Cornelis Leendertsz Kerckhoff , † <1653.
Zoon van ? .


x <1614
    Annetge Willems , † ±1470.

RECHTSBOVEN: De Hillegondakerk in Hillegersberg is het oudste kerkgebouw van Rotterdam

Kinderen:
 1. Willem Cornelisz Kerckhof .

  x Rotterdam, Hillegersberg 5-2-1640   Annetgen Dirx Geneuchelijcke , *Rotterdam, Hillegersberg ±1615 .

  5 kinderen


 2. Cornelis Cornelisz Kerckhoff , † <1665 .
   Overleden tussen 1656 en 1665.

   Te H’berg op 14-5-1664 Zijn gekomen Lenert Cornelisz Kerkhof voor zichzelf en Arien Ariensz van Geervliet, gehuwd met Leentje Cornelisse Kerkhof, kinderen van Cornelis Cornelisz Kerkhof gehuwd met Leentge Fransse, beiden zaliger, erfgenamen van Leentje Claasse die weduwe was van Frans Cornelisse ’t Baesge, en hebben verkaveld.

   Hillgersberg, 1-11-1649: Rekening van Jan Fransz ’t Baesgen, als voogd van de weeskinderen van zaliger Leentgen Fransdr, van wie vader is Cornelis Cornelisz Kerckhoff, gedaan sedert 4-11-1647. Present de vader. Genoemd wordt Leentgen Cornelisdr, een der kinderen.

   In 1650 wordt Cornelis Cornelisz Kerckhoff genoemd als pachter van het doorvaartrecht aan de brug te Terbregge nabij Hillegersberg.

   Hillegersberg, 8-1-1652: Rekening van Jan Fransz ’t Baesgen als voogd van de weeskinderen van zaliger Leentgen Fransdr., van wie vader is Cornelis Cornelisz Kerckhoff, gedaan sedert 1-11-1649. Present de vader.

   Hillegersberg, 22-12-1653: Rekening van Jan Fransz ’t Baesgen als voogd van de nagelate kinderen van zaliger Leentgen Fransdr., van wie vader is Cornelis Cornelisz Kerckhoff, gedaan sedert 8-1-1652. Present de vader. Genoemd worden Leentgen Cornelisdr., Leendert Cornelisz. en de overlden Tijntgen Cornelisdr., de 3 weeskinderen.

   Op 1-2-1658 in Hillegersberg comp.:
   - Jan Fransz ’t Baesge, voor zichzelf,
   - Arien Willemsz van der Kade, gehuwd met Aefge Fransse,
   - Cornelis Cornelisz Kerckhoff en Theunis Dirksz in ’t Hout als vader en in het doen van de scheiding en deling van deze boedel opziende voogden van hare kinderen, geprocreëerd bij Leentge en Maritge Fransse, beiden zaliger,
   tezamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Leentge Claasse, die weduwe was van Frans Cornelisz ’t Baesge, beiden zaliger, en hebben verticht.

   Hillegersberg, 22-9-1659: Rekening van Jan Fransz ’t Baesgen als oom en voogd over de weeskinderen van zaliger Leentgen Fransdr., van wie vader is Cornelis Cornelisz Kerckhoff, gedaan sedert 22-12-1653. Present zijn de vader en de kinderen zelf. Genoemd wordt Leentgen Claesdr. zaliger, grootmoeder van de kinderen.

  x   Leengtgen Fransdr ’t Baesge , † <1646.
      Dochter van Frans Cornelissoon (Frans Cornelisz) ’t Baesge en Leentge Claesse (Leentge Claes Willemsdr) (?).
   Kinderen: Leentgen, Leendert en Trijntgen.
   Te H’berg is op H’berg 5-10-1645 een rekening opgemaakt van Jan Fransz ’t Baesge, als voogd van het nagelaten weeskind van Leentge Fransse
   zaliger, daar vader af is Cornelis Cornelisz Kerkhoff, mede present.

   Te H’berg is op 22-9-1659 een rekening opgemaakt van Jan Fransz ’t Baesgen, als oom en voogd over de weeskinderen van zaliger Leentgen Fransdr, van wie vader is Cornelis Cornelisz Kerckhoff, gedaan sedert 22-12-1653. Present de vader en de kinderen zelf. Genoemd Leentgen Claesdr. zaliger, grootmoeder van de kinderen.

   Zij was een dochter van Frans Cornelisz ’t Baesge en Leentge Claesdr.

  3 kinderen


 3. Arien Cornelisz Kerckhoff .

   Arjen Corneliss Kerckhoff wordt op 16-3-1645 en 27-1-1649 in Hillegersberg vermeld.

   Hillegersberg, 18-5-1654: Rekening van Arien Dammisz, als voogd van de weeskinderen van zaliger Maritgen Lenertsdr., van wie vader is Cornelis Ariensz Kerckhoff, gedaan sedert begin van zijn voogdij. Present de vader en Michiel Cornelisz zelf. Genoemd wordt de uitkoop van het moederlijk bewijs d.d. 23-3-1635. Ook de overleden zuster en broeder Neeltgen Cornelisdr. en Cornelis Cornelisz worden genoemd. Verder nog de 2e zoon Arien Cornelis. Kerckhoff.

   Te Hillegersberg op 14-1-1671 zijn gekomen:
   - Cornelis Cornelisz Kerkhof,
   - Willem Cornelisz Kerkhof en
   - Cornelis Dirksz Kater, elk voor 1/4 part,
   - Annetje Ariens Kerkhof,
   - Arie Simonsz Geneugelijk, gehuwd met Neeltje Ariens, meerderjarige, mitsgaders de voornoemde Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelisz Kerkhof, Pieter Arien Peijen en Leendert Jochumsz als voogden over
   - de minderjarige Arien Cornelisz Kerkhof voor het resterende 1/4 part,
   tezamen erfgenamen van Annet Willems, weduwe van Cornelis Leendertsz Kerkhof, beiden zaliger, en hebben verkaveld.

   Hillegersberg, 11-9-1656: Rekening van Arien Dammisz, als voogd van Arien Cornelisz Kerckhoff, het weeskind van zaliger Maritgen Lenertsdr., van wie vader is Cornelis Ariensz Kerckhoff, gedaan sedert 18-5-1654. Present is Arien Cornelisz zelf. Genoemd wordt de portie gekomen van de erfenis van Trintgen Pieters pronck, die weduwe was van Willem Claesz van der Bregge. Arien Cornelisz werd uit de voogdij ontslagen.

  x ?   Grietgen Cornelisdr .

   Grietgen Cornelisdr. wordt genoemd als vaderlijke grootmoeder van het weeskind van Jan Ariensz. Kerckhoff van wie moeder is Aeffgen Fransdr. Van haar erfde het weeskind 1/7 part.

  5 kinderen


 4. Neeltgen Cornelis Kerckhoff .

  x <1653   Cornelis Dirx Kater .

   Te H’berg op 22-11-1652 is gekomen:
   - Annetje Willems, weduwe van Cornelis Leendertsz Kerkhof, ter eenre, en Cornelis Cornelisz Kerkhof, Willem Cornelis Kerkhof, Arie Cornelisz Kerkhof en Cornelis Dirx Kater, gehuwd met Neeltje Cornelisse Kerkhof, ter andere zijde, en zij hebben verkaveld.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.