Leendert Bastiaanse Kooijman , * 1715 , ~Mijnsheerenland 10-11-1715 , † Sint Anthoniepolder 6-1772, [] Sint Anthoniepolder ±22-6-1772.
Zoon van Sebastijaan Leenderts (Bastiaen Leendertsz) Kooijman en Barbera Jans (Berber Jans) Timmerman .
Get. bij de doop: Neeltie Leenderts Kooijman .
Get. bij de aangifte begraven: Ewout Pieters van Luijck .


x ±1750
    Pleuntje Ewouts van Luijck , * ±1727 , † Sint Anthoniepolder 4-9-1807.
Kinderen:
 1. Barbara Leenderts (Barbertje) Kooijman , *Sint Anthoniepolder ±1755 , † Cillaarshoek ±3-12-1803 .

  x   Jan Ariensz Hoogvliet , * ±1746 , ~Cillaarshoek 22-1-1747 , † Cillaarshoek ±5-4-1805.

  15 kinderen


 2. ?? Adriana (Adriaantje) Kooijman , *Sint Anthoniepolder ±1756 , † Sint Anthoniepolder 10-12-1825 .
  Get. bij de overl. aangifte: Gijsbert Steenhoek .
  Adriaantje trad op als getuige bij het huwelijk van Arie Pieters (Arij Pieters) Monster , het huwelijk van Arij Stevens van der Spaan .
   Dat op den tienden dezer maand December des morgens ten vier uren in het huis numero 49 overleden is:
   Adriaantje Kooijman, oud negen en sestig jaren, arbeidster, weduwe van Pieter Monster, geboren alhier, gewoond hebbende in t gemelde huis en dogter van Leendert Kooijman en van Pleuntje van Luijck, beide overleden.
   Aangifte door Cornelis van Luijck, oud 67 jaren, en Gijsbert Janszoon Steenhoek, oud 21 jaren, arbeiders, wonende alhier.

  x Sint Anthoniepolder ±1780   Pieter Cornelisz Monster , *Sint Anthoniepolder ±1729 , † Sint Anthoniepolder 29-7-1810.
      Zoon van Cornelis Ariesz Monster en Annetje Pieters Vogelaar .
   Kinderen: Annetje, Cornelis, Lijntje en Arie.
   Pieter Corn. Monster
   Dag van ’t overlijden: 1810, den 29e van Hooijm.
   Ouderdom: 81½ jaar
   Woonplaats: Ant. Polder
   Gehuwd. Nalatende een wede. en 4 kinderen uit 2 huwelijk.

  4 kinderen


 3. Adriana (Adriaantje) Kooijman , *Sint Anthoniepolder ±1757 , † Sint Anthoniepolder 21-12-1838 .
  Get. bij de overl. aangifte: Leendert Leenderts Steenhoek .
  Adriaantje trad op als getuige bij het huwelijk van Jan Steenhoek .
   Adriaantje Kooijman, oud 81 jaren en vijftien dagen, gebore te Sint Anthony polder, weduwe van Leendert Steenhoek, dochter van Leendert Kooijman en van Pleuntje van Luijk, beiden overleden. Mede aangever was haar zoon Leendert Leendertse Steenhoek, 52 jaren, vlasboer.

  x ±1780   Leendert Steenhoek , * ±1745 , † Sint Anthoniepolder 29-4-1820.
      Zoon van Jan Gijsbertsz Steenhoek en Maaike Leenderts den Bruijne .
   Zij woonden in de Sint Anthoniepolder. Kinderen: Maaike, Leendert en Jan.
   Leendert werd 75 jaar oud en was vlasboer van beroep. Zijn ouders worden níet bij zijn overlijden vermeld.

   Aangifte door zijn zonen Leendert Steenhoek, oud 33 jaren, en Jan Leendertse Steenhoek, oud 32 jaren, vlasboeren, wonende beiden alhier.

   Leendert Steenhoek was boer en had maar liefst 30 bunder land in zijn bezit.

   Leendert Steenhoek was ouderling in de S.A.P. in de periodes 1779-1780 en 1790-1791.

   Get. bij de aangifte begraven: Leendert Leenderts Steenhoek en Jan Steenhoek .

  3 kinderen


 4. Bastiaantje Kooijman , *Sint Anthoniepolder ±1758 , † Cillaarshoek 10-5-1818 .
  Bastiaantje trad op als getuige bij de doop van Leendert Hoogvliet , de doop van Neeltje Hoogvliet .
   Den 10den Meij 1818 des morgens ten een ure in het huis numero zeven is overleden: Bastiaantje Kooijman, geboren te Sintanthoniepolder, oud ruim zestig jaren, arbeidster, eerst weduwe van Jan Hendrikse Hoogvliet en nader van Pieter Langeweg.

   Bastiaantje Kooijman(s). Haar ouders worden in 1820 vermeld bij het huwelijk van haar dochter Maria Langeweg met Jan Steenhoek.

  x Cillaarshoek 7-5-1780   Jan Hendrikse Hoogvliet , * 1753 , ~Cillaarshoek 5-8-1753 , † ±1787.
      Zoon van Hendrik Jansz Hoogvliet en Neeltje Leenderts Maldegom .
   Otr. op 14-4-1780 in Cillaarshoek.
   Kinderen: Neeltje (2x), Pleuntie, Hendrik en Janna.
   Jan Hendriks was overleden bij de doop van zijn dochter Janna.
   Cillaarshoek 1808: "Een huisje, schuur en erf. Eijgenaars zijn de erven van Jan Hendriksen Hoogvliet, geërft van Hendrik Hoogvliet."

  x Cillaarshoek 31-5-1789   Pieter Joppe Langeweg , * 1744 , ~Cillaarshoek 16-2-1744 , † Cillaarshoek 5-5-1814.
      Zoon van Job Janse (Jop Jans) Langewegh en Maria Janse (Marijtje Janse) van Es .
   Otr. op 8-5-1789 in Cillaarshoek.
   Pieter Langeweg, wedr. Ingetje Alblas, geboren en wonende alhier, en Bastiaantje Kooijmans, wed. Jan Hoogvlied, geboren Anthonipolder, wonende hier.
   Kinderen van Pieter en Bastiaantje: Leendert (4x) en Adriaantje (2x), Maria en Willempje.
   Pieter Langeweg, arbeider, laatst gewoond hebbende te Cillaarshoek, gehuwd met Bastiaantje Kooijman, nog wonende te Cillaarshoek. De overledene was een zoon van Job Langeweg en Maria van Es, beide gewoond en overleden te Cillaarshoek.
   Aangifte door Pieter Hoogvliet (39), arbeider, en Laurens Smits, (42), arbeider, beide wonende te Cillershoek.

   Get. bij de aangifte begraven: Pieter Hendriks Hoogvliet .

  13 kinderen


 5. Neeltje Leenderts Kooijman , *Sint Anthoniepolder ±1765 , † Mijnsheerenland 30-3-1834 .
  Neeltje Leenderts trad op als getuige bij de doop van Pleuntie Hoogvliet .
   Zij werd 70 jaar oud.

   De naam wordt ook als Cooijman gespeld.

   Mijnsh., 1783:
   Leendert Dirksz. Bollaart, j.m. geboren en wonende onder M.H.Land, met
   Neeltje Leendertsdr. Cooijman, j.d. geboren onder Sint A.Polder en mede wonende te M.H.Land.

  x Mijnsheerenland 1783   Leendert Dirks Bollaart , *Mijnsheerenland 1756 , ~Mijnsheerenland 12-9-1756 , † Mijnsheerenland 20-4-1828.
      Zoon van Dirk Clements Bollaart en Hendrina Leenderts Vermaas .
   Kinderen: Leendert jr. en Hendrina (1784-1843), geh. met Jacob Tieleman.
   Den 12 Setemb. Leendert. Zoon van Dirk Bollaart en Hendrina Vermaas. Get. Marija Kruithof.

   Zijn ouders zijn Dirk Clements Bollaart en Hendrina Leenderts Vermaas, die op 10-12-1741 in Mijnsheerenland trouwden.

   Sint-Anthoniepolder, 5-4-1796:
   Bastiaan van Pel en Pleuntje van Luik, bejaarde echtelieden wonende alhier, maken een testament. Testateur stelt tot zijn enige erfgenamen de kinderen uit zijn vorige huwelijk, en bij vooroverlijden hun nakomelingen, verwekt bij Barbar Snaajer, benevens zijn tegenwoordige huisvrouw Pleuntje van Luik, ieder voor een kindsgedeelte. Testatrice stelt tot haar enige erfgenamen de kinderen uit haar vorige huwelijk verwekt bij Leendert Kooiman en bij vooroverlijden hun nakomelingen, benevens haar tegenwoordige man Bastiaan van Pel, ieder voor een kindsgedeelte. Tot voogden stelt testateur Anthonie Boender, wonende te Numansdorp, en stelt testatrice Leendert Bollaart, wonende onder Mijnsheerenland.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.