Willemijntje (Willemtje Cornelisse) Korenbout , *Hendrik-Ido-Ambacht 1708 , ~Zwijndrecht 15-4-1708 , [] Dordrecht ±22-1-1768.
Dochter van Cornelis Goverse Korenbout en Elisabeth Willems den Uijl .
Get. bij de doop: Janneke Isaax (??) en Willem den Uijl .
Willemtje Cornelisse trad op als getuige bij de doop van Willemina de Bondt , de doop van Willemina Uijttenboogaart , de doop van Jannetje de Bondt .


× Zwijndrecht 1-2-1728 (otr Zwijndrecht 18-1-1728)
    Hendrik Pleunen Uijttenboogaart , *Hendrik-Ido-Ambacht 1704 , ~Zwijndrecht 19-9-1704 , [] Rotterdam 16-2-1781.

RECHTSBOVEN: Weeskamer inschrijving van Hendrik Uijtenboogaart en Willemijntje Cornelisse Korenbout.

Kinderen:
 1. Pleun Uijttenboogaart , * 1729 , ~Zwijndrecht 27-2-1729 , [] Zwijndrecht 12-5-1729.
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Hendrik Utenbogaert, Willemtje Korebout, Pleun, doopget. Pleun Uytenbogaart en Barber Los.
   Pleun Hendr. Uijttenboogaert onder Swindregt.


 2. Elisabeth (Lijsbet) Uijttenboogaart , * 1730 , ~Zwijndrecht 10-9-1730 .

  ×   Arij Jooste de Bondt , * 1723 , ~Zwijndrecht 16-12-1723 .

  6 kinderen


 3. Pleun Uijttenboogaart , * 1732 , ~Zwijndrecht 14-12-1732 , † 25-1-1798 , [] Rotterdam 29-1-1798.
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .

   Pleun Uytenbogaert, j.m. van Zwijndrecht, ging op 31-7-1763 in otr. met Johanna Quak, j.d. van Dordrecht en zij trouwden op 16-8-1763 in Rotterdam.

   Een kind van Pleun Uijttenbogaert werd begraven op 14-4-1766 in Rotterdam, St. Janskerkhof, overledene was 2 jaar, Goudsesingel hoek Jodenlaan.

   Een kind van Pleun Uyttenbogert werd begraven op 25-2-1769 in Kralingen.
   Pleun Uijtenboogert, man van Anna Quaek, begraven op 29-1-1798 in Rotterdam, overleden 25-1-1798, overledene liet na 1 minderjarig kind en 4 meerderjarige kinderen, Visserdijk tussen Zijl en Keyserstraat.

  × Rotterdam 16-8-1763   Johanna (Anna) Quak , *Dordrecht ±1740 .
      Dochter van Jacobus Quack (?) en Alida (Aeltje) Bonten (?).
   Otr. op 31-7-1763 in Rotterdam.
   Geref. huwelijk. Kinderen o.a. Hendrik, Alida, Wilhelmina en Neeltje.

   (Jo)Anna Qua(c)k / Kwak / Quacq.

  6 kinderen


 4. Cornelis Hendriks Uijttenboogaart , * ±1734 , ~Zwijndrecht 30-1-1735 , † <1812 .
  Get. bij de doop: Cornelis Goverse Korenbout (?) en Maaijke Hendriks Los .
   Doopget. Cornelis Korenbout en Maijke Los.

   Zwijndrecht, 1760, den 16 Mei:
   Cornelis Uitenbogaart, j.m. van zwijndrecht, met
   Maaike van der Mast, j.d. van Meerdervoort, kerkelijk onder Zwijndrecht, getrouwt aldier den 1 Junij 1760.

  × Zwijndrecht 1-6-1760   Maaike (Maeijke Isaacs) van der Mast , *Zwijndrecht, Meerdervoort ±1733 , ~Dordrecht 14-2-1734 , † Dordrecht 23-12-1814.
      Dochter van Isaak Jaspersz van der Mast en Lijsbet Jans van Seventer .
   Otr. op 16-5-1760 in Zwijndrecht.
   Kinderen o.a. Elisabeth, Hendrik, Isaac en Willemina (die in Middelburg ging wonen),

   Zij is een dochter an Isaac van der Mast en Lijsbeth van Zeventer/Seventer (die getuige is bij de doop van haar dochter Elisabeth). Zij is op 14-2-1734 in Dordrecht gedoopt, wat klopt met haar leeftijd bij haar overlijden, waarbij ook haar ouders worden genoemd. Haar ouders gingen op 2-5-1732 in Dordrecht in ondertrouw en lieten aldaar op 10-9-1732 een zoon Jasper dopen.

   Dordrecht, Vrijdagh den 2 meij 1732:
   Isak vander Mast, jongman van Dordregt, woont opden Noordendijk, geassisteert met Heijltie van Dam, zijn moeder, zijnde Jasper vander Mast, desselfs vader, naer Oostindien, met
   Lijsbet van Seventer, jongedogter van Dordregt, woont buijten de St. Jorispoort, geasst. met Maeijke van Boekhout, wede. Jan van Seveter, haer moeder.
   Den 18 meij 1732 alhier getrout door de prop.t Van Schie.
   Maaijke van der Mast, 81 jaar oud, gehuwd met Cornelis Uitdenboogaart, dochter van Isaac van der Mast en Elisabeth van Zeventer.

   N.B. Haar ongehuwde zus Maria van der Mast is overleden op 21-12-1813 in Dordrecht, 59 jaar oud.

  5 kinderen


 5. Dirk Uijttenboogaart , * 1737 , ~Zwijndrecht 24-3-1737 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Pleun Uyttenbogaart en Barber Los.


 6. Barbara Uijttenboogaart , * ±1738 , ~Zwijndrecht 15-1-1739 , † ±1740 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Pleun Uytenbogaart en Barbara Los.


 7. Hendrik Uijttenboogaart , * 1740 , ~Zwijndrecht 3-7-1740 , † <1754 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Barbara Los, Pleun uyt den Bogaart.


 8. Barbara Uijttenboogaart , * 1741 , ~Zwijndrecht 8-1741 , † ±1742 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Pleun uytten Bogaart en Berbera Los.


 9. Barbara Hendriks Uijttenboogaart , * 1744 , ~Zwijndrecht 26-7-1744 , [] Dordrecht ±25-8-1808.
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
  Barbara Hendriks trad op als getuige bij de doop van Berbera de Bondt (?) , de doop van Hendrik Uijttenboogaart (?) , de doop van Hendrik Uijttenboogaart (?) , de doop van Elizabeth Pleunen Uijttenboogaart (?) .
   den 25e, 64 jaren, Barbara Uittenbogaart, ongehuwd, ten huize van Cornelis Boer, op den Rietdijk, lett. C. Nr. 246, met ordinaire koetzen [= gewone koetsen].

   Barbara Uiten-Bogaart, ongehuwd, had een testament laten passeren bij notaris Cornelis van der Werff, residerende binnen Dordrecht, in dato den 23 Maart 1806. Zij had daarin Aart van der Monde als voogd aangesteld. Is ter Wees-Camere geëxhibeert den 25 januarij 1809.


 10. Maria Uijttenboogaart , * 1747 , ~Zwijndrecht 17-9-1747 , † ±1748 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Berber Los, Pleun uijt den Boogaart.


 11. Plonia Uijttenboogaart , * 1748 , ~Zwijndrecht 13-12-1748 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los en Neeltje (de) Kuijper (?) .
   Tweeling Plonia en Maria. Doopget. Pleun uijt den Bogaart, Berber Los, Neeltien Kuijper.

   N.B. Het was een gelijknamige nicht die in R’dam trouwde met Cornelis Breetree.


 12. Maria Hendriks Uijttenboogaart , * 1748 , ~Zwijndrecht 13-12-1748 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los en Neeltje (de) Kuijper (?) .
   Tweeling Plonia en Maria. Doopget. Pleun uijt den Bogaart, Berber Los, Neeltien Kuijper.

   Tweeling met Plonia.


 13. Hendrik Hendriks Uijttenboogaart , *Zwijndrecht ±1752 , ~Zwijndrecht 4-2-1753 , † <6-1814 .
  Get. bij de doop: Pleun Dirksz Uijttenboogaert en Barbara (Berber Hendriks) Los .
   Doopget. Pleun uijttenbogaart en Barber Los.

   Dordrecht, donderdag den 25 April 1776: Pro deo
   - Hendrik Uijttenbogaard, j.m. gebore te Swijndrecht, woont in de Lijnbaan, geassisteert met zijn vader Hendrik Uijttenbogaert, met
   - Hendrijna van Gelder, j.d. gebore te Dordrecht, woont in de Nieuwkerk Straat, geassisteert met haar vader Dirk van Gelder.
   Den 12’ Meij 1776 alhier getrouwt.

   Kinderen van een Hendrik Uijtenbogert zijn begraven op 13-2-1778, 2-6-1780 en 6-3-1787 in Dordrecht.

  × Dordrecht 12-5-1776   Henderina (Hendrijna) van Gelder , *Dordrecht 1756 , ~Dordrecht 7-5-1756 , [] Dordrecht ±24-5-1800.
      Dochter van Dirk van Gelder en Geertruij de Heer .
   Otr. op 25-4-1776 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Dirk van Gelder en Hendrik Pleunen Uijttenboogaart .


   Hendrijna / Henderina / Henderieka van Gelder(en) is een jongere dochter van Dirk van Gelder en Geertruij de Heer, wier grootouders uit Friesland afkomstig waren.
   Begr. op 24-5-1800: Hendrijna van Gelder, vrouw van Hendrik Uittenbogaard.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.