Geertje Huigens van der Linden , * 1693 , ~Dubbeldam 19-4-1693 , [] Dubbeldam ±3-9-1756.
Dochter van Huig Gerritsz van der Linden en Beatris Ariens (Beata Ariens) Oorthoeck .
Get. bij de overl. aangifte: Huijg Hendriksen Brand .
Geertje Huigens trad op als getuige bij de doop van Ingetje Arijens de Groot , de doop van Willem Arijens de Groot , de doop van Willem Arijens de Groot , de doop van Hendrijntje Cornelisse Brand (?) .


× Dubbeldam 18-5-1721 (otr Dubbeldam 10-1-1721)
    Hendrik Willemse Brand , *Dubbeldam 1696 , ~Dubbeldam 20-5-1696 .

RECHTSBOVEN: Aangifte begraven van Geertje door haar zoon Huijg Hendriksen Brand op 3-9-1756 in Dubbeldam

Kinderen:
 1. Barber Hendriksen Brand , * 1722 , ~Dubbeldam 30-8-1722 .

  × Dubbeldam 3-5-1761   Aart Pieters Munter , * 1727 , ~Dubbeldam 9-3-1727 , † Dubbeldam .
      Zoon van Pieter Bastiaans Munter en Teuntje Anthonissen Duijser .
   Otr. op 9-4-1761 in Dubbeldam.
   Aart Pietersen Munter, j.m. won. Dubbeldam, en Barber Hindricksen Brand, j.d. won. Dubbeldam.
   Kinderen: Pieter, Hendrik en Geertje.
   9 Maart Gedoopt Aart, Zoon van Pieter Bastiaans en Teuntje Antonies.

   Aart Pieters trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Oetje Pieters Munter .

  3 kinderen


 2. Huijg Hendriksen Brand , *Dubbeldam 1723 , ~Dubbeldam 22-8-1723 , † Dubbeldam 18-10-1810 .

  × Dubbeldam 20-11-1757   Jannigje Hendriks van Bree , * 1728 , ~Dubbeldam 22-8-1728 , † Dubbeldam 17-5-1782.

  9 kinderen


 3. Beatrix Hendrix Brand , * 1725 , ~Dubbeldam 8-4-1725 , † <1731 .
   8 April. Beatrix, dochter van Hendrik Brand en Geertje Huige van der Linden.


 4. Willem Hendriksen Brand , *Dubbeldam 1727 , ~Dubbeldam 5-10-1727 , † <8-1785 .

  × Dubbeldam 1-5-1757   Lijsbeth (Leijsje Fransen) Erckhuijzen , * ±1725 , ~Dubbeldam 24-2-1726 , † Dubbeldam 12-12-1774.
      Dochter van Frans Andriesz Erckhuijsen en Maria Pieters Verhagen .
   Kinderen: Geertje, Frans Willemsz, Marijgje, Hendrik, Marijgje.

   Ook Arkhuijsen genoemd. Dochter van Frans Andriesz van Arkhuijsen en Maria Pieters Verhagen.

   Leijsje Fransen trad op als getuige bij de doop van Saartje Huijgen Brand , de doop van Geertje Huijgen Brand , de doop van Geertje Aartse Munter , de doop van Hendrik Arisse Munter .

  × Dubbeldam 12-11-1780   Pietertje Arisen Hordijk , * ±1746 , ~Dubbeldam 1-1-1747 , † >1784.
   Willem Henricksen Brant, weduwnaar Leisje Fransen van Erkhuizen, wonende onder Dubbeldam, en Pietertje Arisen Hordijk, weduwe Huig Huigen van Tol, wonende o. Dubbeldam.
   Uit haar korte huwelijk met Huig van Tol had Pietertje Hordijk een zoontje Huig vernoemd naar zijn vader en grootvader, die beiden jong stierven.
   De doopdatum is van de dochter van Arij Gerrits Hordijk en Ariaantje Jans Ouwerkerk.

   Pietertje Hordijk is bij appointement van Schout en Scheepenen van Dubbeldammin dato 1e Junij 1785, op de Requeste van haren man Pieter van de Merwe, ten selven dage in [dit Huijs=Stads Krankzinnig en Beterhuis binnen Dordregt] geconfineerd wegens Kranksinnigheid, ten lasten van de Diaconie Armen van Dubbeldamen gelogeerd in de tweede Classis, waar voor gem. Diaconie zal verplicht zijn Jaarlijks te betalen:
   Voor Kostgeld f 110-0-0
   Voor Beddegoed f 10-0-0 = f 120-0-0
   Het overige volgens Reekening.

   Acta Kerkenraad:
   Julij [juli 1785] Is Pietertje Arisen Hordijk, wed. van Willem Hendriksen Brand, wegens krankzinnigheid te Dordrecht in het stads krankzinnig- en verbeeterhuis getransporteerd en aldaar besteed voor de somme van 124 guldens in ’t jaar behalve dat de diakonie nog van kleeding voorzien gehouden blijft.

  8 kinderen


 5. Beatrix Hendriksen Brand , * 1730 , ~Dubbeldam 17-9-1730 (kraambed) , [] Dubbeldam ±26-10-1767.
  Get. bij de overl. aangifte: Arie Andriesen Munter .
  Beatrix Hendriksen trad op als getuige bij de doop van Hendrik Huigen Brand , de doop van Saartje Huijgen Brand , de doop van Geertje Huijgen Brand , de doop van Pieter Dercks Brand , de doop van Jannigje Jorisse Tol , de doop van Andries Cornelisse Munter , de doop van Hendrik Willems Brand , de doop van Geertje Huijgens Brand , de overlijdensaangifte van Lena Arisse Munter , de doop van Andries Leenderts Munter , de doop van Hendrik Aarts Munter .
   Dubbeldam, 26 October 1767: "Geeft Arij Andriesz. Munter aan ’t lijk van Sijn vrouw & kraamkind, genaamt Beatrix Hend. Brand, bij acte pro Deo".

  × Dubbeldam 18-5-1755   Arie Andriesen Munter , * ±1730 .
      Zoon van Andries Bastiaans Munter (?) en Marijgje Ariens Hoogendijk (?).
   Otr. op 9-4-1761 in Dubbeldam.
   Ari Andriessen Munter, j.m., won. Dubbeldam, en Beatrix Hendrickse Brand, j.d., won. Dubbeldam.

   Kinderen: Andries, Geertje, Geertruij, Maria, Cornelia, Hendrik en Lena:
   - Maria trouwde met Hendrik Brand, zoon van Huig Hendriksen Brand en Jannigje van Bree.
   - Geertruij trouwde met Aart Jacobs Mookhoek en kreeg een zoon Arij, die trouwde met Jannigje Jacobs Brand uit Wieldrecht.

   Diakonie van Dubbeldam: "De huijshouding van Ari Andriessen Munter, aangekoomen den 10 Jan 1768, treckt sweeks 24 lb brood."

   Arie Andriesen trad op als getuige bij de overlijdensaangifte van Beatrix Hendriksen Brand , de overlijdensaangifte van Cornelia Arisse Munter .

  7 kinderen


 6. Dirk Hendriksen (Derck Hendricksen) Brand , * ±1732 , ~Dubbeldam 15-1-1733 .
  Get. bij de doop: Trijntje Willems (van) Brand .
   Doopget. Trijntje Willemse Brand.

   Diaconie Dubbeldam, 1759: "Aen Lena [Pieterse Munter] de vrou van d’Brant [Dirk Hendriksen Brand] voor wasschen en opppassen in siekte F 4:10:0."

  × Dubbeldam 30-5-1756   Lena Pieterse Munter , *Dubbeldam ±1729 .
      Dochter van Pieter Bastiaans Munter en Teuntje Anthonissen Duijser .
   Derek Hendrikse Brant, j.m., won. Dubbeldam, en Lena Pieterse Munter, j.d., won. Dubbeldam.

   Aangeving gedaan door Dirk Brandt [om te] trouwen met Lena Bastiaand. [?] Munter in mei 1756 in Dubbeldam.
   Geboren rond 1729 of rond 1736.

   Diakonie van Dubbeldam 13-5-1750: "Aen Lena [Lena Pieterse Munter], de vrou van d’Brant [Dirk Hendriksen Brand] voor wasschen en opppassen in siekte f 4:10:0."

   Leedematen der Hervormde gemeijnte te Dubbeldam: "Lena Pietersen Munter, huijsvr van Dirck Hendricksen Brand, op belijdenis hier gedaan den 8 junij 1757; overl."
   Leentje Munters, 65 jaar oud, weduwe, nalatende 4 kinderen, won. in Hoogvliet, aangifte overl. op 3-4-1808 in Hoogvliet. Qua leeftijd zou zij passen, maar wat deed zij dan in Hoogvliet ??!

   Lena Pieterse trad op als getuige bij de doop van Geertje Arisse Munter , de doop van Geertje Willems Brand , de doop van Geertruij (Geertje Arissen) Munter , de doop van Pieter Aartsen Munter , de doop van Cornelia Arisse Munter , de doop van Teunis Hermsen Rozenbeek , de doop van Arij Huijgen Brand .

  3 kinderen


 7. Arij Hendriks Brand , * 1735 , ~Dubbeldam 15-1-1736 , [] Dubbeldam ±27-4-1763.
  Get. bij de overl. aangifte: Huijg Hendriksen Brand .
   Den 27 dito "Geeft Huijg Brand aan ’t lijk van Sijn broer Arij Brand, ongehuwd, en met nalating van goederen".


 8. Jan Hendriks Brand , * ±1738 , ~Dubbeldam 11-1-1739 .
  Get. bij de doop: Luijtera (Luijtje) de Wit .
   Doopget. Eleutera de With, lmt.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.