Cors Corsse de Jong , *Westmaas ±1668 , ~Mijnsheerenland 20-1-1669 .
Zoon van Cors Corssen de Jonge en Krintge Aerts (Crijntjen Aerts) .


x Westmaas 12-11-1690 (otr Westmaas 7-10-1690)
    Neesje (Niesje Ariens) van Es , *Klaaswaal ±1665 , † Strijen 3-1-1707.
x >1706
    Marijke Cornelis van Die .    
Marijke Cornelis trad op als getuige bij de doop van Cors Corsz de Jong .

RECHTSBOVEN: Cors werd op 20-1-1669 in Mijnsheerenland gedoopt als zoon van Cors Corssen, die woonde op de Westmaas

Kinderen:
 1. Ariaentje Corsse de Jong , *Strijen 1691 , ~Westmaas 15-4-1691 , † <1704 .
   Geboren onder Strien. Doopget. Grietje Huijgen.


 2. Cors Corsse de Jong , *’s-Gravendeel, Schenkeldijk 1694 , ~Westmaas 3-10-1694 , † <1749 .
  Get. bij de doop: Leena Corsse de Jong .
   Zijn weduwe hertrouwde op 8-12-1748.
   Geboren aan de Strijenze Dijck.
   Doopget. Lenage Corsse.

  x Klaaswaal 28-5-1719   Crijntje Simons (Krijntje Simons) Vrijland , *Klaaswaal ±1695 .
      Dochter van Simon Crijnen Vrijlant (?) en Soetje Jacobs Corving (?).
   Otr. op 6-5-1719 in Klaaswaal.
   Cors Corsz de Jong, j.m., geboortig van onder Strijen, en aldaar woonende, ende Crijntje Sijmens Vrijland, j.d. geboortig van en woonende onder Claaswaal, zijn alhier getrouwt den 20 meij 1719.

   Kinderen: Cors, Soetje (2x), Simon (2x), Hendrik en Neesje.

   Krijntje Simons trad op als getuige bij de doop van Neesje Hendriks Meuselaar , de doop van Corstiaan Bastiaansz den Broeder , de doop van Kors Leendertsz de Jong .

  7 kinderen


 3. Arij Corsse de Jong , *’s-Gravendeel, Schenkeldijk ±1696 , ~Westmaas 13-1-1697 .
   Geboren aan de Strijense Dijk. Doopget. IJfje Aridenz.

  x ±1720   Ariaantgen Pieters Becol , * ±1695 .
      Dochter van Pieter Becol (?) en Marijtje Fransse Packet (?).

   Ariaantgen Pieters Becol/Bekol.

  6 kinderen


 4. Hendrik de Jong , *’s-Gravendeel, Schenkeldijk ±1700 , ~Westmaas 9-1-1701 .
   In de Greup, doopget. onleesbaar.


 5. Ahrentje Corsse (Adriaentie Corsse) de Jong , * 1703 , ~Westmaas 25-11-1703 , [] Westmaas ±10-7-1752.

  x Westmaas 6-5-1725   Hendrik Meertense Meuselaar , * 1697 , ~Westmaas 13-10-1697 , † ±1728.
      Zoon van Maarten Joppen ( Muijselaar) en Maaike Hendriks .
   Otr. op 13-4-1725 in Westmaas.
   Hendrik Meertense Meuselaar, j.m., [..] met Ariaantje Korse de Jong, j.d. geboortig onder Strijen en woonende in de Group, zijn alhier den 13 April 1725 in wettige ondertrouw aangeschreven en den 6 Meij alhier getrouwt.
   Westmaas, 1697, den 13 Octob. In d’Groep. O. Maerten Joppe, Maijke Heijndriks, G. Marige Jans. K. Hendrik.

   Hendrik Maartens Muijselaar/Meuselaar.

   Op 7-10-1663 in Heerjansdam werd een Maarten Joppen Meuselaar gedoopt, die trouwde met Maaike Hendriks en op 22-2-1705 in Westmaas een zoon Jaob liet dopen.

  x Westmaas 28-9-1732   Bastiaan Meeuwisse den Broeder , * 1680 , ~Westmaas 16-6-1680 , † Westmaas 30-12-1738.

  x Westmaas 30-10-1740   Herbert Hoek , *Numansdorp 1714 , ~Numansdorp 5-8-1714 , † >6-1752.
      Zoon van Willem Mattheusz Hoek en Aaltge Eusten van der Kaag .
   Otr. op 6-10-1740 in Westmaas.
   Westmaas, 1740: "den 6 October heefft sig aangegeven om te Trouwen Arijaantie Corss de Jong, wede. Bastiaan den Broeder, met Hubert Will. Hoek, woonende onder Oud-Beijerl."

   Den 8 Octob. 1740 zijn hier [in Westmaas] in ondertrouw aangeschreven Herbert Willemsz Hoek, j.m., geboren en woonende onder Numansdorp, en Ariaantje Corse de Jong, weduwe van Bastiaan den Broeder, geboren aan de Strijense Westdijk en woonende in de Group, en zijn den 30 dito alhier getrouwt.
   Een kind gedoopt van de Middelsluis genaamt Herbert.
   De vader Willem Matheusz Hoek.
   De moeder Aaltje Oeste.
   De getuige Ariaantje Jansd. Hoek.

   Get. bij de doop: Ariaentje Jans Hoek .

  10 kinderen


 6. Gerrit Corsse (Geerit Korsz) de Jong , * 1705 , ~Strijen 1-3-1705 .

  x Klaaswaal 16-5-1728   Jannetje Hendriks Visser , * 1704 , ~Klaaswaal 21-9-1704 , † <1736.
   Otr. op 23-4-1728 in Klaaswaal.
   Gerrit Corsz. de Jong, j.m., & Jannigje Hendriksd. Visser, j.d., beide van Klaaswaal, zijn in onse kerke getrouwt den 16 May 1728.

   Zij was een dochter van Hendrik Ariens Visser en Aaltje Jacobs van Es.

   Jannetje Hendriks trad op als getuige bij de doop van Heijltje Jacobs vander Heiden .

  x ? ±1734   Pietertje Arijs Tieleman , † <6-1737.
      Dochter van Arie Tieleman en ?
   Dit huwelijk kan ik noch in Klaaswaal, noch in Numansdorp, noch in Westmaas vinden.

  x Klaaswaal 7-7-1737   Neeltje Aarts van Es .
      Dochter van Aert Jacobs (Arie Jacobs) van Es en Johanna (Anna Johannesse) de Lange .
   Otr. op 15-6-1737 .
   Den 15 junii zijn bij ons [in Klaaswaal ..] in wettige ondertrouw opgenomen:
   Gerrit Korss. de Jong, weduwenaer van Pietertje Arijsd. Tieleman, en Neeltje Arijsd. van Nes, wed. van Hendrik Krijs. Pals, bijde wonende alhier, zyn in onse kerk getrouwt den 7 julii 1737.

   Neeltje Arijs/Aarts van (N)Es.

  x Klaaswaal 29-4-1759   Geertruij Bastiaans van der Sluijs , * 1708 , ~Nieuw-Beijerland 28-10-1708 .
   Geeret Kors de Jong, weduwenaer van Neeltje van Es, en Gertruij van der Sluijs, wede van Cornelis Troost, beide van hier, zijn in onse kerk getrouwt den 29 April 1759.

   Geertruij Bastiaans van der Sluijs trouwde op 4-12-1746 in Klaaswaal met Cornelis Troost en liet met hem de volgende kinderen dopen in Klaaswaal in de periode 1747-51: Maartje, Annetje en Willemtje.

   Geertruij is wsl. een dochter van Bastiaen Pieters van der Sluijs en één van diens echtgenotes, de eerste, Ariaantje Jacobs Seigneur/Singjeur.

  4 kinderen


 7. Leendert Corsse de Jong , *Strijensedijk 1706 , ~ 29-8-1706 .

  x 1731   Neeltje Antonise Kamp , * ±1710 .
   Otr. op 12-10-1731 in Zuid-Beijerland.

   Wsl. een dochter van Anthonie Jans Kamp en Grietje Klaasse Schenk, die op 16-4-1706 in Strijen in ondertrouw gingen.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.