Anna (Agnietje) van Leeuwen , * 1707 , ~Dordrecht 7-10-1707 , † 4-1761, [] Dordrecht 14-4-1761.
Dochter van Johannes Krijnen (Jan Crijne) van Leeuwen en Engeltje Isaaks Vinman (?) .
Agnietje trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan (Jan Hendriks) van Hellemont .


x Dordrecht 23-4-1730 (otr Dordrecht 7-4-1730)
    Hendrik van Hellemont , * 1708 , ~Dordrecht 30-1-1708 , † >3-1761.

RECHTSBOVEN: Dordrecht

Kinderen:
 1. Frans Hendrikse van Helmont , *Dordrecht ±1730 , ~Dordrecht 3-1-1731 , [] Dordrecht 1-11-1760.
   Den 1 November 1760:
   Francois van Helmont, buijten de Spuijpoort, laet kinder na. Beste Graft. Jacobus Laban.
   Zijn weduwe is hertrouwd in aug. 1761 met Pieter de Raet.

   Metselaarsknecht Frans van Helmont ontving op 19-6-1766 in Dordrecht een schenking van Anne Marieke van den Bergh. Het betrof een object aan de Noordendijk. Verder worden genoemd: Pieter van Beest, de overleden Thomas van Helmont, notaris Leendert van der Horst en Hendrik van Maarseveen.

   Dordrecht, Donderdagh den 6 Meij 1756:
   Frans van Helmont, j.m. woont buijten de Sluijspoort, hebbende schriftelijk consent van zijn vaeder Hendrik van Helmont, met
   Hermijna Bol, j.d. woont inde Botjesstraat, beijde van Dordrecht, geassist. met haar moeij Maijke Kraamers, huijsvr. van Arnoldus Kraamers.
   Den 23 Meij 1756 alhier getrouwt door do. Tetterode.

   N.B. Het was een neef, Frans Thomasz. van Helmont, die trouwde met Pieternella Stam.

  x Dordrecht 23-5-1756   Hermijna (Herremina) Bol , *Dordrecht 1734 , ~Dordrecht 8-5-1734 .
      Dochter van Wouter Bol en Gouda Kramers .
   Otr. op 6-5-1756 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Maijke Kramers .

   Kinderen: Johanna en Wouter.

   Hermijna/Herremina/Willemijna Bol.

   Bij haar eerste huwelijk werd Hermijna geassist. met haar moeij Maijke Kraamers, huijsvr. van Arnoldus Kraamers, die op 15-9-1730 in Dordrecht in ondertrouw waren gegaan. Zij zullen familie zijn van Hermijna’s moeder.

   Dordrecht, Donderdag den 30 Julij 1761:
   Pieter de Raat, j.m. woont inde Raamstraat, geassit. met zijn goede bekende Cornelia vander Velde, huijsvr. van Hendrik van Dijk, met
   Hermijna Boll, wede. van Francois van Helmond, woont opde Velt omtret de Botjesstraat, beijde van Dordrecht.
   Den 16 Aug. 1761 alhier getrouwt.

   Toen Hermina Bol in de zomer van 1780 haar dochter Johanna assisteerde bij haar huwelijk met Mijndert de Heer, was Hermina niet alleen weduwe van Frans van Helmont, maar inmiddels ook weduwe van Pieter de Raat.

   Herremina trad op als getuige bij de ondertrouw van Mijndert de Heer .

  2 kinderen


 2. Jan van Hellemont , * 1732 , ~Dordrecht 23-3-1732 , [] Dordrecht 20-11-1733.
   Een kind vanHendrik van Helmond begraven.


 3. Jan (Jan Hendriks) van Hellemont , * 1733 , ~Dordrecht 1-1-1734 , † Dordrecht 14-12-1816 .
  Jan Hendriks trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan (Jan de Lange) Jansen , de ondertrouw van Hendrik Jansz van Hellemont .
   82 jaar oud, weduwnaar van Lena Bol

   Zoon van Hendrik van Helmont en Annigje van Leuwe. Jan trouwde op 2-6-1754 met Helena/Lena Bol. Kinderen o.a. ~ 6-3-1765 Engeltje, ~ 5-11-1756 Gouda.
   Beroep: werkman van 1811 tot 1811

  x Dordrecht 2-6-1754   Helena (Lena) Bol , * 1731 , ~Dordrecht 11-11-1731 , [] Dordrecht ±30-6-1792.
      Dochter van Wouter Bol en Gouda Kramers .
   Otr. op 16-5-1754 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Anna (Agnietje) van Leeuwen .

   Hun dochter Johanna trouwde met een man uit Zweeds Pommeren.
   De vrouw van Jan van Helmond werd op 30-=6-1792 in Dordrecht begraven.

   Zondagh den 16 Meij 1754:
   Jan van Helmont, j.m. woont buijten de Sluijspoort, geassist met zijn moeder Johanna van Leeuwen, huisvr. van Hendrik van Helmont wiens schriftelijk consent mede heeft afgelevert, met
   Lena Bol, j.d. woont in het Willige Bossch van Dordt, geassist. met haer goede vriendin Cornelia van de Velde, huisvr. van Hendrik van Dijck.
   Den 2 Junij 1754 alhier getrout door Do. Tetterode.

  6 kinderen


 4. Carel (Karel) van Hellemont , *Dordrecht 1-8-1736 , ~Dordrecht 4-8-1736 , † Dordrecht 5-5-1814 .
  Karel trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Verwijs .
   Op 4-3-1815 werd Carel als overleden vermeld bij de overdracht van een object aan de Varkenmarkt in Dordrecht, dat werd verkocht door Bastiaan de Klerk aan de weduwe Sara Plukhooij. Op 12-5-1827 kocht Bastiaan de Klerk, timmerman, het weer terug van de weduwe Sara Plukhooij.

   Karel van Helmond/Hellemont was een zoon van Hendrik van Helmond en Agnietje van Leeuwen.

   Op 23-8-1800 diende Karel van Hellemont een verzoekschrift in bij de municipaliteit van Dordrecht om draaiende deuren te mogen maken in zijn pakhuis op de varkensmarkt.
   Karel van Hellemont, rentenier, verkocht op 18-11-1813 een object aan de Hellingen aan de handelaar Hendrik Feirabent.

   Karel’s dochter Anna is op Requeste van haar vader Karel van Helmondt wonende binnen dese Stadt, bij appointement van den Ed gr agtb Geregte deeser Stad in dato 25 Novb., 1779, weegens slegt gedrag, voor de tweedemaal geconfineert voor den tijd van twee Jaaren, dog nu ten laste van het Stads Krankzinnig en Beterhuijs binnen Dordregt expireerende 25 Novb. 1781.
   Volgens Resol. van 29 Septb. 1781 gecontinueert tot 25 Novb. 1782. Volgens appointem(ent) in dato [-] Septb 1782 gecontin(ueert) voor den tijd van een Jaar mits betalende 10 st. ’s weeks.
   Beroep: Koopman van 1811 tot 1811

  x Dordrecht 25-6-1758   Johanna (Anna) de Groot , * 1733 , ~Dordrecht 9-10-1733 , † ±1770.
   Otr. op 8-6-1758 in Dordrecht.
   Get. bij het huwelijk: Hendrik van Hellemont .

   Op 9-10-1733 werd Johanna de Groot in Dordrecht gedoopt als dochter van Jacob de Groot en Trijntje Montree.

   Dordrecht, Donderdagh den 8 Junij 1758:
   Karel van Helmont, j.m. woont buijten de Sluijsport, geassist. met zijn vaeder Hendrik van Helmont, met
   Johanna de Groot, j.d. woont inde Stoofstraet, beijde van Dordt, geassist. met haer moeder Trijntje Montree, huijsvr. van Anthonij van der Laken, eertijdts wede. van Jacob de Groot.
   Den 25 Junij 1758 alhier getrouwt door Ds. Robijn.

  x Dordrecht 19-12-1773   Sara Plokhooij , * 1740 , ~Dordrecht 8-4-1740 , † Dordrecht 14-3-1827.
   Otr. op 4-12-1773 in Dordrecht.

   Sara was een dochter van Barent Plukhooij en Leijntje/Linckje/Lena/Leentje Pincke/Piekee.

   Dordrecht, Saturdag den 4e Decemb. 1773:
   Carel van Helmond, wedr. woond buiten de Sluispoort, met
   Sara Plukhooij, j.d. woont in de Grote Kerk Buurt, beiden van Dordt, geassiteert met haar vader Barent Plukhooij.
   Den 19 Decemb. 1773 alhier getrouwt door Ds. Brouwer.

   Sara Plukhooij, weduwe van Carel van Hellemond, kocht op 18-2-1815 in Dordrecht onroerend goed aan de Riedijk van Jacobus La Rivière. Zij verkocht op 23-8-1822 onroerend goed aan de Riedijk aan notaris Peter Steven Schull.

   Op 24-7-1821 verkocht Sara onroerend goed aan de Singel aan de particulier Jan van Houtrijve. Onroerend goed aan de Nieuwstraat verkocht zij op 24-10-1818 aan kantoorbediende Pieter Uittenbogaard.

   Sara Plukhooij, weduwe van Carel van Hellemond, verkocht op 12-5-1827 in Dordrecht
   - onroerend goed aan het Slikveld aan de kantoorbediende Arij Lebret, wsl. had zij dit op 18-2-1815 van de weduwe Maria Jenanetta Gregoor gekocht,
   - onroerend goed aan de Varkensmarkt aan de weduwe Metje Barlen,
   - onroerend goed aan de Varkensmarkt aan de timmerman Bastiaan de Klerk, wsl. is dit hetzelfde onroerende goed, dat zij op 4-3-1815 van hem had gekocht.

  6 kinderen


 5. Engeltje van Hellemont , * ±1738 , ~Dordrecht 7-1-1739 .


 6. Izaak van Hellemont , * 1741 , ~Dordrecht 31-12-1741 , † 6-1766 , [] Dordrecht 12-6-1766.

  x Dordrecht 24-7-1763   Catrina (Caatje) Warbie , * 1742 , ~Dordrecht 10-6-1742 , † 1-1785, [] Dordrecht 29-1-1785.

  1 kinderen


 7. Catharina (Caatje Hendriks) van Hellemont , * 1744 , ~Dordrecht 20-9-1744 , † Dordrecht 17-7-1813 .
   Kaatje was weduwe van Adrianus Wilschut.

   Dordrecht, Donderdagh den 19 Juni 1766: pro Deo
   Adriaan Wiltschut, j.m. geb. te Molenaersgraeff, woont scheep, hebbende schriftelijk consent van zijn voogt Cornelis Huisman, met
   Catharina van Helmont, j.d. geboren te Dordt., woont buijten de Sluijspoort, geadsist. met haer vaeder Hendrik van Helmont.
   Den 6 Julij 1766 alhier getrouwt.

   Dordrecht, Donderdag den 3’ Junij 1784:
   Pieter Holbie, j.m. van Bergen in Noorwegen, woont op de Hoogt buiten den Sluijspoort, geassisteert met Jan Frederik Parijs, zijnen vriend, met
   Catharina van Helmond, wede. van Adriaan wilschut, geb. te Dordrecht, woont buiten de Spuipoort.
   Den 20 Juni 1784 alhier getrouwt.

  x Dordrecht 3-7-1766   Adrianus (Adriaan) Wiltschut , *Molenaarsgraaf 1745 , ~Molenaarsgraaf 27-6-1745 , † <1785.
   Otr. op 19-6-1766 in Dordrecht.
   Kinderen: Anna, Johannes en Hendrika.
   Er is een Adriaan Wil(t)schut gedoopt op 27-6-1745 in Molenaarsgraaf als zoon van Jan Arendse Wiltschut en Barbara Abramse Groenevelt.

   Adrianus / Adriaan Wil(t)schut

  x Dordrecht 20-6-1784   Pieter Holbie .
   Otr. op 3-6-1784 in Dordrecht.

  3 kinderen


 8. Hendrik Hendriks van Hellemont , * 1747 , ~Dordrecht 13-12-1747 , [] Dordrecht ±18-12-1779.
   In het voorjaar van 1785 is zijn weduwe hertrouwd. Zij was toen kinderloos, dus hun zoontje Hendrik jr. zal ook jong zijn gestorven.

   Dordrecht, 1779, December den 18: Hendrik van Helmond in de Pelsestraat. Laat geen kindere na, beste graft.

   Het is onduidelijk welke Hendrik van Hellemont trouwde met Stijntje van der Klos. Mogelijk was dat deze Hendrik. Christina/Steijnjen Klos liet met (een) Hendrik van Hellemond op op 27-3-1774 in Dordrecht een zoon Hendrik dopen.

   Dordrecht, Donderdag den 13e Meij 1773: Prodeo.
   Hendrik van Helmont, j.m. gebore te Dordrecht, woont op de Hellingen, geadsisteert met zijn vader Hendrik van Helmond, met
   Christina van der Klos, j.d. gebore te Papendregt, woont in de Vriese Straat, geadsisteert met haar vader Hendrik van der Klos.
   Den 30 Meij 1773 alhier getrouwt.

  x ???   Christina (Steijntjen Hendriks) van der Klos , *Papendrecht ±1750 , ~Papendrecht 31-1-1751 .
   Otr. op 13-5-1773 in Dordrecht.
   Christijna, dochter van Hendrik van der Klos en Ariaantje Huigen v.d. Graaf, die op 18-4-1850 in Papendrecht zijn ge- of ondertrouwd.

   Dordrecht, 1785, d’ 1 Meij, d’8, d’15:
   Christaan Eigener, j.m. van Engelfingen in Duitschland, &
   Stijntje van der Klos, wede. van Hendrik Helmont, geboren te Papendrecht.

   Dordrecht, Donderdag den 28’ April 1785: Pro Deo.
   Christiaan Eijgener, j.m. geboren te Engelfingen in Duitsland, woont in ’t Toornstraatje, met schriftelijk conzent van sijn moeder Maria Bassina Kressing, wed. Andries Eigener, met
   Strijntje van der Klos, wed. Hendrik van Helmont, geboren te Papendregt, woont in de Doelstraat (sonder kinderen).
   De geboden gaan in de Luterse Kerk.
   Den 15 mei 1785 alhier getrouwt.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.