Anthonie Ariens (Theunis Arijens) Kruijthof , *Mijnsheerenland ±1606 , † Heinenoord >5-1682.
Zoon van Aerijen Dircx Kruijthof en Lijntgen Cornelisse van den Broeck .


x ±1628
    Lijsbeth Willemsdr , *Mijnsheerenland ±1600 , † <1634.    

x Mijnsheerenland 2-10-1633
    Grietken Andriesse Snijder , * ±1613 , ~Heinenoord 11-1-1614 , † Heinenoord 10-1652.
x ±1655
    Maergien Jacobs Troost , *Heinenoord ±1617 , † Heinenoord ±28-6-1676, [] Heinenoord 1676.    

    Dochter van Jacob Pietersz ( Troost) en Anna Jan Adriaens (Annigje Jan Adriaens) Troost .
x Mijnsheerenland 14-6-1682
    Lijsbeth Janse .    

Kinderen:
 1. ?? Dirck Teunis Kruijthof , † Mijnsheerenland 1-6-1670 .


 2. Machteltjen Teunisse Kruijthof , * 1634 , ~Heinenoord 20-12-1634 , † >1705 .

  x ±1660   Jan Arienen Blaeck , * 1639 , ~Heinenoord 23-10-1639 , [] ’s-Gravendeel 6-2-1702.

  8 kinderen


 3. Neeltje Teunisse Kruijthof , *Heinenoord 1636 , ~Heinenoord 24-3-1636 , † >9-1715 .

   Mijnsheerenland, 11 november 1713:
   De erfgenamen van Willem Jans Winter en Marijke Teunis Cruijthoff transporteren aan Annigje Ariens, weduwe van Cornelis Gijsberts Boer, 2 morgen en 130 roeden land onder Moerkercken. Oost en west: Andries Otten Maaskant, zuid: de weg en noord: de vliet. Het land is belast met een jaarlijkse erfrente van 14 gulden en 14 stuivers t.b.v. de weduwe van de brigadier Pijper.
   Genoemd: Jan Willems de Winter, Teunis Willems, Bastiaan Otten Maaskant, gehuwd met
   Aalbertje Willems de Winter, Cornelis Willems, Dirk Willems, Pieter Symonts Vermaas, gehuwd met Marijtje Willems de Winter en Baartje Claas van de Weteringe; alle meerderjarig. Vervolgens Jan Willems de Winter en Andries Otten Maaskant, voogden over de minderjarige kinderen van Grietje Willems de Winter, in haar leven huisvrouw van Claas Heindriks van de Wetering; altesamen kinderen en kindskinderen van wijlen Willem Jans de Winter en Marijtje Teunis Cruijthof.

  x   Willem Jans de Winter , † Westmaas ±1711.
      Zoon van Jan Pietersz de Winter en Soetie Heijndricx Cranendonck .
   Kinderen: Jan, Teunis, Aalbertje, Grietje, Cornelis, Marijtje en Dirck.
   Overleden tussen 25-8-1710 en 24-3-1712.

   Willem is boer te Westmaas. Hij is een zoon van Jan Pietersz Winter en Soetje Hendriks Cranendonck en een kleinzoon van Hendrick Gerritsz. Cranendonck.

   Willem vertrok met attestatie van 2 Okt 1667 van Mijnsheerenland naar Westmaas, met huisvrouw en dienstmeid. In Mijnsheerenland stond hij vermeld als eigenaar van een huis met twee haardsteden. In Westmaas was hij eigenaar van 8 morgen en 50 roeden land, terwijl hij nog 21 morgen pachtte. Hij was diaken en ouderling te Westmaas.

   De meerderjarige kinderen en de voogden der minderjarige kinderen van Jan Gerrits van Esch
   verkopen een huis en erf op het dorp van Mijnsheerenland, koper is Willem Jans Winter voor
   470 gulden op 9-3-1660 in Mijnsheerenland.

   Leden van de familie Van Es transporteerden in 1667 in Mijnsheerenland aan Willem Jans Winter in Mijnsheerenland een huis, schuur en erf op de hoek van de Kerkstraat. Oost: de Kerkstraat, noord: de weduwe van dominee Wijckentoorn, zuid: de Heerenstraat en west: de weduwe van Govert Pieters Wever.

   Willem Jans Winter, schepen van de Greup, verkoopt op 23-12-1675 voor 600 C.gulden aan Christiaen Maescant, secretaris van Mijnsheerenland, een huis, schuur en erf in Mijnsheerenland, staande en gelegen op de hoek van de Kerkstraat. Noord de weduwe van dominee Thimotheus Wi(j)ckentoorn, zuid de Heerenstraat en west de oude ree en de weduwe van Govert Pietersz.

   In 1677 was Willem Janse de Winter ouderling van de n.h. kerk van Westmaas.

   Er was sprake van 1 morgen weiland aan de Blaakse weg, Dirk de Winter aangekomen van zijn vader Willem de Winter op 19 mei 1701.

   Mijnsheerenland, 25 augustus 1710: Dirk Teunis van Dijk verkoopt na een publieke verkoping aan Willem Jans de Winter 2 morgen en 130 roeden land in Moerkercken. Oost: Andries Otten Maaskant, zuid: de weg en noord: de vliet. Het land is belast met een jaarlijkse erfrente van 14 gulden en 14 stuivers t.b.v. vrouwe Margreta Repelaar, weduwe van de brigadier Pijper.

   Eind 1720 was in Mijnsheerenland sprake van een Dirk Willems de Winter en nagelaten weeskinderen van Bastiaan Otten Maaskant en Albertje Willems de Winter.

  7 kinderen


 4. Cornelis Anthonisse (Cornelis Theunisz) Kruijthof , * 1639 , ~Heinenoord 30-10-1639 .

   Kinderen: Andries, Lijntje, Marijtje en Grietje.

   Mijnsheerenland, 21 mei 1708:
   Andries Kruijthof verkoopt aan Andries Leenderts Hoogwerff in Mijnsheerenland een huis en erf op het dorp. Oost: Joris van Loon, west: Jan Smits, zuid: de Ambachtsheeren van Moerkercken en noord: de straat. Verkocht voor 315 gulden. Genoemd: Lijntje Cruijthof, Marijtje Cruijthof, Ary Oosterman, gehuwd met Grietje Kruijthof; alle erfgenamen van Cornelis Kruijthof

   Mijnsheerenland, april 1675: Anthonis Aryens Cruijthoff, grootvader van de gezamenlijke kinderen van Cornelis Anthonisse Cruijthoff, bekent 341 C.gulden schuldig te zijn aan en t.b.v. Aryen
   Cornelisse Boer in Mijnsheerenland wegens de koop van een huis, schuur, keet en erf in Mijnsheerenland. Oost de uitrit van het land der Ambachtsheren van Moerkercken, zuid het land van voormelde Heren, west Jan Corneliss smit en noord de Heerenstraat.

   Mijnsheerenland, 2.8.1677: Cornelis Theunisz. Kruijthoff bekent schuldig te zijn aan Anthonis Cools te Dordrecht de pacht van de huurlanderijen. Genoemd: Theunis Aryens Kruijthoff, vader van Cornelis Theunis Kruijthoff.

   Mijnsheerenland, 19 oktober 1712: Teunis Cornelis Kruijthof, weduwnaar van Annetje Heijndricks ’t Grauw, verklaart overeen gekomen te zijn met Gillis Heijndricks ’t Grauw, oom en bloedvoogd der onmondige weeskinderen Cornelis Teunis (16), Heijndrick Teunis (14), Cornelia (12), Dirkje (7), Ary (4) en Andries Teunis Kruijthof (¾), aangaande de vertichting en uitkoop van de overleden Annetje. Met onderschrift van o.a. Leendert Leuijendick.

  x   Cornelia Claas , † >1688.
   Kinderen o.a. Grietje en Teunis.

   Mijnsheerenland, 27 oktober 1689:
   Gieltje Jans, huisvrouw van Jan Cornelis Smit, Maria Jans, huisvrouw van Otto Pieters jonge Schout, Cornelia Claesdr., huisvrouw van Cornelis Kruijthof, Pieternel Gijsberts, huisvrouw van Dirk Tonis Slooter, Neesje Pieters, huisvrouw van Timotheus Gijsberts Boer en Lijntje Pieters, weduwe van Heijndrick Jacobs Zevenhuijsen, naaste buren van Maria Jans Maesdam,
   weduwe van Leendert Jacobs Hoogewerff, leggen een verklaring af op verzoek van genoemde Maria Jans Maesdam, die wegens een kwaal 2 jaren op bed heeft gelegen, zonder dat de docters haar hebben kunnen helpen. Zij ligt nog steeds ziekelijk op bed en wordt sinds lang van bovengenoemde personen verzorgd.

  5 kinderen


 5. Anneken Theunisse Kruijthof , * 1641 , ~Heinenoord 27-4-1641 , † <6-1672 .

   Dochter van Teunis Ariens Kruithof en Geertje Andriesse Snijder.

  x Heinenoord 4-5-1664   Jacob Willems Blaeck , *Heinenoord ±1641 , ~Heinenoord 9-2-1642 , † <8-1712.
      Zoon van Willem Arijensen Ingensz (Willem Ariensz) Blaeck en Maergien Jacobs Troost .
   Int jaer 1664: 4 maij Jacob Willemsche, j.m., met Anneken Teunis Kruijthof, j.d., bijde van heijnenoort.
   --
   Arie Jacobs Blaak, ~14-11-1666 te Heinenoord, +<27-03-1718, trouwde ±1704 met Marietje Pieters van Wijnen. Zoon Andries trouwde op 24-10-1698 in Strijen met Neeltje Aarts van Driel.
   Jacob, Kint van Willem Adrijens en Marijken Jacobs.
   Op 8-3-1653 werd Jacob, als zijnde 11 jaar oud, vermeld bij de weeskamer van Heinenoord.

  3 kinderen


 6. Lijsbet Teunis Kruijthof , * 1643 , ~Heinenoord 6-12-1643 .


 7. Adriaantje Teunisse Kruijthof , * ±1650 , † <1686 .
   Mogelijk rond ±1683 overleden.

  x ±1677   Jacob Jans Troost , *Heinenoord ±1647 , ~Heinenoord 13-1-1647 , † Heinenoord ±1719.
      Zoon van Jan Jacobsz Troost en Anneke Joosten .
   Kinderen: Anneken, Annigje en Jan.

   Jacob woonde aan de Reedijk te Heinenoord, op de grens met Mijnsheerenland. Hij pachtte meerdere stukken land onder Mijnsheerenland, o.a. van de kerk te Heinenoord. Hij leende enige maken een groot bedrag, maar loste dit steeds volgens de afspraken af. Hij was vele jaren diaken/armmester, ouderling en schepen van Heinenoord.

   Jacob trouwde in Heinenoord op 8-7-1684 met Neeltje Claasdr Kruithof. Zij kregen een zoon Pieter op 5-12-1689 in Heinenoord, die aldaar op 13-11-1770 werd begraven. Pieter en zijn eerste vrouw, Jannigje Florisse Groenendijk, kregen een zoon Cornelis op 2-9-1731 in Heinenoord, die trouwde met Grietje Hoppel op 21-10-1753 aldaar. Hun zoon Jacob werd geboren op 4-3-1759 in Mijnsheerenland en overleed aldaar op 4-6-1840. Hij was op 27-10-1780 aldaar getrouwd met Maaijke Kranenburg. Hun dochter Neeltje werd geboren op 26-8-1803 en gedoopt op 28-8-1803 in Mijnsheerenland. Zij overleed op 22-9-1846. Zij was op 8-5-1825 in Mijnsheerenland gehuwd met Arie van Steensel, geboren op 11-3-1801 in Klaaswaal als zoon van Jacob van Steensel en Lijntje Nederpelt, die op 16-5-1796 in Klaaswaal trouwden.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.