Aerijen Dircx Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1563 , † Mijnsheerenland 6-8-1647, [] Mijnsheerenland .
Zoon van Dirck Kruijthof .


x ±1585
    Lijsbeth Adriaens , *Mijnsheerenland ±1565 , † Mijnsheerenland <1606.    

x Mijnsheerenland ±1605
    Lijntgen Cornelisse van den Broeck , *Heinenoord ±1585 , ~Heinenoord 30-8-1615 , † Mijnsheerenland 9-2-1658, [] Mijnsheerenland (in de kerk) .

RECHTSBOVEN: Het dorp Mijnsheerenland

Kinderen:
 1. Dirck Adriaensz (Dirck Ariens) Kruijthof .

   Mijnsheerenland, 23 mei 1621: Dirck Adriaensz. Cruijthoff, wonende aan de Oudelandse Westdijk van Moerkercken, draagt over aan Willem Jansz. een obligatie ten bedrage van 50 Cgld. Genoemd: Corvinck Jacobsz. en Dirck Dammasz.

   Mijnsheerenland, 30.11.1634: Adriaen Dircksz. Cruijthoff, oud omtrent 17 jaar, Cornelis Adriaensz. Verbijes, oud omtrent 36 jaar en Leendert Cornelisz. int Velt, oud omtrent 38 jaar, verklaren op verzoek van Dirck Cornelis Elandsz. dat zij gezien hebben, dat Michiel Heijndricksz. Aldenburg de goederen van Dirck Cornelis Elandsz. zelf op de wagen geladen en naar Puttershoek heeft laten brengen. Dit zou zijn gebeurd op 16 november 1634.

   Otr. te Oud-Beijerl. op 23-09-1646: Pieter Jacobsz den Jongenknecht, wednr. van Mentsgen Jans won. aan de Zinkweg, en Hendrixken Ariens, j.d. van Barendrecht, te Oud-Beijerl. getrouwd, get. Dirck Ariens Cruijthof.

  x   NN. , † <7-1651.

  x Oud-Beijerland 1651   Trijntje Willems .
   "Dirck Ariaensz Cruijthof, wednr., en Trijntje Willems, j.d. beiden won. alhier" zijn in mei of juni 1651 in otr. gegaan in Oud-Beijerl.


 2. ? Klaes Adriaens Kruijthof , † >1664 .

   Mijnsheerenland, 21 maart 1665:
   Claes Adriaens Cruijthoff, wonende aan de Blaak, en Lauweris Cornelis Baers, gehuwd met Isbrantge Isbrantsdr., weduwe en boedelhoudster van Pieter Adriaens Cruijthoff, mede woonachtig in het Blaakse Zomerland, verkopen voor 600 C.gulden aan Anthonis Adriaens Cruijt hoff, wonende aan de Reedijk onder de jurisdictie van Heinenoord, 1 morgen 359 roeden weiland in het Oudeland van Moerkercken. Oost de Reesloot, zuid en west dhr. mr. Didirck ’t
   Heuff(t) te Dordrecht en noord de Reedijk.

   Mijnsheerenland, 29 maart 1665:
   Claes Adriaens Cruijthoff, wonende aan de Blaak, bekent 400 C.gulden schuldig te zijn aan en t.b.v. Roel Adriaens Cruijthoff, heemraad in Mijnsheerenland. Hij hypothekeert deze som op zijn huis (inge), erf en aveling langs de Blaakse dijk. Oost Meeuwis Adriaens Hoffman, zuid de gemenelands vliet, west de weduwe en kinderen van Johannis Wagenaer en noord ’s
   Heeren- ofwel Blaakse dijk.

  x   Lijntge Lodewijcks Hordijck , * ±1624 , ~Barendrecht 16-2-1625 , † >11-1659.
      Dochter van Lodewijck Laurensz (Lodewijck Lourens) Hordijck en Adriaentge Maertens .
   Kinderen: Arie, Neeltje, Lijntje, Pieter, Cornelis, Adriaantje en Elisabeth.
   Lijntge; v: Lodewijck Lauwe, m: Adriaentge Maertens, g: Hendrick Maertens, Jopke Lauwe.

  7 kinderen


 3. ?? Cornelis Arijensz Kruijthof .

   Cornelis Cruijthof was landbouwer en schipper.

  x ±1648   Jaeptie Claesse (Jaepge Claes Bastiaens) Gouman , * 1626 , ~Puttershoek 15-11-1626 .
      Dochter van Claes Bastiaens Gouman en Lijntje Jansdr (Lintgen Jansdr) .
   Kinderen o.a. Ariaentie, Arije, Lijntje, Pieternelle, Claes, Lijsbeth, Janneken en Agnietje.
   Jaepge; ouders: Claes Bastiaans en Lintgen Jans, get. Neeltge Jans, Maritge Ariens, Jan Jans.

  11 kinderen


 4. Anthonie Ariens (Theunis Arijens) Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1606 , † Heinenoord >5-1682 .

  x ±1628   Lijsbeth Willemsdr , *Mijnsheerenland ±1600 , † <1634.
   Teunis en Lijsbeth trouwden vóór okt. 1633.

  x Mijnsheerenland 2-10-1633   Grietken Andriesse Snijder , * ±1613 , ~Heinenoord 11-1-1614 , † Heinenoord 10-1652.

  x ±1655   Maergien Jacobs Troost , *Heinenoord ±1617 , † Heinenoord ±28-6-1676, [] Heinenoord 1676.
      Dochter van Jacob Pietersz ( Troost) en Anna Jan Adriaens (Annigje Jan Adriaens) Troost .
   Begraven in de kerk van Heinenoord.

   Dochter van Annigje Jan Adriaens Troost en Jacob Pieters.

  x Mijnsheerenland 14-6-1682   Lijsbeth Janse .
   Lijsbeth Jansdr. was geb. in Klaaswaal en weduwe van Bastiaen Cornelisz. (van der) Kes(t), die een kleinzoon is van Aert Stevensz. en Adriaeentje Cornelis Joostendr.

  7 kinderen


 5. Pieter Adriaansz (Pieter Arijens) Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1608 , † Puttershoek <11-1662 .

   Mijnsheerenland, 10 juni 1674:
   Lauris Cornelis Baes, mede-heemraad in Mijnsheerenland en weduwnaar van IJsbrandje IJsbrands, die bevorens eerst weduwe was van Pieter Ariens Cruijthof, komt met meer andere personen overeen betreffende de uitkoop en vertichting t.b.v. de 3 nagelaten weeskinderen verwekt in het 1e en 2e huwelijk, met namen: Cornelis Pieters Cruijthof (22), Dirk Pieters Cruijthof (15) en Cornelis Lauris Baers (10).
   Genoemd: Arien Pieters Cruijthof, meerderjarige zoon van Pieter Ariens Cruijthof en IJsbrandje IJsbrands, Willem Hermans, wonende in Zuid-Beijerland, Anthonis Ariens Cruijthof, wonende in Heinenoord, omen en naaste bloedverwanten van voorn, onmondige weeskinderen.
   Met onderschrift van o.a. Arij Pyeters Cruijthoff en Lau Cornelesse Baers, Wyllem Hermense (Verlinden?), Anthonis Arense Kruijthof, Oth Bastiaensz. Maescant. Met handmerk van IJsbrand Pieters Cruijthof.
   Beroep: landbouwer, veehouder

  x Heinenoord 11-3-1646   Isbrandigie Isbrande , *Mijnsheerenland 4-1625 , † Puttershoek <7-1674.
   Kinderen: Arie, Lijsbeth, IJsbrand, Cornelis en Dirk.

   IJsbrandje IJsbrandsdr. is een dochter van Isbrant Cornelis en Maritge Dirck Cornelisz Greijn.

   Mijnsheerenland, 20 juni 1674:
   De meerderjarige kinderen en de voogden der minderjarige kinderen van Isbrantje Isbrants zaliger, laatst huisvrouw van Lauris Cornelis Baers, gewoond hebbende in het Zomerland op
   de grond van Moerkercken, verkopen aan meestbiedenden de nagelaten klederen van Isbrantje. Genoemd: Jannetje Kooiman, Isbrant Pieters Kruijthof en meer andere personen.Mijnsheerenland,

   Mijnsheerenland, 21 maart 1665:
   Claes Adriaens Cruijthoff, wonende aan de Blaak, en Lauweris Cornelis Baers, gehuwd met Isbrantge Isbrantsdr., weduwe en boedelhoudster van Pieter Adriaens Cruijthoff, mede woonachtig in het Blaakse Zomerland, verkopen voor 600 C.gulden aan Anthonis Adriaens Cruijt hoff, wonende aan de Reedijk onder de jurisdictie van Heinenoord, 1 morgen 359 roeden weiland in het Oudeland van Moerkercken. Oost de Reesloot, zuid en west dhr. mr. Didirck ’t
   Heuff(t) te Dordrecht en noord de Reedijk.

  5 kinderen


 6. Lijsbeth Arijense Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1610 .

   Zij zou een dochter zijn van Aerijen Dircx Kruithof, overl. rond 6-8-1647 in Mijnsheerenland, ald. begraven in de kerk, en diens 2e vrouw, Lijntgen Cornelis van den Broeck.
   Zie: http://www.rijerkerk.net/genkruit.htm

  x <1640   Arije Japickse Hofman , † ±1694.
      Zoon van Jacob Pieters Hofman (?) en Marichie Dingmans (Maritje Dijngmansdr) (?).

   Hij was boer. Hij had een dochter Maergien.

   Arien Jacobs Hofman wordt genoemd bij de openbare verkoop van de nagelaten havelijke goederen, bouw- en melkgereedschap etc. uit de erfgenis van Dingeman JAcobs Hofman en Ariaantje Ariens Rijderkerck op 14-4-1694 in Mijnsheerenland.

  1 kinderen


 7. ??? Roel Adriaensz (Roel Aeriense) Kruijthof , * ±1612 , † <4-1697 .
   Mijnsheerenland, 25 maart 1697:
   Inventaris der goederen, die bevonden zijn ten huize van Roel Ariens Kruijthof, waaronder een huis met 232 roeden land daar het huis op staat. Wijders nog 300 roeden land in Heinenoord, daar het huis mede op staat.
   Mijnsheerenland, 22-6-1673:
   Roel Adriaensz. Cruijthoff, oud omtrent 60 jaar, oud-heemraad van Moerkercken, getuigt dat het land, dat Johan de Gelder nu possideert, altijd zijn uitrit over de daar achter gelegen 4 morgen en enige roeden land heeft gehad.

   In 1655 is Roel Adr. Cruijthoff 300 gulden schuldig aan Johannis Blauwkamer tot Delft. Roel Adriaensz. woont dan aan de Westdijk van Mijnsheerenland. Hij verzekert deze som op een huis(inge), schuur en bergen aan de Reedijk. Oost: de weduwe van Adriaen Dircksz. Cruijthoff.

   Mijnsheerenland, 29 maart 1665:
   Claes Adriaens Cruijthoff, wonende aan de Blaak, bekent 400 C.gulden schuldig te zijn aan en t.b.v. Roel Adriaens Cruijthoff, heemraad in Mijnsheerenland. Hij hypothekeert deze som op zijn huis (inge), erf en aveling langs de Blaakse dijk. Oost Meeuwis Adriaens Hoffman, zuid de gemenelands vliet, west de weduwe en kinderen van Johannis Wagenaer en noord ’s Heeren- ofwel Blaakse dijk.

   Roel Ariens Kruijthof en Teunis Willes Westdijk waren in juni 1679 heemraden van Mijnsheerenland.

  x   Grietje Ariens , † <4-1697.
   Roel Aeriense en Grietje Ariens hadden een zoon Arien Roele.

   Mijnsheerenland, 25 maart 1697:
   Arien Roele, kerkmeester in Mijnsheerenland, verklaart dat hij de geabandonneerde goederen van zijn ouders Roel Ariens Kruijthof en Grietje Ariens zal overlaten aan de crediteurs van genoemde boedel. Als gecommiteerde over de geabandonneerde goederen wordt gesteld Everard Coch, secretaris in Mijnsheerenland. Met onderschrift van o.a. B. Hofman en Jan Teunisse Troost.

   Mijnsheerenland, 3 mei 1698:
   Staat en preferentie der geabandonneerde goederen van Roel Ariens Kruijthof en Grietje Ariens, samen gewoond hebbende aan de Reedijk onder de jurisdictie van Moerkercken.
   Genoemd: Een huis en erf aan de Reedijk, dat op 17 april 1697 op een publieke veiling werd verkocht aan Huijch van Dalen voor 400 gulden, die betaald zijn aan de heer Hendrik Onderwater, Heer van Puttershoek. Dirk van Dijk, waarsman van het Oudeland van Moerkercken in 1696 i.v.m. de omslag van 532 roeden land, Gijsbert van Aalst i.v.m. het horen-, zout- en
   zeepgeld, Wouter Wouters, pachter van het horen- en zoutgeld in 1697.

   Mijnsheerenland, 28 mei 1697:
   Everard Coch, secretaris van Mijnsheerenland en curator over de boel van Roel Aryens Kruijthof en Grietje Aryens, beide overleden, verkoopt in het openbaar na een publieke opveiling aan Huijg van Dalem een huis, schuur en 232 roeden land, staande en gelegen aan de Reedijk. Oost en zuid: Jacob Troost met bruikweer, west: de koper met bruikweer en noord: de aveling en de Damsteeg; laatst gepossideerd en bezeten door Roel Aryens Kruijthoff. Verkocht voor 262 gulden en 10 stuivers, met rantsoen van 1 stuiver van de gulden. Met onderschrift van o.a. Jan den Troost.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.