Adriaen Adriaensz de Jonge , * ±1580 , † Capelle (NB) ±1640.
Zoon van Adriaen Peeter Stacen de Jonge en Janneke Adriaen Anthonis van Campen .


× ±1612
    Catalijn Geldens (Lijntgen Geldens) Paans , *’s-Grevelduin-Capelle ±1585 , † ’s-Grevelduin-Capelle 24-4-1661.
Kinderen:
 1. Aentgien Adriaens de Jonge .

  ×   Jan Cornelis Jan Claes .

   Op 2-4-1655 verkopen Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen en Tonis Adriaens den Jongen medenamens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Bastiaen Dries. Betaals wordt via een wilkeur.

   Op 11-6-1655 in Capelle verkopen Gelden Adriaens den Jongen mede als voogd van het kind van Peter Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaensen
   namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, Jan Adriaens den Jongen mede namens Stijnken Wouters
   Duijser wed Peter Adriaens den Jongen, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Peeter Adriaens de Jongen, den Ouden.

   Capelle, 12-2-1659: Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris, waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.


 2. Willemken Adriaens de Jonge , * ±1614 .

  ×   Quirijn Jacobs (Crijn Jacobsen) Vos .
   Willemken Adriaens de Jonge x Quirijn Jacobsen Vos, huijstimmerman, Dordrecht.

   Crijn Jacobsen Vos liet in 1633 in Dordrecht een zoon Dirck dopen. Hij was huijstimmerman in Dordrecht.

   Erfdeling in 1655 in Capelle door Bastiaen Dries, Dirck Aert Goossens als voogd en Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dries Aert Goossens en Peterken Cornelis ter eenre en Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen en Peeter Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens ter andere zijde.

   Op 2-4-1655 verkopen Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen en Tonis Adriaens den Jongen medenamens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Bastiaen Dries. Betaals wordt via een wilkeur.

   Capelle, 12-2-1659: Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.


 3. Adriaan Adriaans de Jonge , * 1615 , ~’s-Grevelduin-Capelle 24-5-1615 .
   Doopgetuigen: Anneken Diericxsz van Clootwijck, huisvrou van Jan Joosten van Loone, en Meus Jansz van Sprangh.

   Capelle, 18-11-1653: Erfdeling door Lijsken Adriaens de Jonge laatst wed van Andries Aert Goossens met
   Adriaen Adriaens den Jongen, haar broer, en Adriaen Aerts Orleman, schoon[..] ter eenre en Bastiaen Andries, voorzoon, Dirck Aert Goossens als voogd en Cornelis Bastiaens als toesiender van de vier nakinderen van Andries bij Peeterken Cornelis.


 4. Lijsken Adriaens (Lijsken Adriaen Adriaenssen) de Jong , *Capelle (NB) ±1615 , † ±1653 .

   Lijsken Adriaen Adriaenssen Horeman.

   Bij haar huwelijk was Lijsken j.d. van Capelle. Andries was weduwnaar van (1) Hendricxken Cornelis Janssen en (2) Peterken Cornelissen Cloostermans. Hij had een zoon Bastiaen uit zijn 1e huwelijk en 4 jonge kinderen uit zijn 2e huwelijk.

   Andries Aert Goosens en Lijsken Adriaen Adriaenssen Horeman, wonende te Capelle, maken op 5-3-1652 een testament op, waarin zij bepalen dat het door hen op heden gekocht stuk land na de dood van de eerststervende verdeeld zal worden: een deel voor de langstlevende en een deel voor de erfgenamen van de overledene.

   Capelle, 18-11-1653: Erfdeling door Lijsken Adriaens de Jonge, laatst wed. van Andries Aert Goossens, met Adriaen Adriaens den Jongen, haar broer, en Adriaen Aerts Orleman, schoon[..] ter eenre, en Bastiaen Andries, voorzoon, Dirck Aert Goossens, als voogd en Cornelis Bastiaens als toesiender van de vier nakinderen van Andries bij Peeterken Cornelis.
   Lijsken overleefde haar echtgenoot, maar kennelijk overleefde zij hem maar enkele maanden.

   Loon op Zand, 24-11-1653:
   Lijsken Adriaen Adriaenssen, laatst weduwe van Andries Aert Goossens (1/2) en Bastiaen, zoon van genoemde Andries en diens eerste vrouw Hendricxken Cornelis Janssen, en Dierck Aert Goossens en Bastiaen Cornelissen Cloostermans als voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peterken Cornelissen Cloostermans (1/2) transporteren goederen aan Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Cappele.

   Loon op Zand, 20-1-1654:
   1. Anthonis Adriaenssen de jonge, wonende te Capelle, tevens voor zijn broers en zusters, allen als erfgenamen van hun zuster Lijsken, 2. Dirck Aert Goossens, zich sterk makend voor Bastiaen, zoon van Andries Aert Goossens en diens eerste vrouw Hendricxken
   Cornelis Jans, en
   3. genoemde Dirck Aert Goossens en Cornelis Bastiaenssen
   Cloostermans als voogden over de vier onmondige kinderen van voornoemde Andries en diens tweede vrouw Peeterken Cornelis Bastiaenssen Cloostermans, transporteren goederen aan Elias Geerit Jan Adriaenssen.

   Taxatie van de goederen van Lijsken Adriaens de Jong wed Andries Aert Goossens op 25-11-1654 in Capelle.

  × Capelle (NB) 11-11-1649   Andries Aerts Goossen (Dries Aert Goossens) , * ±1605 , † 1653.


 5. Peter Arijense (de Jonge) , * 1617 , ~’s-Grevelduin-Capelle 23-4-1617 .
   Hij is een zoon van "Adriaen Adriaensen en Leijntgen Gellensd." (Antonissen Paans).


 6. Gelden Adriaens (Ghelde Arisen) de Jong , * ±1618 .

   Ook "Gelden Adriaen Horeman" genoemd. Hij was j.m. van Capelle.

   Op 14-3-1657 in Besoijen was sprake van een transport tussen Ghelde Adriaensse de Jongh en meester Wouter Verwiel, schoolmeester te Sprang.

   Erfdeling in 1655 in Capelle door Bastiaen Dries, Dirck Aert Goossens als voogd en Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dries Aert Goossens en Peterken Cornelis ter eenre en Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen en Peeter Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens ter andere zijde.

  × Sprang 2-2-1640   Keuntgen Franssen (Ceuntie Frans Corsten) de Bije , *Sprang ±1600 .

  4 kinderen


 7. Anthonis Ariaens (Thonis Adriaense) de Jonge , * ±1620 .

  × ’s-Grevelduin-Capelle 18-3-1643   Anneke Geeretse , * ±1620 , † <1681.

  9 kinderen


 8. Mariken Adriaens (Maeijcken Adriaens) de Jonge , * 1622 , ~Capelle (NB) 3-7-1622 .

   Zij was een dochter van Adriaen Arissen en Lijntien Geldens Antonissen Paans.

  ×   Hermen Bartholomeus (Herman Bartelmeusz) van Buijlbleijcker .
   In 1649 in Dordrecht lieten zij een zoon Bartolomeus dopen.

   Hermen Bartholomeus van Buijl(bleijcker).

   Erfdeling in 1655 in Capelle door Bastiaen Dries, Dirck Aert Goossens als voogd en Bastiaen Cornelis als toesiender van de vier kinderen van Dries Aert Goossens en Peterken Cornelis ter eenre en Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen en Peeter Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens ter andere zijde.

   Op 2-4-1655 verkopen Gelden Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen en Tonis Adriaens den Jongen medenamens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaens en namens Hermen Bartholomeus, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Adriaens den Jongen, Peter Adriaens den Jongen, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Bastiaen Dries. Betaals wordt via een wilkeur.

   Op 11-6-1655 in Capelle verkopen Gelden Adriaens den Jongen mede als voogd van het kind van Peter Adriaens den Jongen, Adriaen Adriaens den Jongen, Tonis Adriaens den Jongen mede namens Crijn Jacobs Vos, huijstimmerman, Dordrecht, x Willemken Adriaensen
   namens Hermen Bartholomeus van Buijlbleijcker, Dordrecht, x Maeijcken Adriaens, Jan Cornelis x Aentgien Adriaens, Jan Adriaens den Jongen mede namens Stijnken Wouters
   Duijser wed Peter Adriaens den Jongen, erfgenamen van Lijsken Adriaens den Jongen, hun zus, aan Peeter Adriaens de Jongen, den Ouden..

   Capelle, 12-2-1659: Erfdeling door de kinderen van Adriaen Geldens: Adriaen Adriaens, Henrick Cornelis Back x Aentgen Adriaens, Dirck Wouters x Peterke Adriaens, Adriaen Geldens als voogd van de kinderen van Gelden Adriaens, Gelden Adriaens, Adriaen Peeters en Antonis As den Jonge, Jan Cornelis Jan Claes x Aentken Adriaens mede namens Quirijn Jacobs Vos x Wilmijntken Adriaens, Hermen Bartholomeus van Buijl x Maijken Adriaens, de kinderen van Huijbert Geldens, twee kinderen van Maijken Geldens, Dubbeldam: Grietken Lauris en Neeltken Lauris waarvoor Jan Borgh, zwager, zich sterk maakt, Adriaen Geldens en Ghijsbert Tonis als voogden van boedel van Engeltke Geldens, Jan Borgh x Lijsken Lauris, kinderen en kindskinderen van Tonis Geldens en Lijntken Geldens, allen erfgenamen van Engeltken Geldens, muij en grootmuij.

  1 kinderen


 9. Jan Adriaens de Jonge , * ±1625 , † ±1658 .

   Jan’s dochter Beatris woonde in 1675 in ’s-Gravendeel.

   Loon op Zand, 2-1-1653: Thomas, Peter de Oude, Adriaen en Peter de Jonge, zonen van Geeridt Cornelissen Cauwenberch en wijlen Marie Peter Adriaen Maes, met Cornelis Corstiaenssen Borsten en Jan Aariaenssen de Jonghe, als voogden over de 2 onmondige kinderen van Joost Corstiaenssen Borsten en Marie Geeridts Cauwenberch, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.

   Capelle, 19-6-1658: Erfdeling door Dirck Jans van Nederveen, Jan Adriaens de Jonge x Gerike Jans van Nederveen, Sebastiaen van Esch x Janneke Jans, Eltken Jans van Nederveen wed Joachim Adriaens Verster, Catalijntken Jans van Nederveen, Wouter Jans van Nederveen, Gerit Dircks van Nederveen als voogd en Adriaen Wouters Roothals als toesiender van de Adriaen en Aeltken Jans van Nederveen, de jongste kinderen, volgens testament te Rotterdamvan 4-4-1656, kinderen van Jan Dircks van Nederveen, schout, en Beateris Wouters Roothals.
   Toegevoegd: Adriaen Jansen Hoijmeijer x Eltken Jans voldaan op 8-4-1666; verder ook Geeretken Jans wed van Jan Adriaens.
   Jan was al overleden vóór de doop van zijn gelijknamige zoon op 18-05-1659. Hij is dus eind 1658 of begin 1659 overleden.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 16-12-1655   Gericken Jans van Nederveen , * 1621 , ~’s-Grevelduin-Capelle 5-9-1621 , † ’s-Grevelduin-Capelle 16-2-1675, [] ’s-Grevelduin-Capelle .

  2 kinderen


 10. Peter Adriaens (Peter Arisse den Ouden) de Jonge , *Nieuwe Vaart 1626 , ~’s-Grevelduin-Capelle 27-12-1626 , † 1700 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 8-6-1700.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 28-3-1649   Willemke Ariens Smits , * ±1625 , † ±1659.
      Dochter van Adriaen Cornelisz Smits en Eijcken Gerrits Looper .
   Otr. op 11-3-1649 in ’s-Grevelduin-Capelle.
   Pieter Ariens de Jonge, j.m., en Willemken Ariens, j.d., beiden van Capelle.

   Op 21-10-1660 in Capelle compareerde Peeter Adriaenss den Jonge, weduwenaer van Willemken Adriaens Smit, ende heeft aengenomen van Adriaen Corneliss Smit int bijwesen van Gerit Adriaenss Smidt, vader en broeder, als voogden, en int bijwesen van Tonis Adriaenss den Jongen sijn vier kinderen, Ariaen, Janneken, Lijsken ende Jan, bij Willemken. Adrieen en Elisabeth sijn voldaen.

   Capelle, 6-5-1680: Erfdeling door
   - Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
   - Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
   - Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits, als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
   - Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼;
   Zij zijn allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits, wed Ariaen Smidts.

   Ariaen en Lijsken Peeters de Jonghe, kinderen van Peter Ariaens de Jonge en Willemken Ariens Smidts met hun vader verkopen [iets] aan Hendrick Handricxs Mulder, hun oom, op 3-4-1680 in Capelle.

  × ’s-Grevelduin-Capelle 21-11-1660   Arjantgen Jans van Hamont , * ±1630 , ~’s-Grevelduin-Capelle 20-1-1631 , [] ’s-Grevelduin-Capelle 17-9-1704.

  9 kinderen


 11. Dirck Adriaensen de Jonge , * 1629 , ~’s-Grevelduin-Capelle 19-8-1629 .
   Doopgetuige was Arenge Claes. Zijn vader wordt "Adriaen Aerts Hoornman" genoemd.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.