Leendert Klootwijk , * ±1739 , ~Zuid-Beijerland 3-1-1740 , † Klaaswaal 2-1-1810.
Zoon van Cornelis Leenderts Klootwijk en Pleuntje Cornelisse Buitendijk .
Get. bij de doop: Cornelia Leenderts Klootwijk .


x Nieuw-Beijerland 5-5-1765
    Neeltje Claasse Weeda , * ±1736 , ~Nieuw-Beijerland 6-1-1737 , † Klaaswaal 15-4-1809.

RECHTSBOVEN: Zuid-Beijerland

Kinderen:
 1. Kornelis Leenderts Klootwijk , *Zuid-Beijerland 14-3-1766 , ~Zuid-Beijerland 16-3-1766 , † Numansdorp 13-5-1847 .
  Kornelis Leenderts trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Leendert Klootwijk .
   Dezelven dach K. Kornelis, geb. 14 Maart. V. Leendert Klootwijk. M. Neeltie Weeda. G. De Vader zelfs.

   Acte van indemniteit in Klaaswaal in 1803: "Cornelis Leendertse Clootwijk, van Hitzert, en zijn kind Maria tot haar mondige jaaren, van Strijen, en zijn kind Leendert, hier geboren en in 1801 met acte vertrokken, nu teruggekomen."

   Klaaswaal, 1801: "Het kind van Cornelis Klootwijk, genaamd Leendert, oud omtrent twee jaaren en twee maanden tot desselvs modigen dagen, na Strijen of elders."

  x Strijen 8-11-1795   Annigje Jans Schilperoort , * 1769 , ~Oud-Beijerland 5-4-1769 , † Klaaswaal 30-6-1829.
      Dochter van Jan Cornelisse Schilperoort en Maria Noteboom .
   Cornelis Leendzn. Klootwijk, j.m. geboortig van den Hitsert, met Annigje Janse Schilperoort, j.d. geb. van oud-beijerland en beijde woonende alhier.
   Kinderen: Leendert (3x), Maria en Jan.

  4 kinderen


 2. Klaas Klootwijk , *Numansdorp ±1767 , ~Numansdorp 14-2-1768 , † Numansdorp 4-3-1840 .
   Numansdorp, Febr. 14, 1768: Klaas, Leendr. Klootwijk, Neeltje Weda, zelvs.

   Klaas Leendertzn. werd ingeschreven als landstorm op 1-1-1814.

   Numansdorp, 26-7-1823:
   Klaas Klootwijk, oud 55 jaren, veldwagter, wonende en blijkens doopcedul gedoopt te Numansdorp, den 14den februarij 1768, weduwenaar van Hendrika van Rijt, blijkens doodextract overleden te Numansdorp den 4den maart 1823. Zijn beide ouders zijn beiden overleden te Klaaswaal. Zijn vader den tweede januarij 1810; zijn moder de 15de april 1809.
   En
   Anna Boender, oud omtrent 44 jaren, gedoopt blijkens doopcedul te Goudswaard den 28sten november 1779, hebbende aldaar binnen de laatste zes maanden gewoond, doch thans wonende te Numansdorp, in regten gesepareerden huisvrouw van nu wijlen Dirk Maasdam, blijkens aan ons vertoond verbaal van provisioneele separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen, den 16de october 1801, voor schout en schepenen van Zuid-Beijerland gepasseerd en door hen geapprobeerd en geproclameerd. Anna is een dochter van Huijbert Boender en Geertrui van der Linden, beiden overleden te Goudswaard, blijkens dood extracten, eerstgemelde den 17de september 1819, en laatst gemelde den eersten december 1781.
   Beiden schreven hun naam onder de akte no. 13.
   Beroep: veldwachter, nachtwaker

  x Numansdorp 6-5-1792   Hendrika van Rijt , *Goidschalxoord 18-2-1769 , ~Heinenoord 19-2-1769 , † Numansdorp 4-3-1823, [] Numansdorp 10-3-1823.
   Kinderen: Hester, Leendert (2x), Hendrik (3x), Neeltje en Jacob.
   De kosten voor de begrafenis van Hendrika Hendriks was f3-2-0.

   Dochter van Hendrick Jans van Rijd/Rijt en Hester Hoppel, die op 27-10-1754 in Heinenoord trouwden. Hester was op 28-3-1734 te Klaaswaal gedoopt en overleed op 10-12-1796 te Heinenoord. Zij was een dochter van Aalbrecht Cornelisz Hoppel en Maartje Simons Vermeulen. Hendrick Jans van Rijt was was meester-wagenmaker te Goidschalxoord. Hij overleed op 11-12-1797 te Heinenoord. Hij was eerder als j.m. van Rhoon gehuwd op 12-12-1745 te Heinenoord met Johanna Gijsberts van Peursum uit Goidschalxoord.

  x Numansdorp 26-7-1823   Anna Boender , * 1779 , ~Goudswaard 28-11-1779 , † Zuid-Beijerland 18-8-1847.

   Zij was een dochter van Huibert Boender en Geertrui van der Linden, die op 8-6-1767 in Numansdorp waren getrouwd. Huibert was wsl. op 11-5-1783 in Zuid-Beijerland hertrouwd met Commertje Vredenburg.

   Anna was slechts 6 maanden gehuwd met Dirk Maasdam, waarna een echtscheiding volgde. In die periode is een dochter geboren, genaamd Geertje.

  8 kinderen


 3. Samuel Klootwijk , *Numansdorp, Buitensluis 1770 , ~Numansdorp 25-3-1770 , † ’s-Gravendeel 15-3-1814 .

  x ’s-Gravendeel 2-2-1800   Maria Arijs Barendrecht , *’s-Gravendeel ±1774 , † ’s-Gravendeel 30-1-1809.

  4 kinderen


 4. Jacob Leenderts Klootwijk , * 1772 , ~Numansdorp 20-9-1772 .
   20. Jacob, Neeltje Weeda, Leendert Klootwijk, zelvs.


 5. Arij Leenderts Klootwijk , * ±1775 , ~Numansdorp 4-2-1776 .
   Febr. 4. Arij. Neeltje Weda. Leender Klootwijk. Zelvs.


 6. Magdalena (Magdaleentje) Klootwijk , * 1778 , ~Numansdorp 20-12-1778 , [] Numansdorp 20-9-1788.
   Een dogter van Leendr. Klootwijk gent. Magdaleentje. Voor ’t kleet en 3 maal luijen f2-11-0.
   Dec. 20. Magdalena, Neetje Weda, Leendert Klootwijk, zelfs.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.