Aert Pietersz Klinckert , † <1617.
Zoon van ? .    Maritge Cornelisse .
Kinderen:
 1. Grietge Aerts Klinckert , † >1626 .

    Jacob Cornelisz Olijman , † <1628.

  5 kinderen


 2. Cornelis Aertsz de Oude Clinckert .

   Te H’berg op 11-2-1619 Comp. Cornelis Aertsz de oude, Cornelis Aertsz de jonge, Leendert Aertsz, Jacob Cornelisz Olijman, gehuwd met Grietge Aerts, Jan Dirksz [Kuijdt/Ruijch?], gehuwd met Maritge Jans, en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jansz, kinderen van Jan Aertsz, allen kinderen en erfgenamen van Aert Pietersz Klinkert, en zij hebben verticht.

   Te H’berg op H’berg Comp. Cornelis Aertsz Klinkert de oude, Lenert Aertsz Klinkert, Grietge Aerts, weduwe wijlen Jacob Cornelisz Olijman, en Pieter Jansz Klinkert, allen tezamen erfgenamen van zaliger Cornelis Aertsz Klinkert de jonge, en hebben verkaveld.
   Tevens comp. Grietge Aerts, weduwe van Jacob Cornelisz Olijman, geassisteerd met Cornelis Aertsz Klinkert de Oude, haar broer en voogd in deze, en Pieter Jansz Klinkert, ter andere zijde, en zij hebben verkaveld.

   Te H’berg op 22-3-1638 Comp. Roockge Cornelisse, weduwe van Jan Cornelisz Klinkert, geassisteerd met Arien Jansz Slobbe, haar voogd in deze, ter eenre, en Cornelis Aertsz Klinkert, als grootvader en Arien Cornelisz Klinkert als oom en beiden als geordonneerde voogden van Neeltge Jans, nagelaten weeskind, ter andere zijde en bekenden op 08-11-1636 voor schout en schepenen verkaveld te hebben.

  2 kinderen


 3. Lenert Aertsz Clinckert .

   Een Lenert Lenertsz Klinkert wordt op 13-2-1637 in Hillegersberg vermeld als oom en voog van Aeltge Pieters, het kind van Pieter Cornelisz Versijden bij Leentge Lenerts, zijn overleden huisvrouw, oud 9 jaar. De alimentatie was voldaan op 10-5-1650.


 4. Cornelis Aartsz de Jonge Clinckert , † <1628 .
   Te Hillegersberg op 11-3-1627 compareerden Cornelis Aertsz Klinkert de Oude, Lenert Aertsz Klinkert, Grietge Aerts, weduwe wijlen Jacob Cornelisz Olijman, en Pieter Jansz Klinkert, allen tezamen erfgenamen van zaliger Cornelis Aertsz Klinkert de Jonge, en zij hebben verkaveld.


 5. Jan Aerntsz Clinckert , † <1604 .
   Maertijntge Gangerts, getr. met Cornelis Plonis eerder weduwe van Jan Aertsz Clinckaert, wordt eind 1603 en eind 1604 in Zevenhuizen vermeld.

   Maertijnge Gangertsz, getr. met Jan Aertsz Clincaert, wordt op 6-3-1605 in Zevenhuizen vermeld.

   Op 27-2-1616 te Hillegersberg comp. Willem Ariensz Stolkman, geordonneerd voogd van Maritge Cornelisse, weduwe van Aernt Pietersz Klinkert, en heeft verticht tegen
   - Cornelis Aerntsz Klinkert de Oude,
   - Lenert en Cornelis Aerntsz Klinkert de Jonge,
   - Jacob Cornelisz Cleijn [=Olijman], gehuwd met Grietge Aerts.
   - Idem Jan Dirksz van Vliet, nomine uxoris, en Gangert Aertsz, als voogd van Pieter Jans, kind van Jan Aerntsz Klinkert.

   Op 20-1-1602 in Zevenhuizen comp.
   - Maertentge Ganggherts dochter, wese wijlen Jan Aerden Clinckert, gheassisteert met Adrijaen Gangherts, haer broeder ende gherechte voocht, als boehoutster van de naegelaetten boel en Salijge Jan Aertss voors., ter eenre, ende
   - Aert Prs. Clinckert, als bestevader ende voocht van de naegelaetten weeskinderen van de voorn. Jan, benaempt Marritge Jansdr, oudt Heijlichmis Laestleeden Ses Jaeren, ende Pr. Jansz., oudt Heijlichmis Laestleeden iij Jaer,
   ende bekenden verticht te hebben.

    Maertijntge Gangerts (Maertentge Gangghertsdr) .
      Dochter van Gangert (??) en ?

   Te H’berg op 27-2-1616 Comp. Willem Ariensz Stolkman, geordonneerd voogd van Maritge Cornelisse, weduwe van Aernt Pietersz Klinkert en heeft verticht tegen Cornelis Aerntsz Klinkert de oude, Lenert en Cornelisz Aerntsz Klinkert de jonge, Jacob Cornelisz Cleijn gehuwd met Grietge Aerts. Item Jan Dirksz van Vliet nomine uxoris en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jans, kind van Jan Aerntsz Klinkert.

   Te H’berg op 16-9-1617 Comp Cornelis, Lenert en Cornelis Aertsz de jonge, Jacob Olijman en Jan Ruijven [?] nomine uxoris en Gangert Aertsz als voogd van Pieter Jansz,erfgenamen van Aert (Pietersz) Klinkert en bedanken Willem Ariensz Stolksman van de voogdij die hij gehad heeft over hun moeder.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.