Heijndrick van der Kars .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ? Adriaentje Hendricks van der Kars , * ±1630 , † >1689 .

  x ±1653   Wouter Isaacksz Por , † ±1654.
      Zoon van Isaack Por en ?
   Dit huwelijk kan maar kort hebben geduurd, al is Adriaentje in die periode wel zwanger geweest.
   Mijnsheerenland, 27 januari 1655:
   Overeenkomst betreffende vertichting en uitkoop tussen Wouter Isack Por, wonende aan de Stoutjes dijk, weduwnaar van Anneke Ariens Stouchen, en Claas Cornelis van Stougen, oudoom paternel, benevens Leendert Isack Por, oom en bloedvoogd van het nagelaten weeskind met name Aryen Wouters Por, oud omtrent 1 jaar. Abram Isack Por blijft in bezit van al de goederen, actie en kredieten, paarden, koeien, schapen, varkens, wagen, ploegen, bedden, dekens en alles wat tot de molkerij behoort. Hij belooft de kinderen op te brengen in eet en drank, schoeien en kleden etc. en op hun 18e verjaardag eens uit te keren de som van 128 gulden en 14 stuivers van hun moederlijk goed. Genoemd: Adriaantje van der Kars, laatst weduwe van Wouter Isack Por (26.11.1663).
   Een Isaac Libartsz en Jacomijntje Wouters lieten op 2-3-1636 in Oud-Beijerland een zoon Wouter dopen.

   Mijnsheerenland, 3 mei 1654:
   De voogden der nagelaten weeskinderen van Annetje Cornelis, verwekt door Wouter Isaacks Por, verkopen in het openbaar al de kleren etc. van de overledene.

   Wouter Isaacksz Por, wednr. won. onder Mijnsheerenland en Ariaentge Heijdricks, j.d. van OB, mede won. aldaer, get. Heijdrick Ariensz van der Kas, gingen eind 1654 in Oud-Beijerland in ondertrouw.

   Wouter Isaacks Por, Leendert Isaacks Por en Abraham Por worden op 25-4-1653 genoemd bij een openbare veiling in Mijnsheerenland.

   Mijnsheerenland, 9 juli 1653: Staat van al de goederen van Adriaan Cornelis Stougens, in zijn leven gewoond hebbende in Mijnsheerenland van Moerkercken, opgemaakt door Wouter Isaacks Por, man en voogd van
   Anneke Ariens, en Claas Cornelis Stougens, oom en administratieve voogd van Cornelis Adriaans Stougens alsmede de erfgenamen ab intestato. Genoemd: Adriaan Cornelis Sijdervelt; de hofstede, overgenomen door Wouter Isaacks Por, groot 20 morgen land, toekomende de Heer van Urk. 5 morgen land in de Greup, enz.

   Op 21-3-1671 was sprake van de kinderen van Wouter Isaacks Por i.v.m. hun vaderlijk bewijs en het testament van hun broeder [=oom van de kinderen] Cornelis van der Stouw.

   Mijnsheerenland, 24 maart 1690:
   Heijndrick Por, Aryen Schalcken, gehuwd met Annetje Wouters Por; Arnoldus Cromstryen, Issack Wouters Por, voogd over Simon en Aryen van Dijck, alsmede Ingetje Ingens Winter, haar sterkmakende voor Ariaentje van Dijck, verklaren na een publieke opveiling verkocht te hebben aan Isaack Wouters Por 6/7 deel van 2 morgen land in Westmaas-Nieuwland. Oost: de vliet, west: de Groeneweg, zuid: Cornelis Wouters Koijman en noord: Dirck Dircx Cranendonck. Verkocht voor 720 gulden contant geld.

   IJzaak Woutersz Por en Maria Heijnderics de Jong lieten op 1-12-1687 in Oud-Beijerland een zoon Wouter dopen met als doopgetuigen Henderic Woutersz en Annigie Wouters.

   Voor het begraven van de vrouw van Wouter Por 3 gulden en 4 stuivers in 1730 in Mijnsheerenland.

  x >1654   Lauweris Simonsz van Dijck , † <1681.

  x >1680   Jacob Robbe , † <1691.

   De voogden van de minderjarige kinderen van Ariaentie Heijndricx van der Kars, laatst Jacob Robbe, verveilen enig huisraad en havelijke goederen op 27 april 1690.

   Mijsnheerenland 4 juli 1690:
   De meerderjarige kinderen en de voogden van de minderjarige kinderen van Ariaentie Heijndricx van der Kars, laatst weduwe van Jacob Robbe, verveilen enige korenvruchten te velde:
   7 meen, groot 2 morgen en 2 roeden zomergerste, de morgen voor 40 gulden
   1 morgen 449 roeden maartse gerst, de morgen voor 70 gulden
   2 morgen en 248 roeden spelt, de morgen voor 50 gulden
   1 morgen en 45 roeden bonen, de morgen voor 26 gulden
   1 morgen 178 roeden tarwe, de morgen voor 77 gulden
   2 morgen koolzaad, de morgen voor 132 gulden etc.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.