Neeltke Peters Lijnden , † Capelle (NB) 3-3-1651.
Dochter van Peter Cornelisz Lijnden en Mariken Jans .


x ±1590
    Hendrick Adriaens (Hendrick Ariaensen) Timmer , * ±1560 , † Capelle (NB) 1645.
Kinderen:
 1. Adriaen Henricks (Arien Hendricks) Timmer , † Capelle (NB) 1634 .

  x Capelle (NB) 29-12-1618   Sijcken Roelants , † Capelle (NB) 3-6-1671.

  1 kinderen


 2. ? Dingena Henricx (Dingetken Henricks) Timmer , † <6-1636 .

   Op 21-5-1576 in Cleijn Wapsik was sprake van een Vrijgift tussen enerzijds Baijen Hagen Peterss, als voogd van Huijbert Adriaenss
   Moetsen weeskinderen en Dingen, de weduwe
   van Huijbert, en anderzijds Jan Wouters Leur en Kinderen.

   Opten vije september anno 1635 [in Capelle] compareerden Henrick Adriaenss Timmer als bestevader [=grootvader] van het weeskijnt van Huijbrecht Adriaenss Moets verweckt in echte bedde bij Dingentken Henricksdr, sijn dochter, met namen Huijbrechtken Huijbrechtsdr., ende heeft het voorss weeskijnt alhijer voor recht van Adriaen Joachimss den Ouden als voocht ende Melis Janss als toesiender aengenomen.
   Toegevoegd: Dirck Baijens is nog f200 compenterende van zijn broer Henrick Baijens x Huijbrechtken Huijbertsdr.

  x   Huijbrecht Adriaenss Moets , † <6-1576.

   Opten xxxe maij 1636 [in Capelle] compareerden
   - Peeter Tonis vander Maes, ter eenre, ende
   - Adriaen Joachimss den ouden, als voocht ende Melis Janss als toesiender in desen, in bijwesen van Henrick Adriaenss Timer als bestevader, over het weeskijnt van Huijbrecht Adriaenss Moet, Huijpken Huijbrechtsdr, verweckt in echte bedde bij Dingentken Henrickxdr. za. ter andere zijde ende sijn metten anderen met tusschen spreecken van goede mannen als arbiter hierinne genomen bij naeme Sebastiaen de Roij ende Corst Corstss Glaviman, secr tot Cappel ende datt om saecke van seeckere versterff vande naergelaten naeweeskijnderen van Dingentken Henricksdr. za., verweckt in echte bedde bij Peeter Toniss vander Maes voornt., wesende [??] als halve suster van Huijpken Huijbrechtsdr ende bij Peeter Toniss vander Maes voorss twee kijnderen voor recht alhier aebgenomen.

  1 kinderen


 3. ? Tonis Henricks Timmer .


 4. Peeter Henricks Timmer Timmer .

   Op 10-1-1646 in Capelle verkopen
   - Neeltken Peeters, wed. Henrick Adriaens Timmer,
   - Tonis Henricks Timmer mede als voogd van
   - de kinderen van Adriaen Henricks Timmer: Roelof en Adriaen
   Adriaens Timmer zijn present en
   - Henrick Baijens x Huijpken Huijbrechts dochter van Dingena Henricx Timmer, ruijter, aan
   - Peeter Henricks Timmer, zoon en broer.
   Toegevoegd: Henrick Baijens en Henricksken, kinderen van Henrick Baijens en Huijpken Huijbrechts nu x Henrick Lambrechts (3 kinderen) op 29-5-1662. Betaald werd via een
   wilkeur.


 5. Jan Hendricks Timmer , * 1613 , ~Capelle (NB) 14-7-1613 .
   Jan, zoon van Hendrick Ariaensen Timmer en Neelken Petersen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.