Anna Keesmaat , * 1778 , ~Alblasserdam 14-6-1778 , † Zwijndrecht 22-6-1850.
Dochter van Jan Arijse Keesmaat en Lijsbet (Lijbje Andriese) Brouwer .
Get. bij de doop: Zijgje Arijse Keesmaat .


× ±1798
    Gerrit Pieters Stolk , *Groote Lindt 1778 , ~Groote Lindt 14-6-1778 , † Zwijndrecht 2-12-1846.

Afb. Anna Keesmaat werd gedoopt in Alblasserdam, verhuisde diverse keren en overleed uiteindelijk in Zwijndrecht.   

Kinderen:
 1. Pieter Gerritse Stolk , *Volgerland van Meerdervoort 9-12-1798 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 16-12-1798 , † Hendrik-Ido-Ambacht 16-6-1866 .
  Pieter Gerritse trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Kornelisse Stolk , het huwelijk van Wouter Stolk .
   Den 16 December Pieter. Zoon van Gerrijt Stolk en Anna Keesmaat, geboren den 9 December 1798 in ’t Volgerland van Meerdervoort, de vader getuige.

   Pieter Stolk, geboren te Hk. Ido Ambt. den 9 December 1798, van beroep Arbeider, zoon van Gerrit en van Anna Keesmaat.
   Bij de loting voor de nationale militie is het nummer 5 hem ten deel gevallen, hetwelk hem tot dienst verpligtende, waaraan hij heeft voldaan. Op 15 maart 1822 is hij uit dienst ontslagen.
   Pieter Stolk heeft een lengte van 1 El, 6 Palm en 8 Duim. Zijn aangezicht is lang, zijn voorhoofd klein, zijn kind rond. Zijn ogen zijn lichtbruin, evenals zijn haar en wenkbrauwen. Pieter Stolk heeft een lidteken aan zijn hals onder zijn rechteroor.

   Bij zijn huwelijk was zijn vader, Gerrit Stolk, arbeider, tegenwoordig en gaf zijne toestemming.

   In 1858 was Pieter Stolk schipper van beroep. Hij was toen als getuige aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter Barbara Stolk met scheepstimmerman Klaas Huijzer.

  × Zwijndrecht, Meerdervoort 31-12-1824   Barbara Jans Bakker , *Ridderkerk 20-10-1799 , ~Ridderkerk 27-10-1799 , † Hendrik-Ido-Ambacht 24-1-1883.
      Dochter van Jan Denijsse (Jan Denijsz) Bakker en Barbera (Barbara Barendse) Groenevelt .
   Get. bij het huwelijk: Jan Denijsse (Jan Denijsz) Bakker en Gerrit Pieters Stolk en Arij (Arie Gerritsz) Stolk en Denijs Jansz Bakker .

   Op 11 december 1824, dus vóór de bruiloft, werd hun 1ste kind geboren, dat na enkele maanden overleed.

   Beiden woonden voor hun huwelijk in het Volgerland van Meerdervoort.

   Getuigen bij hun huwelijk waren de vaders Jan Bakker en Gerrit Stolk en ook Arie Stolk, oud 23 jaren, arbeider, wonende in het Volgerland van de Groote Lindt, broeder van voormelde Pieter Gerritse Stolk, en Denijs Bakker, oud 23 jaren, arbeider, wonende in het Volgerland van Meerdervoort, broeder van voormelde Barbera Bakker.
   Den 27 October is alhier dedoopt een dogter van Jan Denijsse Bakker en Barbara Barendse Groeneveld, e.l. en litmaten, getuige Maaike Pieterse Kranenburg, litmaat. ’t kind geboren den 20 October is genaamd ... Barbera.

   Ten tijde van haar huwelijk was Barbera Bakker arbeidster, geboren te Ridderkerk en wonende in het Volgerland van Meerdervoort, meederjarige dochter van Jan Bakker, arbeider, wonende insgelijks en bij het huwelijk aanwezig en zijn toestemming gevende.
   Zij werd 83 jaar oud.

   Get. bij de doop: Maaijke Pieters Kranenburg .

  9 kind(eren)


 2. Arij (Arie Gerritsz) Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 24-5-1801 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 31-5-1801 , † Norg (Dr) 7-11-1881 .
  Arie Gerritsz trad op als getuige bij het huwelijk van Pieter Gerritse Stolk , het huwelijk van Pieter Kornelisse Stolk , het huwelijk van Jan Gerritse Stolk , het huwelijk van Gerrit den Beste .
   1801. Den 31 Maj. Arie. Zoon van Gerrit Stolk en Anna Keesmaat, geboren den 24 Maj 1801 onder ’t Volgerland van Meerdervoort, de vader getuige.

   Arie Stolk was werkman / arbeider van beroep.

   Arij Stolk, geboren te Heeroudelandsambacht in Mei 1801, van beroep arbeider, zoon van Gerrit en van Anna Keesmaat, wonende te Heeroudelandsambacht. Bij de loting van de nationale militie kreeg hij nummer 18, hetwelke hem tot geenen dienst verpligt.

   Arij Stolk heeft een lengte van 1 El, 6 Palm, 2 Duim en 2 Streep. Zijn aangezicht is lang, zijn voorhoofd breed, zijn neus groot, zijn kin lang. Zij ogen zijn blauw en zijn haar en wenkbrauwen zijn blond.

   Ten tijde van het huwelijk van zijn dochter Jannigje, in okt. 1862, bevond Arij Stolk zich reeds in Veenhuizen.
   Op heden, den 7den Nov. 1881 verschenen twee zaalopziener van Veenhuizen die getuigden dat Arij Stolk, "weduwnaar" [=man] van Zeigje van der Graaf, wonende te Veenhuizen, gemeente Norg, zonder beroep, geboren in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht den 24sten Mei 1801, dat hij des morgens te zeven uren in het derde gesticht te Veenhuizen in de gemeente Norg in de ouderdom van 80 jaar is overleden.

   Het Derde Gesticht was één van de drie grote gestichten die generaal Johannes van den Bosch in 1823 in Veenhuizen liet bouwen voor de opvang van paupers, landlopers en weeskinderen. Tienduizenden armen werden er in de 19e eeuw ‘verpleegd’ en heropgevoed.

  × Zwijndrecht, Meerdervoort 24-11-1824   Sijgje Hendriks van der Graaf , *’t Ambacht 30-4-1801 , ~Zwijndrecht 3-5-1801 , † Alblasserdam 26-12-1891.
      Dochter van Hendrik Willemsz van der Graaf en Jannigje Fransse Vaandrager .
   Huwelijksgeboden te Heeroudelandsambacht.
   Beiden woonden in het Volgerland van Meerdervoort. Sijgje’s beide ouders waren inmiddels overleden.
   Van hun kinderen bereikten alleen dochters Teuntje en Jannigje jr. de volwassen leeftijd. Hun oudste kind, Hendrik, werd 10 jaar oud.

   Sijgje van der Graaf verklaarde níet te kunnen schrijven, daar zij dat nooit geleerd had.
   Sijgje de Graaf, 90 jaar oud, weduwe van Arie Stolk, dochter van Hendrik de Graaf en Jannigje Vaandrager.

   Sijgje Hendriks trad op als getuige bij het huwelijk van Gerrit den Beste , het huwelijk van Gerrit de Kok .

  7 kind(eren)


 3. Lijsbeth Gerritse Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 31-1-1803 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 13-2-1803 , † Hendrik-Ido-Ambacht 13-2-1803 .
  Get. bij de doop: Elisabeth (Lijsbeth Gerritse) Versloot .
   Den 13 Februarij Lijsbeth. Dochter van Gerrit Pieters Stolk en Anna Jansd. Keesmaat, geboren den 31 Januarij 1803 onder ’t Volgerland van Meerdervoort. De vader getuige met Lijsbeth Versloot.


 4. Deliana Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 17-4-1804 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 22-4-1804 .
   Den 22 April. Deliana. Dochter van Gerrit Pieterz Stolk en Anna Jans Keesmaat, geboren den 17 April 1804 onder ’t Volgerland van Meerdervoort. De vader getuige.
   Wsl. vóór de invoering van de burgelijke stand reeds overleden.


 5. Jan Gerritse Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 21-1-1806 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 2-2-1806 , † Hendrik-Ido-Ambacht 28-7-1868 .

  × Hendrik-Ido-Ambacht 10-8-1825   Sijgje Dijksman , *Kijfhoek, Volgerland 6-10-1804 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 14-10-1804 , † Hendrik-Ido-Ambacht 1-7-1868.

  10 kind(eren)


 6. Johannes Stolk , *Zwijndrecht, Meerdervoort 5-9-1808 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 11-9-1808 , † Zwijndrecht 10-11-1884 .
  Johannes trad op als getuige bij het huwelijk van Wouter Stolk .
   Joannes is "geboren den 5 September 1808 onder ’t Volgerland van Meerdervoort, de vader getuige met Maria Henkelman" bij de doop op 11 sept. in H.I.A.


 7. Adriaan Gerritse Stolk , * ±1810 , † Delft 19-1-1834 .
   Níet in het doopboek van H.I.A. gevonden.
   Adriaan Stolk, wonende te Sandeling Ambacht. Overleden in het tijdelijk hospitaal aan het Oude Delft. Hij was kanonnier van de artillerie kompagnie tweede bataillon der vierde afdeeling van Zuid-Holland. Hij was ongehuwd.


 8. Adrianus Gerritse Stolk , *Heer Oudelands Ambacht, Volgerland 23-8-1812 , † Papendrecht 22-1-1866 .
  Adrianus Gerritse trad op als getuige bij het huwelijk van Wouter Stolk .
   Geb. te H.I.A. op 23sten Aug. 1812 in het geweezen Volgerland van Heeroudelandsambacht:
   Adrianus, zoon van Gerrit Stolk en van Anna Keesmaat deszelfs huisvrouw.

   Adrianus Stolk had bruine ogen, een rond voorhoofd, gewone mond en ronde kin. Zijn haar en wenkbrauwen waren zwart. Hij was arbeider van beroep. Hij zette zijn handtekening als "Adri Jans Stolk".

   In de gemeente Hendrik Ido Oostendam en Schildmanskinderen Ambacht comparrerden op 31-3-1837 (met acte nr. 5):
   - Adrianus Stolk (24), arbeider, zijne verpligting ten aanzien der Wet op de nationale militie voldaan hebbende, geb. te H.I.A. en won. te Zwijndrecht, meerderj. z.v. Gerrit Stolk, arbeider, wonende te Zwijndrecht, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Anna Keesmaat, zonder beroep, deszelfs huijsvrouw, en
   - Cornelia Bos (22), zonder beroep, geb. en won. te H.I.A., meerderj. d.v. Bart Bos, arbeider, won. te H.I.A., hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende, en van Pietertje Vermeer, zonder beroep, desselfs huisvrouw.
   De 1ste afk. van dit huwelijk was op zondag den 19den Maart.
   De overige getuigen waren níet verwant aan de bruid en bruidegom.
   In dit geval verklaarden Bart Bos en Gerrit Stolk níet te kunnen schrijven noch teekenen, terwijl hij eerder wel zijn naam onder huwelijkscten had gezet.
   Adrianus trekende als "Aeri Jans Stolk".

  × Hendrik-Ido-Ambacht 30-3-1837   Cornelia Bos , *Hendrik-Ido-Ambacht 22-12-1814 , † Zwijndrecht 23-10-1880.
      Dochter van Bart Govertse Bos en Pietertje Kornelisse Vermeer .
   Get. bij het huwelijk: Bart Govertse Bos en Gerrit Pieters Stolk .

   Hun zoon Pieter trouwde achtereenvolgens met 2 dochters van Lena Lucasse Stolk en haar man Leendert Gerritse.
   Beboren op den 22-12-1814 onder H.I.A.: Cornelia, dochter van Bart Bos en Pietertje Vermeer, deszelfs huisvrouw.

   Cornelia behoort tot een familie Bos uit Heerjansdam.

   Cornelia trad op als getuige bij het huwelijk van Adrianus Stolk (?) .

  12 kind(eren)


 9. Wouter Stolk , *Hendrik-Ido-Ambacht ±21-10-1816 , † Hendrik-Ido-Ambacht 3-9-1817 .


 10. NN. Stolk , *Heer Oudelands Ambacht 6-10-1818 , levenloos geb. .


 11. Wouter Stolk , *Groote Lindt 24-5-1821 , † Hendrik-Ido-Ambacht 4-4-1854 .

   Wouter Stolk had een lengte van 1 el 740 strepen, een ovaal aangezicht, hoog voorhoofd, grote neus en grote mond en ronde kin. Zijn ogen, haar en wenkbrauwen waren bruin.
   Voor de Nationale Militie had hij nr. 25 geloten, hetwelk hem tot geene dienst heeft verpligt.

   De burgemeester van Zwijndrecht verklaart dat Wouter Stolk, tuiman, wonende te Zwijndrecht, voor zoo veel hem bekend is, in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert, dat hij niet in staat is tot het betalen van enige kosten tot het aangaan van een huwelijk. Gedaan te Zwijndrecht den 23-10-1846.
   Ook voor Teuna van Wingerden werd een dergelijke acte afgegeven, maar dan te H.I.A.

  × Hendrik-Ido-Ambacht 28-11-1846   Teuna van Wingerden , *Hendrik-Ido-Ambacht 15-12-1826 , † Zwijndrecht 20-9-1916.
      Dochter van Markus van Wingerden en Hendrika van der Leer .
   Get. bij het huwelijk: Pieter Gerritse Stolk en Johannes Stolk en Adrianus Gerritse Stolk .

   Wouter Stolk, tuinman, oud 25 jaren, met Teuna van Wingerden, dienstbode, oud 20 jaren. Getuigen waren o.a. Pieter Stolk, oud 48 jaren, Johannes Stolk, oud 38 jaren, Adrianus Stolk, oud 31 jaren, en Jan Bakker, oud 31 jaren, alle vier arbeiders en won. te H.I.A. en zijnde de de eerste drie broeders van Wouter Stolk en de laatst gemelde niet verwant aan vooorgemelde echtgenoten.
   Kinderen: Gerrit, Hendrik, Marcus en Anna (2x).
   Teuna zou in haar tweede huwelijk nog 8 keer zwanger worden.
   "Fenna" van Wingerden, 90 jaar oud, weduwe van Dirk van Pelt, dochter van Markus van Wingerden en Hendrika van der Leer.

  5 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.