Dirck Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1540 , † Mijnsheerenland .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Aerijen Dircx Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1563 , † Mijnsheerenland 6-8-1647 , [] Mijnsheerenland .

  x ±1585   Lijsbeth Adriaens , *Mijnsheerenland ±1565 , † Mijnsheerenland <1606.
   Er waren kinderen uit dit huwelijk; wsl. is zoon Dirck Adriaensz Kruijthof.

   Mijnsheerenland, 23 april 1617:
   Schilman Sebastiaansz., wonende in de Mookhoek, bekent schuldig te zijn aan de weeskinderen van zaliger Lijsbeth Adriaansdr. wijlen huisvrouw van Adriaan Dirksz. Cruijthof, de som van 228 gulden aan hoofdgeld.
   Kanttekening: “Op huijden den XIIen Julij anno 1620 heeft Scilman Sebastiaensz., wonende in de Moockhouck in presentie van Gijsbrecht Cornelisz., getrout hebbende een dochter van de kinderen in desen (brijeff) vertoont de principaele obligatie met een cruijs deursneden en met een stucxken daeronder offgescheurt etc.”
   Genoemd: Cornelis Bastiaansz., borg voor zijn broeder Schilman Sebastiaansz.

  x Mijnsheerenland ±1605   Lijntgen Cornelisse van den Broeck , *Heinenoord ±1585 , ~Heinenoord 30-8-1615 , † Mijnsheerenland 9-2-1658, [] Mijnsheerenland (in de kerk) .

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.