Adriaen Denisz ( Kouwen) , † >30-5-1612.
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. ??? Neeltken Adriaen Denis .

   Op 10-12-1626 was in Groot-Waspik sprake van Adriaen Jochumss als voocht kint Adriaen Deniss, DenisAdriaen Deniss, Maeijken en Neelken Adriaen Denisdr. met Jan Adriaenss Croot.

   Op 3-6-1627 was in Groot-Waspik sprake van Aert Peeter Jan Gijben, voocht kint Andries Aert
   Driess. Adriaen Peeterss x Maeijken Adriaenss
   Denisdr en Denis Adriaen Deniss, Neelken Adriaen Deniss, Adriaen Peeterss namens Cornelis Adriaen Deniss. Erffg Adriaen Deniss x Maeijken Aertss.

   In Capelle op 27-12-1643 compareerden Cornelis Adriaen Denis ende Henrick Peeterss Back x Neeltken Adriaen Denis ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss.

  x   Henrick Peeterss Back .


 2. ??? Cornelis Adriaen Denis .

   Capelle, 12-11-1667: Erfdeling door Driecxken Willems, wed. van Corst Ariens Lotten, met Corst Cornelissen Zeeu, Jenneken Willems, wed. van Aert Joosten, met Geraert? Aertssen, haar zoon, Jan Willems, Cornelis Arien Denissen x zijn vrouw, Claes Willems, kinderen van Willem Dircxsen en Maeijken Cornelis.

   In Capelle op 4-2-1681 compareerde Cornelis Adriaen Denis, grootvader vant kind van Jacob Arienssen van Dongen bij Steijntgen Cornelis, ende heeft het kint aengenomen van Elant Arienssen van Dongen als oom
   ende voocht.

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Daarbij is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen,
   en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

   Te ’s-Grevelduin-Capelle vond op 3-5-1696 een erfdeling plaats, aengebraght bij Arien Heijligers in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen, Arien Cornelisen, ende Elant van Dongen als vooght over het onmondigh weeskint van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt bij Stijntjen Cornelisen, ende sulcx met consent van Schout ende Gerechte voornoemt, als oppervoogden, ende dat van alle de Erffgoederen bij hunne respective moeder Peeterken Willems achtergelaeten ende id de deelinge als volght. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden, gemeen ende onbedeelt met de Heer van Cappel cum suis, gelegen onder Nederveen Cappel. Inden eersten is bij blindt Lodt te deele gevallen Arien Heijligers, eerstelijck op een geerdt hoij ofte weijlant in een stuck van tien geerden. Verder is bij blindt Loth te deele gevallen Elant van Dongen als vooght van het onmondigh weeskindt van Jacob Ariensen van Dongen, verweckt aen Stijntjen Cornelisen, en silcx tot behoeff van ’t voorsr weeskint, eerstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste van Willem van Gents vaert. Verdere verdeling volgde.

  x   Peerken Willemsdr .
      Dochter van Willem Diericxs Kouwen en Maijke Cornelisse Seeu .

   In Capelle op 27-12-1643 compareerden Cornelis Adriaen Denis ende Henrick Peeterss Back x Neeltken Adriaen Denis ende hebben tsamen overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Peeter Jacobss.

  3 kinderen


 3. Dieric Adriaen Denisz ( Kouwen) , * ±1560 , † Capelle (NB) <1592 .

  x   Jenneke Jans de Wever , † Capelle (NB) 1613.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.