Aeghjen Jans van der Leck , *Den Briel 1662 , ~Den Briel ±26-11-1662 , † 1705.
Dochter van Jan Arissen van der Leck (?) en Trintgen Marcus (?) .
Aeghjen Jans trad op als getuige bij de doop van Johannes Backhuijsen .


x Hendrik-Ido-Ambacht 16-6-1697 (otr Den Haag 26-5-1697)
    Willem Woutersz van der Hoeven , *Hendrik-Ido-Ambacht ±1655 , ~Hendrik-Ido-Ambacht ±3-10-1655 , † ±1703.

RECHTSBOVEN: Den Briel in de 17e eeuw

Kinderen:
 1. Wouter Willems Verhoeven , * 1698 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 27-4-1698 , † Ridderkerk ±21-9-1757 .
   Impost pro deo.

   Wouter was tot mei 1706 als wees uitbesteed bij Pieter Teunisz Kranenburg, de buurman van zijn ouders, zoals blijkt uit diaconierekeningen. Daarna was Wouter uitbesteed bij diens zoon Huigh Kranenburg.

   Wouter Willemsz. Verhoeven / van der Hoeven werkte in 1732 als slachter en stalhouder.

  x Ridderkerk 31-8-1731   Cornelia Willems Baes , * 1697 , ~Ridderkerk 16-12-1697 , † Ridderkerk ±14-1-1733.
   Cornelia Willemsdr Baas was weduwe van Pieter Cornelisz Allerliefste en had uit dat huwelijk de volgende kinderen: Willem, Bastian, Pieter en Annetie. Uit haar korte huwelijk met Wouter had Cornelia geen verdere kinderen.
   Impost pro deo. Na het overlijden van Cornelia Willems Baas bleek dat haar boedel met vele schulden was belast. De erfgenamen deden dan ook afstand van de boedel.

   Cornelia was een dochter van Willem Ariensz Baes en Maeijken Joosten, weduwe van Pieter Cornelisz Alderliefste.

  x Ridderkerk 25-9-1733   Clasina Ariens van den Bergh , * 1712 , ~Ridderkerk 24-4-1712 , † Ridderkerk ±3-8-1797.
   Kinderen: Aagje, Arij, Willemijntje, Willem, Jan, Gerrit en Cornelis.
   Impost pro deo.
   Doopget. Marijtje Jans.

   Clasina was een dochter van Arij Everts van den Bergh en Aegje Ariens Rijsdijk alias Rijsoort.

  7 kinderen


 2. Johannes Willems (Jan Willems) Verhoeven , * 1699 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 27-9-1699 , † Barendrecht ±10-8-1771 .

   In de periode 1706-1714 was Jan als wees uitbesteed bij dorpsgenoten. In de 1706-1711 was Jan bij Pieter Aerts van der Leur, mr. schoenmaker aan de Oostendam. Op 1 mei van elk jaar kreeg hij over een half jaar 15 gld. hougeld van Jan Willems van der Hoeven. Daarna was Jan uitbesteed bij Wouter van Brakel, de koper van het huis van Jan’s moeder.

   In 1716 mocht Jan naar de Dordregtse Jaermarck en de Ambagtse kermis. In 1717 mocht hij weer naar de Ambagtse kermis en ook naar de Charloose kermis. Totaal kreeg Jan daarvoor aan zakgeld 6 gld. en 19 stuivers.
   Voor het vermaken van hemden, broeken, dassen en andere kleding wordt in totaal 69 gld. 4 st. 4 p. uitgegeven.

   Op 12-7-1724 nam Jan Willemse van der Hoeve zijn aandeel in de erfenis van zijn oom Cornelis Wouterse van der Hoeve in ontvangst: f334:12:4. Jan is dan nog niet meerderjarig, maar wel net getrouwd.

   In 1729 werd Jan kort voor Pasen aangenomen als lidmaat te Barendrecht. In 1736 erfde Jan een huis onder Carnisse aan de gemeenslandsdijk (de huidige Voordijk).

   Op 15-2-1740 bekende Jan Willems Verhoeven schuldig te zijn aan Jan Dircks Bollaert de som van 200 gld. met een rente van 5 ten honderd. Als waarborg stelde hij zijn huis, schuur en erf, staande en gelegen aan de Barendrechtse Voordijk onder Carnis(se).

   Op 8-5-1743 stelde Jan Willems van der Hoeven zich borg voor [zijn broer] Pieter Willems van der Hoeven bij de koop van een huisje gelegen aan de Kerkstraat aan de Waalkant te Hendrik-Ido-Ambacht, belend de Aveling van de erfgenamen van dhr. Johan van der Burgh. Dit huisje werd gekocht van de kinderen van Jan Gerrits de Pee voor 100 gulden.

  x Barendrecht 4-6-1724   Neeltje Ariens Vermeulen , * 1696 , ~Barendrecht 9-9-1696 , † Barendrecht ±8-3-1773.
      Dochter van Arij Gerritse van der Meulen en Teuntjen Imants Cranendonck .
   Kinderen: Willem, Arij (3x), Wouter en Aagje.
   Doopget. Lijntie IJmants.

   Neeltje Ariens trad op als getuige bij de doop van Willem Pieters Verhoeven , de doop van Aagje Pieters Verhoeven , de doop van Wouter Pieterse Verhoeven (?) , de doop van Willem Wouters Verhoeven (?) .

  6 kinderen


 3. Pieter Willemse Verhoeven , *Sandelingen Ambacht ±1701 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 8-1-1702 , † 1768 .

  x Ridderkerk 1-10-1724   Annetie Pieters Huijser , * 1700 , ~Ridderkerk 27-6-1700 , † Hendrik-Ido-Ambacht 5-1-1776.

  8 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.