Jan Peter Thonisz ( Leempoel) , * ±1580 , † Loon op Zand 1620.
Zoon van Peter Thonisz ( Leempoel) .


× ±1600
    Leenke Huberts .

RECHTSBOVEN: Loon op Zand

Kinderen:
 1. ? Peter Jansz Leempoel , † <1626 .

   Peeter Janse Leempoel, wordt in 1622 vermeld als secretaris te Sprang.

  × Sprang 2-1-1611   Neeltke Adriaens , *Sprang ±1590 , † <1-5-1641.
      Dochter van Adriaen Maertens (Arien Maertens) Sprang en Peterken Wouter Joosten .
   Peeter Janssen, secretaris alhier, en Neeltke Adriaen Sprangdr., j.d., beiden van Sprang.

   Neeltke is een dochter van Arien Maertens Sprang bij Peterken Wouter Joosten, sijn eerste vrouw.

   Alsoo seeckere differentie ende geschill uijtstaende is geweest tussen Adriaen Maertenss Sprang mitsgaders Melis Melisse ende Aert Arienss Sprang kijnderen van Mariken Aert Geldens, overleden vrouw van Adriaen Maertens, ter eenre, ende Maerten Adriaenss Sprang mitsghaders Peter Janss Leempoell x Neltken Arienssen, kijnderen van Arien Maertens Sprang bij Peterken Wouter Joosten, sijn eerste vrouw, ter andere. Zij sluijten een accoort in april 1643 in Sprang.


 2. Lesken Jans Leempoel , *Loon op Zand ±1605 , † Sprang >1687 .

  × Sprang 31-5-1626   Jan Eritten Haverhals , *Sprang ±1600 , † Sprang 1680.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.