraaf 24-4-1689 , † 1726, [] Bleskensgraaf 2-4-1726.
      Dochter van Willem Woutersz Schoonderwoert en Marijchie Sieren .
   Otr. op 5-10-1709 in Bleskensgraaf.
   Zij hadden zonen Wouter en Maarten en wsl. een dochter Hilligje, daar Sijgje en Meijnsje Swartbol getuigen waren bij dopen van Hilligje’s kinderen.
   Doopget. Gerrit Leendertsz, Sijchie Willemsd. en Ariaentie.

   Maarten Ariensz. Brandt, j.m. met Lena Willemsd. Schoonderwoerdt, j.d., beijde van Blesk. gr. en alhier wonende zijn in ondertrouw aangetekend den 5 octob. en getrouwd den 27 octob. [in 1709 in Bleskensgraaf].

   Lena Willemsd. Schoonderwoert, weduwe van Maarten Ariensz. Brandt, met Claas Hendriksz. Swartbol, j.m. van Bleskensgrave, beijde alhier wonende. Zijn alhier aangetekend den 12 Junij, en getroud den 4 Julij 1717 [in Bleskensgraaf]. Kinderen: Sijgje, Willem, Mijnsje en Teunis Swartbol.

   Lena Willems trad op als getuige bij de doop van Pieter Wouters Schoonderwoerd .

  4 kind(eren)


 5. Hillichje Ariens Brand , *Bleskensgraaf 1683 , ~Bleskensgraaf 12-10-1683 .
  Get. bij de doop: Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) (?) en Haesje Claesen (Haesje Klaes Ariens) Brand en IJsbrand Claesz Brand .
   IJsbrant Claesz Brant en Haessien Claasdr Br. en Neeltie Bastijaensd.


 6. Pietertie Ariens Brand , *Bleskensgraaf 1686 , ~Bleskensgraaf 4-8-1686 .
  Get. bij de doop: Lijsien Wouters Schoonderwoerd (?) .
  Pietertie Ariens trad op als getuige bij de doop van Pieter Jacobsz Brand (?) , de doop van Annigje Jacobs Brand , de doop van Arie Klaasse Brand , de doop van Pieter Klaasse Brand , de doop van Arie Klaasse Brand , de doop van Maarten Maartens Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand , de doop van Maarten Claasse (Maarten Klaasze) Brand , de doop van Arie Jacobsz Brand , de doop van Annigje Aaldijk (?) , de doop van Pietertje Laurens Aaldijk (?) , de doop van Claes Dirksz de Jongh (??) , de doop van Annigje Laurens Aaldijk (?) .
   Doopget. Leendert Ariensz, Ariaentie Pieters en Lijntie Wouters.

   Wouter Woutersz, j.m, met Pietertie Ariensd. Brandt, j.d., beijde van Bleskensgrave en alhier wonende zijn aangetekend den 2 octob. 1711, getrouwd den 25 dito [in Bleskensgraaf].

   Weeskamer Bleskensgraaf 3-5-1714: Pietertje Ariens Brand, wede. van Wouter Woutersz., geass. met Wouter Woutersz, als grootvader van het weeskind van sijn soon geproc. bij Pietertje Ariens, genaamd Pieter Wouters oud ca 2½ jaar. Zij zal het kind onderhouden, bij 18 jaar 15 gld. 15 stuivers.

   Cornelis Jillisz, j.m. van Blesk., met Pietertien Ariensd. Brandt, weduwe wijlen Wouter Woutersz, beijde alhier wonende, zijn aangetekend den 15 Decemb. 1714 en getrouwd den 6 Janu. 1715 [in Bleskensgraaf].

  × Bleskensgraaf 25-10-1711   Wouter Wouters Schoonderwoerd , *Bleskensgraaf 1688 , ~Bleskensgraaf 10-10-1688 , † ±1713.
      Zoon van Wouter Wouters (Wouwter Wouwtersz) Schoonderwoerd en Neeltien Bastijaenen ( Corperaal) .
   Otr. op 2-10-1711 in Bleskensgraaf.
   Doopget. IJsbrand Claesz, Dirk Bastiaenz. en Maeijken Woutersd.
   Overleden tussen mei 1711 en november 1715.

   Get. bij de doop: Dirk Bastijaenz Corperaal (?) en IJsbrand Claesz Brand .

  × Bleskensgraaf 6-1-1715   Cornelis Jilisz de Jonge , * 1681 , ~Bleskensgraaf 6-7-1681 , [] Bleskensgraaf 26-7-1724.
      Zoon van Jillis Cornelisse (van der Graaf) en Cornelia Jans van de Giessen .
   Otr. op 15-12-1714 in Bleskensgraaf.
   Doopget. Cornelis Ariens, Arien Cornelisse en Trijntje Cornelis.
   Begraafdatum is onzeker.

   Get. bij de doop: Arien Cornelis Joppen (?) en Arien Cornelisz (van der Graaf) (??) en Trijntgen Cornelis (van der Graaf) (?) .

  5 kind(eren)


 7. Pieter Ariensz Brand , *Bleskensgraaf 1690 , ~Bleskensgraaf 24-12-1690 , † Bleskensgraaf 7-9-1696 .
  Get. bij de doop: IJsbrand Claesz Brand (?) en Teuntie Cornelisse Brand .
  Pieter Ariensz trad op als getuige bij de doop van Pietertje Jacobs Brand .
   Doopget. Leendert Ariensz, Sigbrand Claasz Brandt, Teuntie Cornelisd. Brandt.


 8. ? Ariaantje Ariens Brand , * >1690 .

  ×   Adriaan Cornelisse Joppe .
   Kinderen gedoopt in Bleskensgraaf: Arij (1728) en Annigje (2x).


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.