Hendrick Cornelisz Leenheer , *Heerjansdam ±1613 , † Heerjansdam ±1659.
Zoon van Cornelis Pleunen (Cornelis Plonen) Leenheer (?) en Aechtien Jans (?) .


x Heerjansdam ±1630
    Joostien Ariens , * ±1605 , † Heerjansdam 9-2-1643.
x Heinenoord 20-3-1644 (otr Heerjansdam )
    Maritgen Roocken ( Troost) , † Heerjansdam <5-9-1666.    

RECHTSBOVEN: Heerjansdam

Kinderen:
 1. Sijtgen Hendricks (Sijchgen Hendricks) Leenheer , *Heerjansdam ±1633 , † ±1668 .
  Sijchgen Hendricks trad op als getuige bij de doop van Hendrik Cornelisse Leenheer (?) .
   Overleden tussen 5-9-1666 en 4-7-1670.

   Op 20-2-1688 huurden Arijen Pietersen Boot en Rochus Hendricxen Leenheer, beiden wonende onder Heerjansdam, voor de periode van 7 achtereenvolgende jaren 6½ morgen "zaijlant" in Kijfhoek. Zij tekenden als "Arij Pijetersen Boodt" en "Rochus Leenheer".

  x Heerjansdam 21-6-1657   Adriaen Pieterss (Arijen Pietersz) Boot , † >2-1688.
   Sijchgen Hendricksdr. Leenheer, j.d. van Heerjansdam, en Arijen Pietersz Boo(d)t, j.m. van Oost-Barendrecht.

   Op 5-9-1666 was sprake van Adriaen Prss. Boot, mede schepen te Heerjansdam, als getrouwd hebbende Sijtgen Hendricx Leenheer, en Cornelis Hendericx Leenheer, meerderjarige kinderen van Hendrick [Corneliss.] Leenheer.


 2. Aeghien Heijndrickx Leenheer , *Heerjansdam ±1635 , † Numansdorp 10-10-1658 , [] Numansdorp .

   Heerjansdam, 11-11-1657: "Corn Roken en Aeghien Heyndickx Leenheer sijn alhier in den echte staet bevestigd".

  x Heerjansdam 11-11-1657   Cornelis Roken .

   Mogelijk was hij Cornelis Rokusz Troost, die op 18-9-1639 te Heinenoord in het huwelijk trad met Margrita Aerts, dochter van Aert Matthijsz Hoppel, schout van Heinenoord, en Barbara Duppegieser.


 3. Cornelis Hendricksz Leenheer , *Heerjansdam ±1638 , † Heerjansdam 27-5-1709 .

  x Heerjansdam 10-4-1662   Maeijke Henricx Hoppel , *Heerjansdam ±1639 , † Heerjansdam <4-1730.

  9 kinderen


 4. Pleun Hendricksz Leenheer , * 1645 , ~Heerjansdam 2-7-1645 , † <1655 .
   Doopget. Mariken Gielen en Aegjen Joosten.


 5. Rochus Hendricksen Leenheer , * ±1647 , † 1717 .
  Rochus Hendricksen trad op als getuige bij de doop van Hendrik Joosten Troost , de doop van Jacobus Clippanus , de doop van Jacob Hendriks de Jongh .
   Overleden tussen 16 juni en 13 november 1717.

   Op 20-2-1688 huurden Arijen Pietersen Boot en Rochus Hendricxen Leenheer, beiden wonende onder Heerjansdam, voor de periode van 7 achtereenvolgende jaren 6½ morgen "zaijlant" in Kijfhoek. Zij tekenden als "Arij Pijetersen Boodt" en "Rochus Leenheer".

   Van Pieter Hieronimus Ripperda, heer van Heerjansdam, kocht Rochus Leenheer in juli 1694 voor 200 gld 2 hont land in Heerjansdam.

  x Heerjansdam 30-3-1681   Ariaentje Bastiaens Noortdijk , *Rotterdam, Kiefhoeck ±1655 , † Heerjansdam 4-2-1738.
   Heerjansdam, 30-3-1681: "Rochus Hendricksen Leenheer, j.m. van Heerjansdam en aldaer wonende, en Ariaentje Bastiaens Noortdijk, j.d. van Kiefhoeck wonende in de Cleijne Linde, sijn alhier in den eghten staet bevestigd".

   Lijsbet Rokusze Leenheer en Hendrik Bastiaanze van der Gijp lieten op 28-4-1726 in Heerjansdam een zoon Rokus dopen met Ariaantje Noordijck als doopgetuige.

   Ariaentje Bastiaens trad op als getuige bij de doop van Jacobus Clippanus , de doop van Dirckje Clippanus , de doop van Coenraad Clippanus , de doop van Jacob Hendriks de Jongh .

  8 kinderen


 6. Lena (Leentien Hendricks) Leenheer , * ±1649 , ~Heerjansdam 5-2-1650 , † 10-1732 .
   Doopget. Jan Roken, Pietertien Ariens, Ementien Wijlms, Aghien Frederix.

   Lena trouwde (1) Wilm Hendricks Moerkercke (Baes) en (2) Bruijn Ariensz Hamburger.

  x Dubbeldam 16-12-1676   Willem Hendricks Moerkercke , † <1718.
      Zoon van Hendrick Moerkercke en ?
   Otr. op 29-11-1676 in Dubbeldam.
   Leentien Hendricks was j.d. van Heerjansdam. Willem Hendricksz. was j.m. van Mijnsheerenland, wonende te Dubbeldam.

  x Barendrecht 20-1-1718   Bruijn Ariensz Hamburgh , *Gouderak 1659 , ~Gouderak 7-12-1659 , † 1719.
   Acte van huwelijkse voorwaarden opgemaakt op 26 januari voor notaris Johan Panneboeter te Heinenoord.
   Overleden in 1719, vóór 12 juni.

   Bruijn was een zoon van Arien Jansz Smit en Neeltje Ariens. Bruijn was eerder te Barendrecht op 5-8-1685 getrouwd met Ariaentien Aerts Visscher, weduwe van Cornelis Bastiaense de Coningh.

   Trijntje Ariens Hamburgh, gehuwd met Jan Pieters van Euckelen, was de enige zuster van Bruijn Hamburgh. Zij woonde in Gouda.

  1 kinderen


 7. Annigie Hendricks Leenheer , *Heerjansdam 1652 , ~Heerjansdam 30-6-1652 , † >1704 .
  Annigie Hendricks trad op als getuige bij de doop van Joosje Cornelisse (Josie Cnelis) Leenheer .
   Doopget. Ariaentien Damis en Daniel Corn[eli]s.

   Annigie’s 2e echtgenoot, Jillis Jansz Hopsomer, had al 3 huwelijken achter de rug. Hij was op 20-10-1675 in Zuid-Beijerland getrouwd met de ald. won. j.d. Marijtje Jacobs. Vervolgens was hij ald. op 27-3-1678 getrouwd met Neeltje Ariensdr. Boender, dochter van Arien Cornelisz. Boender, boer, en Reijnborgh Woutersdr. Hoogerwerf. Op 3-9-1694 was Jillis te Zuid-Beijerland ondertrouwd met Margrietje Ariensdr. Sijdervelt, j.d. van Willemstad, ald. ged. op 21-8-1672 als dochter van Adriaan Adriaansz Sijdervelt, grutter te Willemstad, en Aeltge Willems.

   Jan Joosten Troost en [zijn moeder] Annigje Hendriksdr. Leenheer waren op 8-2-1705 in Z.B. get. bij de doop van Joost, zoon van Isaack Teunisz. Quartel.

  x Heinenoord ±1675   Joost Jans Troost , *Heinenoord ±1655 , † <1700.
      Zoon van Jan Jacobsz Troost en Anneke Joosten .
   Kinderen: Jan, Hendrik, Annetje en Anneken.

   Joost Jans trad op als getuige bij de doop van Anneken Troost .

  x Zuid-Beijerland 22-1-1700   Jillis Jansz (Gillis Jansz) Hopsomer , † <4-1703.
   Annetje Hendriksdr. Leenheer, wed. v. Joost Jansz. Troost, won. te Z.B.
   Jillis Jansz. Hopsomer was toen schout v. Z.B. en won. i.d. E’polder.
   Op 5-3-1703 was er sprake van zijn nagelaten boedel, terwijl zijn weduwe toen nog in leven was.

   Jillis woonde in de Eendrachtspolder. Hij was schout van Zuid-Beijerland.

  4 kinderen


 8. Pleun Hendricksz Leenheer , * 1654 , ~Heerjansdam 5-12-1654 , † <2-1671 .
   Tweeling met Jan. Doopgetuigen: Aeghien Frederix, Ariaentien Jans.


 9. Jan Hendricksz Leenheer , * 1654 , ~Heerjansdam 5-12-1654 , † <2-1671 .
   Tweeling. Doopgetuigen: Aeghien Frederix, Ariaentien Jans.


 10. Josijntien Hendricks Leenheer , * 1656 , ~Heerjansdam 17-9-1656 , † >1-1671 .
   Doopget. Lowijntien Ariens.


 11. Hendrick Hendricksen Leenheer , * 1660 , ~Heerjansdam 29-2-1660 , † ±1700 .
   Hendrik was "siek te bed leggende" ten tijde van de doop van zijn jongste zoon Cornelis. Overleden vóór 27-4-1703.
   Zoon van Marijgje Roocken, weduwe van Hendrick Cornelissen, in sijn leven stadthouder en secretaris van Heerjansdam. Doopgetuigen waren Cornelis Roocken en Arie Abrahamsen.

   Zoon van Marijgje Roocken, weduwe van Hendrick Cornelissen, "in sijn leven stadthouder en secretaris van Heerjansdam".

  x Barendrecht 9-5-1683   Barbera Mathijsse (Barber Thijs) , *Helmond ±1660 .
   Heerjansdam: "Hendrick Hendricksen Leenheer, j.m. van Heerjansdam en aldaer wonende, en Barbara Mathijs, j.d., van Helmonde wonende, sijn tot Kiefhoeck in den eghten staet bevestigd, dato als voren".

   Dochter van Mathijs Pauwelsz, schepen, heemraad en schout van Oost-IJsselmonde. Zij hertrouwde op 20-5-1703 in Heerjansdam met Jacobus Isacksz van Shcelven, chirurgijn, wonende te Heerjansdam, otr. 27-4-1703.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.