Cornelis Jansz Lammen , † >1664.
Zoon van Jan .


x <1614
    Lijsbeth Pieters Baers , † <7-1621.
x >5-1621
    NN. .    

Kinderen:
 1. Neeltje Cornelis Jans Lamme , * ±1613 .

  x ±1645   Wouter Schouten .

  x ±1650   Jan Pleunen Dolaart , * ±1600 , † <1663.
      Zoon van Pleun Bastiaens Doolaert en Neeltge Teuwendr .

   Jan Pleune had een huis in het Land van Essche in 1635. In 1657 wordt hij in Strijen genoemd als koper.

   Jan Pleunen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Arie Jansz Dolaart .

  3 kinderen


 2. Jan Cornelisz Lamme , * ±1614 .
   Hij was 6 jaar oud op 21-6-1621.


 3. Bastiaen Cornelisz Lamme , * ±1620 , † 1683 .
   ½ jaar oud op 21-6-1621.

   Hij woonde in 1676 te Strijen ín den Bosch’.

   Op 27-7-1667 vond een wat belangrijker aankoop plaats dan die welke het echtpaar gewoonlijk op de boedelverkopingen deed. Bastiaen kocht op die dag van Cornelia Bosman 592 ‘roe zomergerst te velde (staande) in de sestig roeden’ voor 19 gld. en 11 stuivers. Als zijn borgen traden Bastiaen Jans Streefkerck en Jan Cornelis Streetkerck op.

   In 1678-80 kwam Bastiaen Cornelisz Lamme in grote financiële problemen. Hij kon in 1679 de landpachten niet betalen. Zijn goederen werden geveild. Hieronder bevonden zich een ‘gremelthooffde melckkoe’, een ‘withooffde melckkoe’, een ‘blauw bijsde melcckoe’, een ‘blauw bijsde withooffde melcckoe’, een ‘root grijst hoekkelingh vaers’, een ‘swardt buijs kalff en twee varkens. Aan andere, losse, goederen werd onder andere verkocht een kast, twee koperen ketels, twee koperen melkkannen, twee bedden met ‘hooftpeluwen’ (de eerder besproken, op de boedelverkopingen gekochte bedden, waren dus waarschijnlijk nog steeds in zijn bezit), acht tinnen schotels, een heugel met een heugelboom, aarden kannen met tinnen deksels, een ‘kamebordt met copere staecke’, een vlasreep, ‘rommelingh’, karn, een eiken tafel met bankje en tenslotte de til boven de stal. Het geheel bracht 339 gld. en 18 stuivers op, hiervan bleef na aftrek van kosten 303 gld. en 18 stuivers over om de achterstallige landpacht te betalen. De opbrengst was echter niet genoeg om de schulden te voldoen.
   Ondanks dit financiële debâcle werd Bastiaen in 1681 toch nog als bruiker van het erf in de Bos bij de Sluis vermeld.

   Op 1-4-1666 stelde de vrouw (moet zijn: weduwe) van Jan Cornelisz. van Steenberge zich borg voor Bastiaen Cornelis Lamme, toen deze op een verkoping te Strijen een aankoop deed.

   Bij akte gedateerd 13-8-1663 verklaarden Leendert Willems Graeuwert en Bastiaen Cornelis Lamme, beiden wonende te Strijen, van de heer Bastiaen van der Wael, wonende in Poortugaal, op ca. 2 morgen verbouwde hennip in de Strijense Polder gekocht te hebben voor 126 gld. de morgen.

  x   Celia Pieters (Zeeliggie Pieters) , † ±1678.
   Veel kinderen werden uit het huwelijk van Bastiaen en Zeeliggie waarschijnlijk niet geboren, van slechts twee is bekend dat hen een langer leven was beschoren.
   Overl. tussen 24-2-1677 en 22-10-1679.

   De vrouw van Bastiaen Lamme, Zeeliggie Pieters, kocht op 10-4-1660 uit het sterfhuis van Jacomijntje Abrahams twee hemden voor 3 gld. en 6 stuivers. Zeeliggie, de vrouw van Bastiaen Cornelis Lamme, kocht op I3- 12- 1661 uit het sterfhuis van Sara Anthonis een rode borstrok voor de kapitale som van 11 gld.
   Op een verkoping van goederen uit de nalatenschap van Jan Jansz. van Drie1 die gehouden werd op 8 en 9-6-1667 kocht Zeeliggie twee hemden voor 2 gld. en 10 stuivers, twee hemden voor 3 gld. en 12 stuivers, twee linnen onderhemden voor 1 gld. en 8 stuivers en wat ‘oudt linde’ (oud linnen) ter
   waarde van 1 gld. en 4 stuivers. Op dezelfde verkoping stelde ze zich ook borg voor door anderen gedane aankopen.
   Zeeliggie kocht op 12-2-1668 uit de boedel van Elsie Barrevelt ‘oude cleeren’ voor 2 gld. deze oude kleren werden echter door haar schoonzoon Arijen Willems Bisdom, die als borg opgetreden was en was gehuwd met Lijsbet Bastiaens Lamme, betaald.
   Van Dirck Dircxe van der Linden kocht Zeeliggie Pieters op 22-4-1675 een ‘roomelckkoe’ met welke aankoop een bedrag van 82 gld. was gemoeid. Als haar borgen traden op haar zoon Cornelis Bastiaens Lamme en Tonis Buijrt.
   Een laatste maal vinden we Zeeliggie vermeld als ze op 24-2- 1677, op een publieke verkoping, van Jacobus Leenderts Visser twee ‘schortecleen’ (schortekleden) en een ‘kroplap’ koopt voor 4 gld. en 10 stuivers. Gezien de activiteit die ze gedurende haar leven aan de dag legde waar het (openbare)
   verkopingen betrof mogen we wellicht stellen dat ze kort na deze laatste aankoop is overleden.

  x Oud-Beijerland 22-10-1679   Pleunie Cornelis , *Oud-Beijerland ±1640 , † >1690.
   Otr. op 28-9-1679 in Oud-Beijerland.
   Bastiaan Cornelise Lamme, wednr. van Celia Pieters, geb. van Strijen en aldaar won., en Pleunie Cornelis, wed. van Cornelis IJsbrandse Bos, geb. van OB en aldaar won., getrouwd op 22 oktober 1679

   Pleunie Cornelisdr.
   tr. le (otr. Oud-Beijerland 1 l- 10) 1665 Cornelis IJsbrandsz. Bos, j.m. van en won. te Nieuwerkerk (1690), zn. van IJsbrand Pietersz. Bos, zij tr. 3e Oud Beijerland (otr. ald. 1-9) 20-9-1690 Arie Jansz. Rietsneijer, geb. van en won. te Cillaarshoek, wedr. van Pietertje Jansdr. van Barendrecht.

  2 kinderen


 4. Arijaentje Cornelis Lamme , * ±1630 , † Strijen ±8-5-1703 .
  Get. bij de aangifte begraven: Meeuwis Pietersz Weeda .
   Impost pro deo. Aang. door haar zoon Meeuwis.

  x   Pieter Gerritsz Weeda .
   Kinderen: Meeuwis en Cornelis.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.